AKSAM Konferansları 11: Mekan, Eski(miş) Bir Poetika

MSGSÜ Anadolu Kültürü ve Sanatı Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKSAM) tarafından düzenlenen 'mekan ve yer' temalı konferans dizisi 25 Nisan'da Günkut Akın'ın vereceği bir konferans ile devam ediyor.

Günkut Akın konuşmasının ana izleği üzerine şunları söylüyor: “Mimarlığın ürettiği mekanın somut betimlemeyi yetersiz bırakan niteliği onun kavramsallaştırılmasını geciktirmiştir. Düşünce dünyasında ise taşıdığı diğer anlam olan ‘uzay’ın gölgesinde kalmıştır. Oysa mimarlık mekanı imgelemde bıraktığı izler nedeniyle şiirsel bir duyarlılığın da kaynağıdır. Bu poetika eskidir, ancak bir taraftan mekânsal bütünlüğe, diğer taraftan onun -olumsuz olarak nitelenen- psikolojik etkilerine duyulan tepkiler nedeniyle, günümüzde varlığını sürdürmemektedir. Konuşma bu iki olgunun ardındaki -belki de ortak olan- düşünsel davranışı sorgulayarak son bulacaktır.”

Etiketler

Bir cevap yazın