AKSAM Konferansları 10: Arkeolojik Bir “Yer” Olarak İstanbul

MSGSÜ Anadolu Kültürü ve Sanatı Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKSAM) tarafından düzenlenen 'mekan ve yer' temalı konferans dizisi 18 Nisan'da Aksel Tibet'in vereceği bir konferans ile devam ediyor.

Aksel Tibet, “Arkeolojik Bir ‘Yer’ Olarak İstanbul” başlıklı konferansında; tarihi bir kent söz konusu olduğunda, onun “yer” olarak oluşturduğu mekansal bağlamın tanımlanmasında kullanılan coğrafya, topografya, iklim koşulları gibi çeşitli parametrelerin en başında arkeolojinin gelmesi gerektiğini anlatacak. Bu saptama, imparatorluklara başkentlik etmiş, yüzyıllar boyunca dünyanın merkezi olmuş İstanbul için son derece geçerlidir. Tibet konuşmasında; arkeoloji boyutunu işin içine katmadan İstanbul’u, özellikle de sur içi İstanbul’unu bir yer olarak tanımlamanın imkansız olduğunu, başka bir deyişle İstanbul’da yapılacak herhangi bir iş, proje ya da plan için göz önünde tutulması gereken ilk parametrenin kentteki arkeolojik çalışmaların sağladıkları veriler olması gerektiğini ileri sürüyor. 1970’lere kadar pek öne çıkarılmayan arkeolojik parametrelerin, daha sonra giderek ağırlık kazanmış olmalarına karşın İstanbul’da yapılan uygulamaların tatmin edici bir düzeye erişmiş olduğunun söylenemeyeceğini belirtiyor. Konuşmada, kentsel arkeolojide uygulanan iki farklı yaklaşım -“kurtarma kazıları” ve “önlem arkeolojisi”- sur içi bölgesinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılardan verilecek çeşitli örnekler aracılığıyla tartışılacak. 

Etiketler

Bir cevap yazın