Açık Geçirgen Mahalle Proje Ekibi – Levent Bölgesinde Açık Geçirgen Mahallenin İzini Sürmek

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - Çarşamba Seminerleri'nin 17 Nisan 2019 günü yapılacak olan etkinliğine Açık Geçirgen Mahalle Proje Ekibi'nden Melih Birik, Özlem Çalışkan, Selin Şahin, Ece Nur Akman ve Ömer Devrim Aksoyak konuk oluyor.

“Levent Bölgesinde Açık Geçirgen Mahallenin İzini Sürmek” başlıklı seminerinin tanıtım metninden:

‘Açık geçirgen mahalle’ kavramı bu çalışmayla birlikte ortaya çıkmıştır. Kavramın odağında öncelikle tanımlı morfolojik nitelikler yer almaktadır. Yapı-sokak-topoğrafya ilişkisinin anlamlı birlikteliği; mülkiyet dokusunun kamusal, yarı kamusal, yarı özel ve özel alanların oluşturduğu mekânsal kademelenmeye aktarılarak özgün bir tasarım kriterine dönüştürülmüş olması ve bu kademelenmenin çevrelenip kapatılmamış olan yapı adaları arasındaki geçişleri güçlendirmesi açık geçirgen mahalleyi tanımlı kılmaktadır. Kavramın tarihsel bağlamı ‘modern mahalle’ tasarımı yaklaşımlarına dayanmaktadır. İlk olarak 1947’de Levent Mahallesi’nin tasarımı, belirgin bir kırılma noktası olarak 1974’te Kat Mülkiyeti Kanunu’nun kabulü ve 1980’lerin ikinci yarısına değin yaygın konut üretim biçimi olarak varlığını koruyan konut kooperatifçiliği tarihsel arka plandadır. Bu çalışma açık geçirgen mahalle kentsel kimliğinin sürdürülebilirliği için tanım ve kriterleri ortaya koymaktadır. Tanımlama için ‘rota’, ‘odak’, ‘geçit’ ve ‘bağlantı’ kavramlarının birlikteliği ve araştırmada ‘kullanıcı deneyimi’ odaklı yöntem tasarımı öne çıkmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın