AA İstanbul Visiting School 2013: Vertical Interventions

Etkinlik, 04-12 Nisan 2013 tarihleri arasında İTÜ'de düzenleniyor.

2008 Ocak ayında Dubai’de başlatılan AA Visiting School öğrenciler, öğretmenler, mimarlar ve AA’in yenilikçi öğrenme modeline ilgi duyanlar için düzenlenmektedir.

Tasarım atölyeleri, sempozyum ve halka açık forumlardan olusan AA Visiting School, çağdaş mimarlık gündemlerini takip eden tasarım grupları ile herkesin katılabileceği programları ve ziyaretleri içeren küresel bir ağdır.

AA İstanbul Visiting School 2011 senesinden beri İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Yerli ve yabancı öğrencilerin eğitim aldığı okul süresince, katılan öğrencilere verilen eğitimin yanı sıra, mimarlar ve ilgilenen herkese açık olan konuşmalar serisi düzenlenilmketedir. Okulun günlük işleyişi ve öğrenci projelerinin tümüne http://ai.aaschool.ac.uk/istanbul/ adresinden ulaşılabilir.

AA Istanbul Visiting School’un üçüncüsü, 04-12 Nisan 2013 tarihleri arasında, tekrar İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştiriyor. AA ve İTÜ hocaları tarafından eğitim yapılacak, yoğun grup çalışmasına dayalı 9 gün süreli bu okulun amacı, doğanın meydana getirdigi yüksek yapıları incelemek ve dikey büyüme algoritmalarını (vertical growth algorithms) çalışarak bu bilgileri kule tasarımına dönüştürmek. Bu bağlamda AA İstanbul Visiting School, biyolojik oluşumlar ve mimarlık arasında kurulabilecek bağı çağdaş dijital tasarım düşünme/üretme teknikleri ekseninde araştırıyor.

Okulda öğretilecek olan parametrik / algoritmik programlar arasında Rhinoceros, Grasshopper ve Processing bulunmaktadır. Kullanılacak programlar ile ilgili yoğun bir eğitim verileceği icin, katılımcıların bu programlar hakkında önceden bilgi sahibi olması gerekli olmayacak. Bu farklı parametrik platformların incelenmesi ve üretilecek projeler, öğrencilerin çeşitli parametrik tasarım araçlarının özelliklerini görmesi ve tanıması açısından önem taşımaktadır. Yapılacak tasarımların bilgisayar ortamından fiziksel dünyaya geçirilmesi dijital fabrikasyon teknikleri ile (CNC, laser-cutting, 3d printing) gerçekleştirilecektir. Katılımcılar 3-4 kişilik takımlar halinde çalışacak ve her takım bir tasarım stüdyosu olarak işleyecek.

Başvurular için son tarih 21 Mart 2013 olup, standart basvuru bedeli £695’tur. Okula katılım için çeşitli indirim olanakları sunulmaktadır. Bu olanaklar şöyledir:

Grup indirimi
Grup olarak katılacak öğrenci miktarına göre, aşağıda görüleceği gibi 3 tip indirim uygulanacaktır. İndirimli fiyat gruptaki her öğrenci için geçerlidir.

A. 3-6 kişilik grup: £536.25 (25 % indirim)
B. 6-15 kişilik grup: £504.5 (30% indirim)
C. 15 üstü kişilik grup: £472.75 (35% indirim)

AA Istanbul ve AA Athens Visiting Schools’a ortak katılım
AA Istanbul ve AA Athens Visiting Schools’a ortak katılım durumunda her öğrenci için % 40 indirim gerçekleştirilecektir. Böylelikle kişi başı toplam miktar £822 olacaktır.

Daha fazla bilgi ve online başvuru formuna http://www.aaschool.ac.uk/STUDY/VISITING/istanbul adresinden ulaşılabilir. Indirim olanakları http://ai.aaschool.ac.uk/istanbul/portfolio/discounts-2013/ adresinden incelenebilir.

Daha fazla bilgi için:
Elif Erdine (AA Istanbul Visiting School Direktörü)
email: [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın