8. Uluslararası Kerpiç Konferansı

"Sağlıklı Binalar: Toprak Malzemenin Sağlıklı ve Sürdürülebilir Mekanlar Elde Etme Konusundaki Rolü" konulu 8. Uluslararası Kerpiç Konferansı, 26-27 Kasım 2020 tarihlerinde Kerpiç Akademi, Kerpiç Network ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi – Vakıf Kültür Varlıkları Koruma Araştırma ve Uygulama Merkezi (KURAM) ortaklığında dijital olarak düzenlenecek.

Çağrı metninden:

Değerli meslektaşlarımız,
UNESCO, ICOMOS ve ISCEAH (International Scientific Commission on Earthen Architectural Heritage) misyonuna göre, “Kerpiç Network” 1980 yılından bu yana toprak (kerpiç) yapı malzemesinin dayanıklılık, sismik davranış ve üretim teknikleri üzerine araştırmalar yürütmektedir. Network aynı zamanda uygulamacılar ve akademik araştırmacılar için workshoplar da düzenlemektedir.

“Sağlıklı Binalar: Toprak Malzemenin Sağlıklı ve Sürdürülebilir Mekanlar Elde Etme Konusundaki Rolü” konulu 8. Uluslararası Kerpiç Konferansı’nın çağrısını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Konferans 26-27 Kasım 2020 tarihlerinde Kerpiç Akademi, Kerpiç Network ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi – Vakıf Kültür Varlıkları Koruma Araştırma ve Uygulama Merkezi (KURAM) ortaklığında online olarak düzenlenecektir.

Organizasyon Komitesi adına sizleri KERPİÇ’2020 İstanbul Konferansı’na davet etmekten onur duymaktayız ve konferansa katılımınızdan da büyük memnuniyet duyacağız,.

Konferans Temaları
Konferansın ana teması “Sağlıklı Binalar: Toprak Malzemenin Sağlıklı ve Sürdürülebilir Mekanlar Elde Etme Konusundaki Rolü” olarak belirlenmiştir. Konferans Düzenleme Komitesi, konferans teması ve toprak binalarla ilgili aşağıdaki vb. tüm alt başlıklardaki çalışmaları teşvik etmektedir:
• Sağlıklı bina bilinci; yapı biyolojisi
• Kullanıcıların kendi inşa ettiği toprak yapılar, yerinde (in-situ) uygulamalar
• Yerel halkın katılımı, toprak inşaat teknolojisi ve yapım teknikleri
• Bina ve çevre altyapıları
• Sağlıklı – toprak yapı için standart ve yönergeler
• Yüksek öğrenim için sağlıklı toprak yapı eğitimi
• Toprak yapıların korunmasına ilişkin ilke-yöntem araştırmaları
• Bilgi ve belgeleme sistemleri üzerine çalışmalar
• Denetleme yöntemleri ve laboratuvar testleri
• Sayısal modelleme ve yapısal analiz
• Tarihi alanların afet güvenliği ve korunması
• Onarım ve güçlendirme stratejileri ve teknikleri
• Toprak yapı malzemelerinde ve mimaride sürdürülebilirlik
• Kültürel miras eğitimi; beceri ve sistemlerin geliştirilmesi
• Kültürel miras niteliğindeki bina ve alanların yönetimi

Bilge IŞIK, Prof. Dr., Konferans Başkanı
Ömer DABANLI, Dr. Öğr. Üyesi, Konferans Eş Başkanı

Önemli Tarihler

  • Özet gönderimi 7 Ağustos 2020
  • Makale gönderimi 4 Ekim 2020
  • KERPIC’2020 Konferansı 26 – 27 Kasım 2020

Yayın
COVID-19 salgını nedeniyle konferans online ortamda düzenlenecektir. Konferans yayın platformu hakkındaki ayrıntılar önümüzdeki tarihlerde duyurulacaktır.

Kapsamlı bilgi için konferansın web sitesi ziyaret edilebilir.
Sorular için: kerpicakademi@gmail.com, kuram@fsm.edu.tr

Etiketler

Bir yanıt yazın