8. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Kongresi: “Peyzaj ve Kent”

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 8. Peyzaj Mimarlığı Kongresi'ni "Peyzaj ve Kent" temasıyla, 3-5 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirecek.

Peyzaj ve kent arasındaki dinamik ilişki her dönemde yeni kavram, yöntem ve mekân tipleri üretmiştir. On dokuzuncu yüzyılda kent içinde doğanın temsili parklardan günümüzdeki peyzaj tabanlı şehircilik yaklaşımlarına uzanan süreçte peyzajın değişen tanımları hem kuram hem de pratikte üretken bir zemin yaratmıştır.

Bu çerçevede, Peyzaj Mimarları Odası’nın düzenlediği Peyzaj ve Kent başlıklı 8. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, iklim değişikliği ve evrensel çevre krizlerinin yaratttığı mekânsal, sosyal ve çevresel eşitsizlikler ve olumsuzluklarla mücadelenin asıl sorunu/soruyu oluşturduğu günümüzde, peyzaj ve kent ilişkisini tartışmayı amaçlar. Disiplinler ötesi müşterek bir tartışma zemini üretmeyi hedefleyen kongre, “yöntem, temsil, bağlam, ölçek, kavram” başlıkları üzerinden peyzaj ve kent etkileşimine dair düşünen tüm araştırmacıları davet eder.

Yöntem

Peyzaj mimarlığına özgü araştırma, tasarım ve uygulama yöntemlerinin yanı sıra disiplinlerarası etkileşimin (mimarlık, şehircilik, ekoloji, mühendislik, sanat, vb.) ürettiği ya da üretebileceği yöntemler üzerinden peyzaj ve kent ilişkisini tartışmak…

Temsil

Peyzajın farklı tarihsel dönemlerdeki temsili ve değişimi; peyzajın mimarlık, şehircilik ve sanat alanlarındaki kavramsal temsili gibi konuların yanı sıra tasarım süreci ve dijital teknolojilerle değişen peyzaj temsil yöntemleri üzerine tartışmak…

Bağlam

Peyzajın sınırsız olma halini esas alarak, mesleki, akademik, yasal, idari ve mülki sınırların sorgulandığı, çoklu ve geniş bağlamlarda peyzaj sürekliliği/süreksizliğini tartışmak…

Ölçek

Alışılagelmiş ve kesin sınırlarla tanımlanan ölçekleri sorgulamak ve peyzajın farklı, çoklu ve iç içe geçmiş ölçeklerdeki hallerini araştırma, uygulama, eğitim ve tasarım alanları üzerinden tartışmak…

Kavram

Peyzajın temel kavramları ve peyzaj mimarlığının diğer mesleklerle etkileşiminden ortaya çıkan kavramları araştırma, uygulama, eğitim ve tasarım alanları üzerinden tartışmak…

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir yanıt yazın