7. Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu ve Çalıştayı

3 - 4 Nisan 2014 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşiyor.

Amaç

Çatı ve cephe sistemlerinin tasarım, yapım, kullanım, bakım, onarım ve dönüştürme süreçlerinde yer alan konsept, malzeme ve teknoloji alanlarında bugüne kadar yapılmış bilimsel ve teknik araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının sonuçlarını ilgili kesimlere aktarmak.

Türkiye’de çatı ve cephe sistemleriyle ilgili süreçlerde yer alan tasarımcıların, malzeme üretici ve dağıtıcılarının, uygulamacıların, araştırmacıların ve ilgili diğer meslek gruplarının bir araya getirilmesi, görüş ve bilgi alışverişi sağlanması, sektörün gelişmesine katkıda bulunulması esas alınıyor. Bu bağlamda dünyada geçerli teknoloji ve standartlara ulaşarak yenilerini belirlemek için işbirliği olanaklarının geliştirilmesi de hedefleniyor.

Sempozyum Konuları

1. Çatı ve Cephe Sistemleri ve Bileşenleri

 • Kaplamalar,
 • Yalıtım Malzemeleri,
 • Taşıyıcı Bileşenler,
 • Yardımcı Elemanlar ve Bileşenler

2. Çatı ve Cephe Sistemlerinin Performansları

 • Isıl Performans,
 • Taşıyıcılık ile İlgili Performans,
 • Su ile İlgili Performans,
 • Nem ile İlgili Performans,
 • Ses ile İlgili Performans,
 • Yangın ile İlgili Performans,
 • Hava Geçirimsizliği ile İlgili Performans,
 • Doğal Aydınlatma ve Güneş Kontrolü ile İlgili Performans

3. Çatı ve Cephe Sistemlerinde Süreçler

 • Tasarım,
 • Yapım,
 • Kullanım,
 • Bakım / Onarım,
 • Yenileme,
 • Dönüştürme

4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri

 • Sürdürülebilir Malzemeler,
 • Enerji Etkinliği ve Kimlik Belgeleri,
 • Ekolojik Tasarım,
 • Ekolojik Yapım,
 • Ekolojik Proje Yönetimi,
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA),
 • Yaşam Döngüsü Maliyeti (LCC)

5. Çatı ve Cephe Sistemlerinde Görsel Etki

 • Mimari Tasarımda Kompozisyon Bileşenleri Olarak Çatı ve Cephe Sistemleri,
 • Çatı ve Cephe Sistemlerinin binanın kimlik, üslup gibi niteliklerinin, iç mekan etkisinin, iç-dış mekân ilişkisinin belirlenmesinde ve algılanmasındaki rolü. Felsefi (anlam), sosyal (iletişim, kimlik), Psikolojik (algı, estetik),
 • Boyutlar

6. Çatı ve Cephe Sistemlerinde Yasal Olanaklar, Sınırlamalar ve Sigorta

 • İlgili Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Standart, Yönerge ve Şartnameler

7. Çatı ve Cephe Sistemlerinin Yapım ve Onarım Süreçlerinde İş Güvenliği

8. Tarihi Yapılarda Çatı ve Cepheler

9. Yenilikçi Çatılar

Sempozyum Yürütme Kurulu:

 • Prof. Dr. Nihal Arıoğlu
 • Yrd. Doç. Dr. Sevgül Limoncu
 • Mehmet Öztürk – Mimar
 • Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk
 • Yrd. Doç. Dr. Ülger Bulut
 • Jozef Bonfil – İnş. Müh.
 • Prof. Dr. Nil Türkeri
 • Ar. Gör. Seda Serbest
 • Lebriz Akdeniz – İnş. Müh.
 • Yrd. Doç. Dr. Erkan Avlar
 • Dr. Caner Göçer
 • Süleyman Mazlum – Mimar
 • Yrd. Doç. Dr. Hikmet Gökmen
 • Atila Gürses – Y. Mimar
 • Yrd. Doç. Dr. M. Cem Altun
 • Adil Baştanoğlu – Mimar

Bilimsel ve Teknik Kurul:

 • Prof. Dr. Alpin Köknel Yener
 • Prof. Dr. Orcan Gündüz
 • Doç. Dr. S. Müjdem Vural
 • Prof. Dr. Atilla Orbay
 • Prof. Dr. Seda Tönük
 • Doç. Dr. Seden Özgünler
 • Prof. Dr. Cengiz Bayülgen
 • Doç. Dr. Aslıhan Tavil
 • Doç. Dr. Yüksel Demir
 • Prof. Dr. Eti Akyüz Levi
 • Doç. Dr. Emrah Acar
 • Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Ç. Tekin
 • Prof. Dr. Fevziye Aköz
 • Doç. Dr. Filiz Şenkal Sezer
 • Yrd. Doç. Dr. Erkan Avlar
 • Prof. Dr. Gül Koçlar Oral
 • Doç. Dr. Hakan Yaman
 • Yrd. Doç. Dr. M. Cem Altun
 • Prof. Dr. H. Çetin Türkçü
 • Doç. Dr. Hüseyin Kahvecioğlu
 • Yrd. Doç. Dr. Nurgün T. Bayazıt
 • Prof. Dr. Leyla Tanaçan
 • Doç. Dr. M. Birgül Çolakoğlu
 • Yrd. Doç. Dr. Ülger Bulut
 • Prof. Dr. Murat Soygeniş
 • Doç. Dr. Murat Taş
 • Adil Baştanoğlu
 • Prof. Dr. Nihal Arıoğlu
 • Doç. Dr. Mustafa Özgünler
 • Atila Gürses – Mimar
 • Prof. Dr. Nil Türkeri
 • Doç. Dr. Nilüfer Taş
 • Jozef Bonfil – İnş. Müh.
 • Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk
 • Doç. Dr. Özlem K. Bağbancı
 • Levent Ünüvar – İnş. Müh.
 • Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian
 • Doç. Dr. Pelin Dursun
 • Mehmet Etli – Mimar
 • Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik
 • Doç. Dr. S. Cengiz Yesügey

Sekretarya: ÇATIDER

T: 0216 416 55 13 – 18

0533 486 10 16

A: Bayar Cad No: 76 / 5 Kat 3 Kozyatağı, 34742 Kadıköy / İstanbul

W: www.catider.org.tr

E: [email protected]

Başvuru:

Sempozyuma katılım kayıtlıdır. Sempozyumun tüm oturumlarını izleyenlere katılım belgesi verilecektir. Sempozyum, Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi’nce SMGM (meslek içi eğitim) kapsamında değerlendirilmektedir.

Dinleyicilerin ve bildiri sahiplerinin sempozyuma katılımı ücretsizdir. Bildiri sahiplerinin, Online Kayıt Formunu doldurarak kayıt olmaları, daha sonra Ek.1 deki Özet Şablonunu kullanarak en fazla 1.500 -1.600 karakter içeren özetlerini süresi içinde [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.

Sempozyuma İstanbul dışından katılarak bildiri sunacak olan 35 yaş ve altındaki genç araştırmacıların yol, yemek ve konaklama giderlerine kısmen destek sağlanması için Tubitak’a (2223 Yurtiçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı) başvurulacaktır.

Sempozyum Takvimi:

 • Başvuru ve Özetlerin alınmaya başlaması:  23 Eylül 2013
 • Bildiri özetlerinin son teslimi:  1 Kasım 2013
 • Bildiri tam metinlerinin son teslimi:  7 Şubat 2014
 • Bildiri tam metinlerinin değerlendirilmesi:  21 Şubat 2014
 • Sempozyum: 3 – 4 Nisan 2014
Etiketler

Bir cevap yazın