’68 Hareketi ve Mimarlığa Yansımaları

Prof.Dr. Fahriye Sancar'ın "'68 Hareketi ve Mimarlığa Yansımaları” sunumu 29 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 18:30’da Bodrum Mimarlık Kitaplığı'nda yapılacak.

Etkinliğin tanıtım metni:

1968 yılında dünya genelinde cereyan eden öğrenci hareketinin arka planını ve sonrasını, Türkiye’nin ’68 genç kuşağının öncüsü olduğu toplumsal devinimin itkileri ve sonuçlarıyla bir arada tartışan düşünsel üretkenlik giderek zenginleşmektedir. 1968 yılının neredeyse her on yıl dönümü, dünya genelini ve Türkiye’yi derinlemesine ve uzun erimli etkileyip dönüştüren eşiklere rast gelmektedir. 2018 yılında, ellinci yıldönümünde, dünya nüfusunun karşı karşıya kaldığı ve tanık olduğu güncel gelişmeler ise, ’68 hareketinin ortaya koyup savunduğu değerlerin evrenselliğini ve zaman ötesi olma özelliğini göstermektedir.

’68 hareketinin mimarlıkla kurduğu etkileşim ise genellikle mimarlığı toplumsallaştırma iddiası üzerinden incelemeye konu olmuştur. Mimarlığın toplumsal adalet, katılım, eşitlik ve hakçalık değerleriyle kendini dönüştürerek yaşama hizmet etmesini “savunan” bir anlayışı benimsemesi talep edilmiştir. Peki nasıl?

Prof.Dr. Fahriye Sancar, çağdaş mimarlığın son yarım asırdır dünya genelinde deneyimlediği süreçleri, ürettiği söylemleri ve ortaya koyduğu örnekleri, ’68 hareketinin getirdiği devinim ve savunduğu değerler üzerinden eleştirel bir tarihsel incelemeye konu etmektedir. Mimarlığın toplumsal değerleri ne derece ve nereye kadar savunup uygulayabildiğini, neden ve nasıl bu izlekten koparak toplumsallaşmanın zıttı türünden anlayışların içinde araçsallaşabileceğini sorgulamaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın