6. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi

7-9 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan 6. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi'ne bildiri özeti son teslim tarihi 31 Mart’a kadar uzatıldı.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Yapı Mesleki ve Bilimsel Çalışma Kurulu çalışmaları kapsamında sekreterliğini yürüttüğü 6. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, Mimarlar Odası Antalya ve Eskişehir Şubelerinin iş birliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesiyle birlikte 7-9 Aralık 2023 tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenecek.

Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği, Mimarlar Derneği 1927, Türk Serbest Mimarlar Derneği ve Yapı Dergisi’nin desteklediği kongrenin başlığı “Değişen Dünyada Yapılı Çevre” olarak belirlendi.

Bilim Kurulu tarafından seçilecek üç bildiri Yapı Dergisi’nde yayınlanacak. Kongreye bildiri ile katılmak isteyenlerin bildiri özetlerini 31 Mart 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Kongre Sekreterliği’ne ulaştırması gerekiyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin kongreye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değişen dünyada iklim değişikliği ve sebep olduğu doğa olayları, enerji kaynaklarının yetersizliği, tarım ve maden stratejileri ile ortaya çıkan çevre sorunları, dünyanın ve barındırdığı canlıların geleceğini tehdit etmektedir. Bu durum, ister istemez yapı sektöründeki yaklaşımları da etkilemektedir. Yapı sektörü, tüm araştırma, uygulama ve mesleki eğitim kollarıyla, mevcut ve gelecek durumu iyi değerlendirmek, güçlü ve zayıf kaldığı koşulları ortaya koymak, bu koşulları yapıcı fırsatlara ve yeni olanaklara evirmek durumundadır; bunun için de yenilikçi çalışmalara önem vermektedir. Her geçen gün genişleyen mimarlık disiplinin gündemi ve araştırma-uygulama konuları kapsamında, olağandışı koşullar ve ortamlar için tasarım, geleceğin mekân tasarımı ve adaptasyonu, sanal gerçeklik teknolojileri ve sayısal tasarım, gelecek koşullara dayanıklı yapılı çevrelerin geliştirilmesi ve çözümler üretilmesi ilgi çeken konulardır.

Kongrede, değişen dünyanın hassasiyetlerine yapılı çevrenin adaptasyonunu tartışacak nitelikte “Döngüsel Tasarım, İklim Değişikliği, Sayısal Tasarım, Sanal Gerçeklik, Geleceğin Mekânları” olmak üzere birden fazla ana tema belirlenmiştir. Değişen dünya, çevre ve yaşam koşullarının yapı sektörüne etkisi ve yapılı çevrenin bu koşullara uyumu ile ilişkili olan yapı malzemesi ölçeğinden, mekân, bina, şehir, çevre ölçeklerine kadar yapı sektörü ile ilgili farklı disiplinlerden görüşlerin ve çalışmaların kongreye katılımını sağlayabilmek üzere, aşağıdaki konu başlıkları kongrenin tartışma ortamına dâhil edilmiştir.

1. Yapı Malzemeleri
2. Yapı ve Yapım Sistemleri
3. Yapım Yönetimi
4. Yapı Üretiminde Bilişim: Bilgi Teknolojileri
5. Tasarım Yönetimi
6. Yapı Biyolojisi ve Çevresel Kontrol
7. Yapı Denetimi
8. Yapı Güvenliği
9. Kültürel Varlıklar ve Koruma
10. Evrensel Tasarım
11. Afet ve Risk Yönetimi
12. Mesleki Eğitim

6. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nin, yapı bilimleri, çevre kontrolü, yapım ve malzeme teknolojileri, mimarlık eğitimi, mühendislik ve bilişim sahalarıyla ilgili birçok disiplinden meslek insanlarını, araştırmacıları, akademisyenleri, uzmanları, uygulayıcıları, üreticileri, öğrencileri ve kullanıcıları bir araya getirmesi hedeflenmiştir.”

Kongre hakkında detaylı bilgiye ve bildiri metni yazım kılavuzlarına http://yapikongresi.mimarlarodasiankara.org/ adresinden ulaşılabilecek.

Kongre takvimi ise şöyle:

Bildiri Özeti Teslimi: 31 Mart 2023
Bildiri Özeti Değerlendirmesi: 28 Nisan 2023
Bildiri Metni Teslimi: 16 Haziran 2023
Bildiri Tam Metni Değerlendirmesi: 14 Temmuz 2023
Bildiri Metni Son Teslimi: 8 Eylül 2023
Kongre Takvimi: 7-9 Aralık 2023

Etiketler

Bir cevap yazın