6. Çatı & Cephe Sempozyumu

6 Ulusal Çatı & Cephe sempozyumunu 12 - 13 Nisan 2012 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleşecek.

Amaç
Çatı ve cephe sistemlerinin, tasarım, yapım, kullanım, bakım, onarım ve dönüştürme süreçlerinde yer alan konsept, malzeme ve teknoloji alanlarında bugüne kadar yapılmış bilimsel ve teknik araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının sonuçlarını ilgili kesimlere aktarmaktır. Çatı ve cephe sistemleriyle ilgili süreçlerde yer alan tasarımcıların, malzeme üretici ve dağıtıcılarının, uygulamacıların, araştırmacıların ve ilgili diğer meslek gruplarının bir araya getirilmesi, görüş ve bilgi alışverişi sağlanması, sektörün gelişmesine katkıda bulunulması esas alınmaktadır. Bu bağlamda dünyada geçerli teknoloji ve standartlara ulaşarak yenilerini belirlemek için işbirliği olanaklarının geliştirilmesi de hedeflenmektedir.

Konular

1. Çatı ve Cephe Sistemleri ve Bileşenleri

Kaplamalar: metal, kil, çimento, bitüm, plastik, cam, doğal taş, bitkilendirilmiş çatılar

Yalıtım Malzemeleri

Taşıyıcı Bileşenler

Yardımcı Elemanlar ve Bileşenler

2. Çatı ve Cephe Sistemlerinin Performansları

Isıl Performans

Taşıyıcılık ile İlgili Performans (Rüzgâr, kar, deprem vb)

Su ile İlgili Performans

Nem ile İlgili Performans

Ses ile İlgili Performans

Yangın ile İlgili Performans

Hava Geçirimsizliği ile İlgili Performans

Doğal Aydınlatma ve Güneş Kontrolü ile İlgili Performans

3. Çatı ve Cephe Sistemlerinde Süreçler

Tasarım, Yapım, Kullanım, Bakım – Onarım, Yenileme, Dönüştürme

4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri

Sürdürülebilir Malzemeler

Enerji Etkinliği ve Kimlik Belgeleri

Ekolojik Tasarım,

Ekolojik Yapım

Ekolojik Proje Yönetimi

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA),

Yaşam Döngüsü Maliyeti (LCC)

5. Çatı ve Cephe Sistemlerinde Görsel Etki

Mimari Tasarımda Kompozisyon Bileşenleri Olarak Çatı ve Cephe Sistemleri

Çatı ve Cephe Sistemlerinin binanın kimlik, üslup gibi niteliklerinin, iç mekân etkisinin, iç-dış mekân ilişkisinin belirlenmesinde ve algılanmasındaki rolü. Felsefi (anlam), Sosyal (iletişim, kimlik), Psikolojik (algı, estetik), Boyutlar.

6. Çatı ve Cephe Sistemlerinde Yasal Olanaklar, Sınırlamalar ve Sigorta

İlgili Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Standart, Yönerge ve Şartnameler

7. Çatı ve Cephe Sistemlerinin Yapım ve Onarım Süreçlerinde İş Güvenliği

8. Tarihi Yapılarda Çatı ve Cepheler

9. Yenilikçi Çatılar

Sempozyum Yürütme Kurulu:
Prof. Dr. Nihal Arıoğlu (İTÜ) Yrd. Doç. Dr. Ülger Bulut (MÜ)

Prof.Dr. Nilüfer Akıncıtürk (UÜ ) Dr. Caner Göçer (İTÜ)

Doç. Dr. Nil Türkeri (İTÜ) Atila Gürses (Y. Mimar – Çatıder)

Yrd. Doç. Dr. Cem Altun (İTÜ) Mehmet Öztürk (Mimar – Çatıder)

Yrd. Doç. Dr. Erkan Avlar (YTÜ) Özge Sipahioğlu (Mimar – Mardav)

Yrd. Doç. Dr. Filiz Şenkal Sezer (UÜ ) Süleyman Mazlum (Mimar)

Yrd. Doç. Dr. Hikmet Gökmen (DEÜ)

Bilimsel ve Teknik Kurul:

(Başkan: Prof. Dr. Nihal Arıoğlu, Eş Başkan: Yrd. Doç.Dr. Cem Altun)

Prof. Dr. Atilla Orbay (DEÜ)

Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Tavil (İTÜ)

Prof. Dr. Belkis Uluoğlu (İTÜ)

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Çelik Tekin (MSGSÜ)

Prof. Dr. Erol Gürdal (İTÜ)

Yrd. Doç. Dr. Erkan Avlar (YTÜ)

Prof. Dr. Eti Akyüz Levi (DEÜ)

Yrd. Doç. Dr. Filiz Şenkal Sezer (UÜ)

Prof. Dr. Fevziye Aköz (YTÜ)

Yrd. Doç. Dr. Hakan Yaman (İTÜ)

Prof. Dr. Gül Koçlar Oral (İTÜ)

Yrd. Doç. Dr. M. Cem Altun (İTÜ)

Prof. Dr. Güner Yavuz (YTÜ)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özgünler (MSGSÜ)

Prof. Dr. H. Çetin Türkçü (İzmir Ü)

Yrd. Doç. Dr. Nurgün Tamer Bayazıt (İTÜ)

Prof. Dr. Nihal Arıoğlu (İTÜ)

Yrd. Doç. Dr. Özlem Köprülü Bağbancı (UÜ)

Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk (UÜ)

Yrd. Doç. Dr. S. Müjdem Vural (YTÜ)

Prof. Dr. Orcan Gündüz (DEÜ)

Yrd. Doç. Dr. Ülger Bulut (MÜ)

Doç. Dr. Emrah Acar (İTÜ)

Yrd. Doç. Dr. Yüksel Demir (İTÜ)

Doç. Dr. Leyla Tanaçan (İTÜ)

Adil Baştanoğlu (Arımeks)

Doç. Dr. M. Birgül Çolakoğlu (YTÜ)

Atila Gürses, (Onduline A)

Doç. Dr. Murat Taş (UÜ)

Fahri Yavuzer (Monier)

Doç. Dr. Nil Türkeri (İTÜ)

Jozef Bonfil (Btm)

Doç. Dr. Nilüfer Taş (UÜ)

Levent Ünüvar (Unar Yapı)

Doç. Dr. Oğuz Cem Çelik (İTÜ)

Mehmet Etli (Skyline)

Doç. Dr. Seda Tönük (YTÜ)

Melih Kamil (Onduline A)

Doç. Dr. S. Cengiz Yesügey (DEÜ)

Sempozyum Takvimi:

Sempozyum 12 – 13 Nisan 2012

Başvuru ve Özetlerin alınmaya başlanması 06 Haziran 2011

Bildiri özetlerinin son teslim tarihi 03 Ekim 2011

Bildiri tam metinlerinin son teslim tarihi 09 Ocak 2012

Başvuru:
Sempozyuma katılım kayıtlıdır. Sempozyumun tüm oturumlarını izleyenlere katılım belgesi verilecektir. Sempozyum, Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi’nce SMGM (meslek içi eğitim) kapsamında değerlendirilmektedir.

Dinleyicilerin ve bildiri sahiplerinin sempozyum’a katılımı ücretsizdir. Bildiri sahiplerinin, www.catider.org.tr adresindeki kayıt formunu doldurmaları ve aynı yerdeki özet şablonunu kullanarak en fazla 1500 -1600 karakter içeren özetlerini catiofis@catider.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Sempozyuma Bursa dışından katılarak bildiri sunacak olan 35 yaş ve altındaki genç araştırmacıların yol, yemek ve konaklama giderlerine kısmen destek sağlanması için Tubitak’a (2223 Yurtiçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı ) başvurulacaktır.

Etiketler

Bir yanıt yazın