5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitim Sempozyumu | Sanat ve Tasarımda Sürdürülebilirlik

Baskent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi yasayan, üreten bir sanat ve tasarım eğitimi ortamı yaratmak misyonuyla etkinliklerine 2023 yılında besincisini “Sanat ve Tasarımda Sürdürülebilirlik” temasıyla hem online hem de yüz yüze oturumlar ile hibrit olarak düzenlenecek Uluslararası Sanat ve Tasarım Egitimi Sempozyumu 27-28 Nisan tarihlerinde yapılacak. Bildiri özeti için son teslim tarihi 30 Ocak 2023.

Sempozyumun amacı; kültür endüstrileri olarak adlandırılan sanat ve tasarım eserlerinin özgün deger ve niteliklerini muhafaza ederek üretilebilir, çesitlilik ile ekolojik uyum açısından sürdürülebilir ve kültür mirası açısından korunup gelecek kusaklara aktarılabilir olması için önem teskil eden “sürdürülebilirlik” temasını ele almaktır.

Sanat ve tasarım ürünlerinde sürdürülebilirlik, eser ve/veya tasarım sahibini ilgilendiren bireysel bir konu olmanın çok ötesinde; toplumu ve daha genis baglamda tüm insanlıgı etkileyen önemli bir konudur. Zira kentsel tasarım, mimari tasarım, iletisim tasarımı, reklamcılık, sinema, televizyon, animasyon, görsel sanatlar, tekstil ve moda tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları, endüstriyel tasarım gibi kültür endüstrisi olarak bugünün tüm sanat ve tasarım disiplinlerinde; katma degeri yüksek nitelikli ürün beklentisi, sürdürülebilirlik bilinci olmadan ortaya konulabilecek bir çıktı sayılmamaktadır. Diger taraftan sürdürülebilirlik için üretim ortamı ve kaynagı olan dünyamızı korumak da gelinen noktada tercihlere bırakılamayacak kadar önemlidir.

Günümüzde, çevre kirliligi ve bozulan dogal dengeler tüm dünya ekosistemini tehdit etmektedir. Su anda sahip olunan pek çok kaynagın gelecekte var olup olamayacagı farklı bakıs açılarıyla ele
alınmakta ve tartısma konusu olmaktadır. Bu kapsamda “sürdürülebilirlik” kavramı gündeme gelmektedir. Sürdürülebilirlik, insan ihtiyaçlarına saglık ve dogal sistemlerin üretkenligini azaltmadan uyum saglayan bir dengeyi ifade etmekte olup sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel baglamlarda uyarlanmıs tüm yasam alanlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla bu süreci gelecek nesillere ulastırabilecek sonuçları düsünen tasarımların nasıl üretilecegini tartısmak sempozyumun hedefidir.

SEMPOZYUMUN KONU BASLIKLARI:

27-28 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan 5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Egitimi Sempozyumu, Sürdürülebilir Tasarım (Sustainable Design) baslıgı altında Sürdürülebilirligin temel özellikleri olan; Çesitlilik (Diversity), Modülerlik (Modularity) , Açıklık (Opennes) ve Eslestirme Döngüleri (Matching Cycles) kapsamında; Azalt (Reduce) , Yeniden Kullan (Reuse) ve Geri Kazandır (Recycle) olmak üzere sürdürülebilirligin 3R kuralı çerçevesinde yapılmıs arastırma, proje ve uygulamalarla ilgili bildiri sunumlarına açıktır.
Sanat ve Tasarımda Sürdürülebilirlik kapsamında düzenlenen bu sempozyumun alt baslıkları;

 • Sürdürülebilir Tasarım ve Biyomimikri (Sustainable Design and Biomimicry)
 • Sürdürülebilirlik Kültürü Oluşturma (Creating a Culture of Sustainability)
 • Gelecek İçin Sürdürülebilir Tasarım (Sustainable Design for the Future)
 • Sürdürülebilir Tasarım Felsefesi (Sustainable Design Philosophy)
 • Ekosistemin Korunması (Conservation of Ecosystem)
 • Sürdürülebilir Toplum (Sustainable of Society)
 • Biyoçesitliligin Korunması (Conservation of Biodiversity)
 • İnsan Kaynaklarının Korunması (Conservation of Human Resources)
 • Bireyin Katılımında Artıs (Increase in People’s Participation)
 • Kültür Mirasının Korunması (Conservation of Cultural Heritage)
 • Dünya Tasıma Kapasitesi (Included Within Carrying Capacity of World) olarak belirlenmistir.

SEMPOZYUMUN HEDEF KITLESI VE KATILIM KOSULLARI:

Sanat, tasarım ve egitimi alanları ile iliskili tüm disiplinlere açık olan sempozyum; sürdürülebilirlik temasına ilgi duyan akademisyenler kadar sanat ve tasarım alanında eser üreten profesyoneller
ile bu eserlerin dagıtımı, ihracatı, ithalatı, pazarlaması, korunması gibi alanlarda çalısan diger meslek gruplarından profesyonelleri ve lisansüstü egitimini sürdüren ögrencileri hedeflemektedir.
Seçkin Bilim Kurulu tarafından kabul edilen ve sunulan bildiriler bilimsel yayın kriterlerini karsılayacak sekilde editörlük ve görsel tasarım çalısmalarından sonra ISBN numarası alınarak fiziksel
olarak basılacaktır.

Sempozyum katılımı ücretlidir. Ögrenci kategorisi dısındaki tüm katılımcılar için tek bildiri ile katılım ücreti 350 TL, çift bildiri 550 TL; ögrenciler için tek bildiri ile katılım ücreti 150 TL, çift bildiri ise 250 TL’dir. Katılım için ödenecek ücrete dâhil olan hizmetler;

 • Katılım sertifikası ve
 • Basılı bildiri kitabıdır.

ÖNEMLI TARIHLER

 • 19 Aralık 2022 Sempozyumun Ilanı
 • 30 Ocak 2023 Bildiri Özeti Son Teslim Tarihi
 • 10 Subat 2023 Özet Kabul Ilanı
 • 17 Subat 2023 Sempozyum Ücreti Son Yatırma Tarihi
 • 17 Mart 2023 Tam Metin Gönderimleri için Son Tarih
 • Haziran 2023 Kabul Edilen Tam Metinlerin Sempozyum Bildirileri Kitabında Yayınlanma Tarihi

SEMPOZYUM KURULLARI:

ONUR KURULU
Prof. Dr. Mehmet HABERAL (Baskent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Baskanı)
Prof. Dr. Mithat ÇORUH (Baskent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baskanı)
Prof. Dr. I. Haldun MÜDERRISOGLU (Baskent Üniversitesi Rektör V.)
SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Adnan Tepecik (Yürütme Kurulu Baskanı / Editör)
Prof. Dr. Can M. Hersek
Prof. Dr. Hakan Turgut
Prof. Dr. Serap Buyurgan
Prof. Dr. Cüneyt Kurtay
Doç. Dr. Nihan Gider Isıkman
Dr. Ögr. Üyesi Pınar Türkdemir

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Iclal Alev Degim Flannagan
Doç. Dr. Fehmi Soner Mazlum
Doç. Dr. Halime Türkkan
Dr. Ögr. Üyesi Müge Bahçeci
Dr. Ögr. Üyesi Nurcan Pınar Eke
Dr. Ögr. Üyesi Aslı Gön
Dr. Ögr. Üyesi Sinan Sayın
Dr. Ögr. Üyesi Emre Seles
Dr. Ögr. Üyesi Ilkay Yılmaz
Ögr. Gör. Büsra Er
Ögr. Gör. Arif Mehmetali Kara
Ars. Gör. Aslı Aslantas
Ars Gör. Elif Nur Bek
Ars Gör. Esra Duygun
Ars Gör. Iclal Can Gürbüz
Ars Gör. Özgür Hünel
Ars Gör. Esra Kanoglu
Ars Gör. Deniz Keles

SEMPOZYUM BILIM KURULU

Prof. Nadire Sule Atılgan (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Nur Ayalp (TED Üniversitesi)
Prof. Dr. Idil Ayçam (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayhan Azzem Aydınöz
Prof. Dr. Emre Becer (Yeditepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Aslı Özçevik Bilen (Eskisehir Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Nese Yasar Çegindir (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Hedvig Harmati Dla (Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest)
Prof. Dr. Mine Biret Tavman Ertugrul (Marmara Üniversitesi)
Prof. Aysegül Izer (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Prof. Fethi Kaba (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Bugru Han Burak Kaptan (Eskisehir Teknik Üniversitesi)
Prof. Ali Karami (Nuova Accademia di Belle Arti Milano/Domus Academy Milano)
Prof. Colomba Leddi (Nuova Accademia di Belle Arti Milano)
Prof. Dr. Oguz Makal (Beykent Üniversitesi)
Prof. Dr. Levent Mercin (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)
Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan (Bahçesehir Üniversitesi)
Prof. Dr. Aydan Özsoy (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Ruken Öztürk (Ankara Üniversitesi)
Prof. Tijen Roshko (Universtiy of Manitoba)
Prof. Melike Tascıoglu Vaughan (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa Aksoy (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Doç. Dr. Dogan Aslan (Istanbul Medeniyet Üniversitesi)
Doç. Dr. Vildan Tok Dereci (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Gülsü Ulukavak Harputlugil (Çankaya Üniversitesi)
Doç. Dr. Gary Novak (De Paul Universtiy)
Doç. Dr. Hilmi Rafet Yüncü (Anadolu Üniversitesi)
Doç. Dr. Paolo Corvo (Universtiy of Gastronomic Science Pallenzo)
Dr. Ögr. Üyesi Andreas Treske (Bilkent Üniversitesi)
Dr. Aleksandr Brkic (Goldsmiths, Universtiy of London)
Dr. Omar Al-Hafith (Universtiy of Plymouth-UK)
István Orosz (Grafik Tasarımcı)

27-28 Nisan 2023 tarihlerinde arastırmacıları, tasarımcıları ve sanatçıları ekolojik dengenin yeniden insası için çözüm üretebilmek amacıyla; degisen, dönüsen sosyo-ekonomik ve teknolojik kosulları da gözeterek sürdürülebilirlik üzerinde düsünce üretmek ve tartısmak üzere, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Baskent’imize, Ankara’ya davet ediyoruz.

Etiketler

Bir cevap yazın