5. Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2015

5. Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2015, Kocaeli Üniversitesi tarafından 10-12 Haziran 2015 tarihlerinde Kocaeli The Ness Hotel'de düzenlenecek.

17 Ağustos tarihinde Kocaeli’de ve 12 Kasım tarihinde Düzce’de gerçekleşen 1999 depremleri, Türkiye’nin kuzey-batısında yer alan Marmara Bölgesini iktisadi ve toplumsal boyutlarıyla derinden sarstı.

Sempozyumun hedefi, bilim insanları, araştırmacılar ve deprem konusunda yetkili kamu görevlileri için güncel çalışmalarını bilim çevresi ile paylaşacakları kapsamlı ve yaygın bir ortam oluşturmak. Sempozyum yer bilimleri, mühendislik, mimarlık & planlama & tasarım, çevre bilimleri, toplumbilim ve tıp alanlarını kapsayarak farklı teknik ve yöntemleri kullanan disiplinleri bir araya getiriyor. Uluslararası bilimsel araştırma ortaklıkları kurmak ve uygulamalı araştırma çerçevelerine zemin hazırlamak sempozyumun temel odak noktası olacak.

Kocaeli Üniversitesi tarafından iki yılda bir organize edilen sempozyumun temel felsefesi genel olarak deprem alanında, özelleşmiş anlamda jeofizik, jeoloji, jeodezi, inşaat, kimya, endüstri, mekanik, elektrik, çevre, mimarlık, planlama, tasarım, tıp, sağlık, psikoloji, hukuk, ekonomi, iletişim, felsefe, toplum ve diğer ilgili disiplinlerde çalışan bilim insanlarını bir araya getirecek bir atmosferi oluşturmak ve sürdürmek.

Sempozyumun diğer bir önemli amacı da, yerel yönetim temsilcilerini, kamu hizmeti görevlilerini, sivil arama ve kurtarma sorumlularını, basın yayın kuruluşlarını ve sivil toplum örgütlerini deprem ve zarar önleme ve azaltma pratikleri etrafında bir araya getirerek ortak çalışma ağları oluşturmak. Böylelikle deprem konusu mümkün olan en geniş bir araya geliş ile kapsamlı bir biçimde ele alınabilecek.

Sempozyum ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın