5. Peyzaj Mimarlığı Kongresi: “Dönüşen Peyzaj”

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 5. Peyzaj Mimarlığı Kongresi'ni "Dönüşen Peyzaj" temasıyla, 21- 24 Kasım 2013 tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirecek.

5.Peyzaj Mimarlığı Kongresi’nin amacı, ülkesel ölçekte peyzajın/ kamusal alanların hızlıdönüşümünün mekânsal, sosyal, politik ve kültürel dinamiklerinin birlikte değerlendirilmesi,sorgulanması ve geleceğe doğru atılacak adımların ortaya konulmasıdır. Dönüşümün farklı aktörlerini, farklı meslek alanlarından katılımcıları, yerel yönetim ve merkezi hükümet temsilcilerini 5. Kongrede buluşturmak ve dönüşen peyzaj(lar) çerçevesinde “mevcut durum tespiti” yapmak ana hedefimizdir. Anlamaya/sorgulamaya yönelik bir kurgu ile 5. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, dönüşüm olgusunu sektörler arası bir yaklaşımla ele alacaktır.

5.Peyzaj Mimarlığı Kongre’sinde, yeni yasa değişiklikleri ile ülke peyzajları üzerinde sermayeninküreselleşmesi ile dönüşümün hızlandığı, piyasa mekanizmasının küresel ölçekte egemenlik kazandığı günümüzde, devletin ulusal kalkınma yaklaşımını, planlama/ tasarım sürecini ve yetkipaylaşımını, uygulamalarda sektörlerinin yeni rolünü, kır-kent ilişkisini, yatırım politikaları sonucunda doğal ve kültürel peyzajlar üzerinde oluşabilecek değişim/dönüşüm süreçlerini ve farklı ölçeklerde yaşanan peyzaj karakteri değişimini birlikte tartışmak ve deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz.

21-24 Kasım 2013 tarihleri arasında Adana’da Çukurova Üniversite’sinin ev sahipliliğinde gerçekleştirilecek olan 5. Kongre’de, Dönüşen Peyzajın farklı boyutlarını sizlerle ortaya koymak, değerlendirmek ve gelecek için adımlarımızı birlikte atmak üzere, bir arada olmak dileğiyle sizleri kongreye katkı sunmaya davet ediyoruz.

Kongre Düzenleme ve Danışma Kurulu ile birlikte gerçekleştirilen toplantılar sonrasında ana teması “Dönüşen Peyzaj” olan Peyzaj Mimarlığı 5. Kongrenin alt başlıkları:

– “Dönüşen Peyzaj” ve Kentler

– “Dönüşen Peyzaj” ve Kamu Yönetimi- Kalkınma Planları/ Yerel Yönetimler/ Yerelleşme

– “Dönüşen Peyzaj” ve Bitki Örtüsü/ Bitki Materyali/ Ulusal Üretim Politikası

– “Dönüşen Peyzaj” ve Çukurova

– “Dönüşen Peyzaj” ve Peyzaj Mimarlığı Eğitimi

– “Dönüşen Peyzaj” ve Mesleki Kimlik/ Mesleki Etik

– “Peyzaj Mimarlığında Güncel Araştırmalar”

oarak belirlenmiş olup, Odamız örgütlülüğü içerisinde değişik coğrafyalarda Dönüşümün farklı aktörlerini, farklı meslek alanlarından katılımcıları, yerel yönetim ve merkezi hükümet temsilcilerini 5. Kongrede buluşturmak ve dönüşen peyzaj(lar) çerçevesinde “mevcut durum tespiti” yapmak ana hedefimizdir. Anlamaya/sorgulamaya yönelik bir kurgu ile 5. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, dönüşüm olgusunu sektörler arası bir yaklaşımla ele almak üzere Kongre öncesi etkinlikler düzenelenecek ve Kongre’ye altlık oluşturulması ön görülmektedir.

Kongre öncesi etkinlik programı;

ŞUBAT 2013 Ankara/ Kalkınma Planları/ 10. Kalkınma Planı ve Dönüşen Peyzaj

NİSAN 2013 Antalya/ Turizm/ EXPO/ Kıyılar ve Dönüşen Peyzaj

MAYIS 2013 Mersin/ Enerji- Madencilik ve Kırsal Alanların Dönüşümü

HAZİRAN 2013 İzmir/ Bitki Materyali/Bitkisel Üretim/ Ulusal Bitkisel Üretim Politikasına Doğru

EKİM 2013 İstanbul/ Kongreye Doğru Dönüşüm ve Yerel Politikalar, olarak belirlenmiştir.

Kongre Tarihi / Yeri: 21 – 24 Kasım 2013 /Adana 2. Duyuru: 15 Eylül 2013

Bildiri Özetlerinin Gönderimi: 30 Mart 2013
Bildiri Özetlerinin Kabul – Red Bildirimi: 30 Nisan 2013
Tam Metinler için Son Tarih: 31 Temmuz 2013
Kabul Bildirimi: 2 Eylül 2013
Son Teslim: 2 Ekim 2013

Odamız Peyzaj mimarlığı 5. Kongresini DESTEKLEYENLER kurumlar ise, IFLA Europe (Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu-Avrupa), Çukurova Üniversitesi, TÜBİTAK, PEMKON, (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi) ve Yapı-Endüstri Merkezi / yapi.com.tr olarak yer almaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın