5. Ankara Design Week 2011

5. Ankara Design Week 2011, 11-20 Kasım 2011 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşiyor.

Keşifler çağı bir biçimiyle kapandı. Artık farklılaşma çağındayız. Teknolojiden sanayiye, sanayiden hizmet sektörüne sizi “farklılaştıracak” temel unsur bu dönem de bu sihirli kelime de yatmaktadır.

Bakma-Görme-Algılama-Anlama-Farkına varma ve Hareket Etme. Bu sıralama size “farkındalığın” kapısını açmaktadır ki, bu “tasarım” ile mümkündür.

2007 yılından bugüne her yıl kesintisiz olarak devam eden Ankara Tasarım Günleri, seminerler, sunumlar, etkinlik tarihleri boyunca gezilebilecek tasarım sergileri, video art gösterimleri, çeşitli workshoplar ile, yoğun bir biçimde Ankara’yı bir tasarım merkezi haline dönüştürmektedir.

YENİ TASARIM YAPISI, TASARIM DİSİPLİNLERİ ARASINDA İÇ İÇELİĞİ ÜRETİR Mİ?
Günümüzde tasarım disiplinleri birbirleri ile gittikçe daha çok ilişkilenmeye başlamıştır. Uzmanlık alanlarında ayrışma kanalları gittikçe daha incelmiştir. Gelişen teknoloji ve teknolojinin kullanım alanları, tasarım üretiminde olmazsa olmaz bir noktaya gelmiştir. Teknolojik gelişmeler, tasarımın üretim/yaratım sürecini bir bakıma kolaylaştırmıştır. Tasarım disiplinlerinin kendine özgü üretim/yaratım süreçlerinde var olan zaman-mekân kavramlarını gittikçe zamansız-mekânsız bir üretim/yaratım sürecine dönüştürmüştür.

ADW, tasarımı üst baslık olarak kurgulayarak farklı disiplinleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. ADW, yasadığımız çağın temel sorunlarına ayna tutmakta, bunlara tasarımın katabileceği “artı değerin farkındalığından” hareketle 2011 ADW konseptini “Tasarımda iç içelik” olarak belirlemiştir.

Etiketler

Bir yanıt yazın