45’inci MOBBİG 3 Kasım’da AGÜ Kayseri’de Gerçekleşecek

Mimarlık eğitiminin gelişmesi için ortak akıl üreten, Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBİG) toplantılarının 45’incisi, 3-4 Kasım 2017 tarihleri arasında, AGÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ev sahipliğinde, Kayseri’de gerçekleşecek

MOBBİG buluşmalarında mimarlık eğitiminin süresi, müfredat yapısı, akreditasyonu gibi konular tartışılan önemli gündem başlıkları olmuştur. 45. buluşma, mimarlık eğitimi ile mesleğe ilk adım ara kesitinde mezuniyeti ve ‘son yılı’, farklı eğitim yaklaşımları ve mezun çıktıları ile öğrenci-meslektaş ve çevre beklentileri üzerinden tartışmaya açmayı hedeflemektedir.  Mezuniyet yılının, müfredat[lar] içindeki konumu ve ilişkileri; nasıl ve ne biçimde harmanla[n]dıkları, mezun çıktıları, hedeflerini karşılama yaklaşımları ile mezuniyet yılı uygulamaları gündeme taşınacaktır. Mesleki yetkinlikler, yeterlilikler ve beklentiler ara kesitinde, mesleğimizin yerel ve küresel sorumlulukları ve bu sorumluluk alanlarına karşı duyarlılık ve hazırlılıklar irdelenecektir. MOBBİG 45, Meslek insanı veya öğrenci olma arasındaki farkı belirleyen bir belge olmanın ötesinde, ‘mimarlık diploması’nın nasıl bir içerikle üretildiği, içinde yaşadığımız post-entelektüel dönemde ne tür bir mesleki uzmanlık tanımladığı, üniversiteler özelinde taşıdığı -varsayılan- marka değeri ve belki de en önemlisi neyi, nasıl belgelediğini tartışmaya açmayı hedeflemiştir.

Kurulduğu günden beri mezun çıktıları üzerine çalışan ve ilk mezunlarını 2018 yılında verecek AGÜ Mimarlık Bölümü’nde, ‘mezuniyet yılı’nın gündeme taşınması, öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve paydaşlarımız için özel bir önem taşımaktadır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleri mimarlık okullarının Bölüm Başkanları, Öğretim Üyeleri, Mimarlar Odası’nın Yöneticileri ve Mimarlık Öğrencileri, 3-4 Kasım 2017 tarihleri arasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk sanayi yatırımlarından biri olan Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası’nın yeniden işlevlendirilmesi ile kurulan AGÜ Sümer Kampüsü’nde bir araya geleceklerdir.

Tüm programı buradan indirebilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın