4. Ulusal Yapı Kongresi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından ve üniversiteler işbirliğiyle düzenlenen 4.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, 6-7-8 Aralık 2018 tarihlerinde Antalya’da “Yapı Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar” konusuyla yapılacak.

Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nde sunulacak olan bildirilerin özetlerinin 8 Haziran 2018 Cuma günü saat 17:00’ye kadar kongre sekterliğine (Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne) e-posta aracılığıyla teslim edilmesi gerekiyor.

Yapı sektörü ile çevre, tasarım, üretim, kullanım, koruma, denetim, yönetim, güvenlik ve yıkım süreçleri arasındaki ilişkilerin tartışıldığı Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, sorun ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı bir ortam sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Tanıtım metni:

“Bilimsel bilginin geliştirilmesi ve toplumla buluşturulması kapsamında ülkemizde ulusal ölçekte bir yapı kongresi ilk defa 3-7 Mayıs 1948 tarihleri arasında “Birinci Türk Yapı Kongresi” adı ile Bayındırlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. O tarihte “Türk Yüksek Mimarlar Birliği” kongreye geniş destek ve katılım sağladı. Beş gün süren bu kongre, Cumhuriyet sonrası mimarlığın kuruluşu ve kurumsallaşması sürecinde birçok mesleki konunun çok yönlü ele alındığı ve paylaşıldığı önemli bir etkinlik oldu. Bu tür etkinliklerin sürekliliğini sağlamak amacıyla Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yapı Mesleki Bilimsel Kurulu, “Yapı Kongresi” düzenlemeyi bir gelenek haline getirdi. Bu bağlamda 2. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi 3-5 Haziran 2015 tarihleri arasında “Yapı Üretimi, Kullanımı ve Koruma Süreçleri” konusuna odaklanan bir etkinlik olarak ODTÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 3. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi ise 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde “Teknik, Tasarım, Güvenlik ve Erişilebilirlik” konularını gündeme getirerek tartışmaya açtı. Yapı sektöründe araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları ve bu çalışmaların yön verdiği yenilikçi ve akılcı yaklaşımlar önem kazandı.

Metinde bu yaklaşımların farklı uzmanlıkların bir arada çalışmasını, teknik tasarım ve uygulamalara yeni bakış açıları ve çözüm önerileri geliştirmeyi gerektirdiğine dikkat çekilerek, “Bu sebeple Antalya’da düzenlenecek olan ‘4. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nin ana teması, Türkiye’de ve dünyada güncel birçok sorunu ve gelişmeleri içeren “Yapı Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar” olarak belirlendi” denildi.

“Yapı Malzemeleri: Teknik ve Çevresel Performansları, Yenilikçi Yapı Malzemeleri, Yapım Sistemleri ve Uygulamalar, Yapım Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri, Tasarım Yönetimi: Proje Üretim Süreçleri, Çevresel Kontrol: Yapılarda Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Mimari Akustik, Mekânsal Aydınlatma, İşlevsel (teknik) Sistemler, Yapı Denetimi ve Güvenlik: Sorun Analizi ve Takibi, Yapısal Analizler ve Yapılarda Deprem Güvenliği, Yangın Güvenliği, Risk Analizi vb., Kültürel Mirasın Korunması ve Yenilikçi Yaklaşımlar, Evrensel Tasarım: Erişilebilirlik, Mekânsal Sorunlar, Çözüm Önerileri, Teknik Standartlar, Afet Yapıları ve Geçici Barınaklar”

Kongre çerçevesinde, yapı ve çevre bilimleri, yapım ve malzeme teknolojileri, mimarlık, mühendislik ve bilişim sahalarıyla ilgili birçok disiplinden meslek insanlarını, araştırmacıları, uzmanları, uygulayıcıları, üreticileri, öğrencileri ve kullanıcıları bir araya getirilerek, kongre kapsamında belirtilen konuları içeren çalışmaların aktarıldığı ve tartışıldığı bir paylaşım, etkileşim ve eğitim ortamının oluşturulması hedefleniyor. Bu doğrultuda, farklı disiplinlerden görüşlerin ve çalışmaların bu kongreye katılımları büyük önem taşıyor.

Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisinde sunulacak ve dili Türkçe olacak bildiri özeti hazırlama kuralları ve yazarların dikkat etmesi gereken hususlar kongre web sitesinde yayınlandı. Bildiri özeti hazırlama kuralları ve yazarların dikkat etmesi gereken hususlara http://yapikongresi.mimarlarodasiankara.org/ adresinden ulaşabilir. Kongre sonunda Bilim Kurulu tarafından seçilecek üç bildiri ödüllendirilecek.

4. Ulusal Yapı Kongresi’ni destekleyen kurum ve kuruluşlar şu ise şöyle:

“Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlar Derneği 1927, Türk Serbest Mimarlar Derneği”

KONGRE TAKVİMİ

  • Bildiri Özeti Teslimi 8 Haziran 2018
  • Bildiri Özeti Değerlendirmesi 6 Temmuz 2018
  • Bildiri Metni Teslimi 31 Ağustos 2018
  • Bildiri Metni Değerlendirmesi 21 Eylül 2018
  • Bildiri Metni Son Teslimi 12 Ekim 2018
  • Bildiri Sunumu 6-8 Aralık 2018
Etiketler

Bir yanıt yazın