4. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi

“Yapı Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar” temalı 4.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara ve Antalya Şubeleri tarafından üniversitelerle işbirliği içerisinde 6-7-8 Aralık 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek.

Kongre Sekreterliğini Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yürüttüğü 4.Ulusal Yapı Kongresi’ne Türkiye’nin birçok şehrinden 30’u aşkın farklı üniversiteden, kamu kurum ve kuruluşundan bildiri ile katılım sağlandı, akademisyenlerden oluşan bilim kurulu üyelerinin kör hakemliğinde kongrede sunulmaya değer görülen bildiriler seçildi.

Yapı sektörü ile çevre, tasarım, üretim, kullanım, koruma, denetim, yönetim, güvenlik ve yıkım süreçleri arasındaki ilişkilerin, yeni yaklaşımlar, malzeme, teknik ve teknolojilerin kullanımı, bilimsel ve sektörel gelişmeler ışığında tartışılacağı, sorun ve çözüm önerilerinin paylaşılacağı bir ortam sağlayacak olan kongre platformu, farklı disiplinlerden görüşleri ve çalışmaları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Kongrede, Cevat Erder, Ayşen Savaş, Naz A.G.Z. Börekçi, Gürkan Emre Gürcanlı, Ali Erkan Şahmalı, Enis Öncüoğlu, Müge Bahçeci, Arif Künar, Yeşim Hatırlı ve Celal Abdi Güzer gibi akademinin ve mimarlık uygulama alanının önde gelen isimleri davetli konuşmacı olarak yer alacak.

Sektördeki yenilikçi yaklaşımlarla ilgili çalışmaların ve gelişmelerin paylaşılacağı bu ortamda, araştırmacıların sunumları, sektördeki uzmanların davetli olarak yapacakları konuşmalar ve ar-ge çalışmalarında önde giden üretici firmaların teknik sunumları olmak üzere üç farklı kategorideki etkinliği bir araya getiren 4. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi programı açıklandı.

PROGRAM

1.GÜN | 6 Aralık 2018 Perşembe

 • 09:30-10:00 KAYIT
 • 10:00-10:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
  Tuğba ARSLAN KONAK, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 45. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi
  Prof.Dr. Gülser ÇELEBİ, Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı
  Özge KÖKSAL, TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi 17. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
  Tezcan KARAKUŞ CANDAN, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 45. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
 • 10:30-11:00 DAVETLİ KONUŞMACI
  Prof.Dr. Cevat ERDER, UNESCO İzlimi Komitesi ve ICOMOS Türkiye Ulusal Komitesi Üyesi
  “Koruma Bilimi”

 • 11:00-11:30 DAVETLİ KONUŞMACI
  Prof.Dr. Ayşen SAVAŞ
  “‘Lütfen Dokunmayın’: Müze Mekânı ve Yeni Görme Biçimleri”

 • 11:30-11:45 Kahve Arası


1.OTURUM | KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI

 • 11:45-12:00 “Tarihi Yapıların Yeni İşlevle Değerlendirilmesi Yaklaşımının İrdelenmesi; Bursa Yeşil Külliyesi Medresesi Örneği” – Ayşe Esin KULELİ
 • 12:00-12:15 “Kentsel Koruma Alanında Mekansal Dönüşüm Sürecine İlişkin Bir Yaklaşım Önerisi: Antalya Kaleiçi Yat Limanı” – Cansu UYAR
 • 12:15-12:30 Bildiri 3
 • 12:30-12:45 Soru-Cevap
 • 12:45-14:00 Öğle Yemeği
 • 14:15-14:45 DAVETLİ KONUŞMACI
  Dr.Öğr. Üyesi Naz A.G.Z. BÖREKÇİ 
  “Tasarım Odaklı Düşüncede Kapsayıcı Tasarımın Yeri”


2.OTURUM | TASARIM EĞİTİMİ

 • 14:45-15:00 “Mimari Tasarım Eğitiminde Yapı Teknolojisi Derslerine Alternatif Bir Yaklaşım: TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü 1.Sınıf Yapı Teknolojisi Dersleri” – Murat SÖNMEZ
 • 15:00-15:15 “Mimarlık Eğitiminde Afet İçin Geçici Barınma Ünitesi Tasarımı” – Gül YÜCEL
 • 15:15-15:30 “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yüksek Öğretime Yansıması: Mimarlık Eğitimi Örneği” – Ayça Nilüfer ÇALIKUŞU, İpek GÜRSEL DİNO, Ayşem Berrin ÇAKMAKLI
 • 15:30-15:45 Soru-Cevap
 • 15:45-16:00 Kahve Arası
 • 16:15-16:45 DAVETLİ KONUŞMACI
  Doç.Dr. Gürkan Emre GÜRCANLI
  “Tasarım Yoluyla İş Güvenliği: Mimarlar, İnşaat Mühendisleri ve İş Güvenliği Uzmanları İçin İşbirliği Zorunluluğu”


3.OTURUM | EVRENSEL TASARIM – İŞ GÜVENLİĞİ

 • 16:45-17:00 “Akdeniz Üniversitesi Kampüsü Yaya Yolları ve Kaldırımlarının Evrensel Tasarım İlkeleri Açısından İncelenmesi” – Ersan ERKOVAN, Ayşe Nilay EVCİL
 • 17:00-17:15 “Yaya Yollarının Evrensel Tasarım Özellikleri Üzerine Bir Çalışma: Burdur Örneği” – Duygu KURTOĞLU
 • 17:15-17:30 “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kayseri Kentindeki Durumu” – Z.Özlem PARLAK BİÇER, Zafer Tarık TANER, Nagehan OYMAKAPU
 • 17:30-17:45 “Türk Yapı Mevzuatı Üzerine Genel Bir Değerlendirme” – Sedat ALTINDAŞ
 • 17:45-18:00 Soru-Cevap

2.GÜN | 7 Aralık 2018 Cuma

 • 08:30-09:00 KAYIT


4.OTURUM | KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI

 • 09:00-09:15 “Rönesans’tan Günümüze Kaburgalı Kubbelerde Konstrüksiyonu Oluşturan Malzemenin Gelişimi” – Tayfur Emre YAVRU, Nihan ENGİN
 • 09:15-09:30 “Kemer Köyündeki (Salihli,Manisa) Geleneksel Evlerin Tamirinde Kullanılacak Malzemelerin Tarifine Yönelik Analizler: Kerpiç Harcı ve Sıvalar” – Ayşe TAVUKÇUOĞLU, Emine N. CANER SALTIK, Fatıma EROL
 • 09:30-09:45 “Geleneksel Mardin Mimarisinde Kullanılan Taş Malzeme ve Yapım Teknolojisinin Günümüz Restorasyon Uygulamalarında Sürdürülebilirliğinin İncelenmesi” – Neslihan DALKILIÇ, Erdal DİNÇ, Adnan NABİKOĞLU
 • 09:45-10:00 “Malatya Atatürk Evi Müzesinin Malzeme Analizleri: Yapı Taşı ile İlgili Bakım ve Onarım Önerileri” – Ayşe TAVUKÇUOĞLU, Emine N. CANER SALTIK, Fatıma Erol
 • 10:00-10:15 Soru-Cevap
 • 10:15-10:30 Kahve Arası
 • 11:15-11:45 DAVETLİ KONUŞMACI
  Ali Erkan ŞAHMALI | Günarda Proje Yönetimi, Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. Genel Müdürü
  “Mimar, Proje Yönetiminin Neresinde!”


5.OTURUM | TASARIM YÖNETİMİ

 • 11:45-12:00 “Hastane Mimarisinde Kullanıcıların Esneklik Taleplerini Yapısal Açıdan Karşılamak Üzere Yöntem Araştırmaları” – Gamze KARAKAŞ, Celal ŞAKAR
 • 12:00-12:15 “Taşınmaz Geliştirmede Sürdürülebilirlik Olgusunun ‘Değer’e Etkisi” – Ayşen SANBUR, Arzuhan Burcu GÜLTEKİN
 • 12:15- 12:30 “Paylaşımlı Çalışma Mekanları (Co-Working Spaces)” – Seren ERTAN, İpek GÜRSEL DİNO, Ayşem Berrin ÇAKMAKLI
 • 12:30-12:45 Soru-Cevap
 • 12:45-14:00 Öğle Yemeği
 • 14:15-14:45 DAVETLİ KONUŞMACI
  Enis ÖNCÜOĞLU | Öncüoğlu Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı
 • 14:45-15:15 DAVETLİ KONUŞMACI
  Dr. Müge BAHÇECİ | KORDER Yönetim Kurulu Başkanı
  “Kültürel Mirasın Belgelenmesi, Korunması ve Sunumunda Yenilikçi Yaklaşımlar”

 • 15:15-15:30 Kahve Arası

6.OTURUM | KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI

 • 15:30-15:45 “Üç Semavi Dini Yapının Doğal Aydınlatma Analizleri İçin BDT Yazılımları ile Modelleme ve İzlenen Yol” – Kemal Mükremin BARUT
 • 15:45-16:00 “Bodrum’un Kültürel Mirası Bağlamında Turgut Cansever Mimarlığı” – Yaren ŞEKERCİ, Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU
 • 16:00- 16:15 Bildiri 3
 • 16:15-16:30 Soru-Cevap
 • 16:30-16:45 Kahve Arası

7.OTURUM | YAPI MALZEMELERİ

 • 16:45-17:00 “Aluminyum Oksinitrürün Cam ile Karşılaştırılarak Yapı Malzemesi Olarak Kullanım Potansiyelinin Değerlendirilmesi” – Nil KOKULU, Setenay UÇAR
 • 17:00-17:15 “Ahşap Beton Kompozit Sistemin Mimaride Kullanım Olanakları” – Semih YILMAZ, Nilhan VURAL
 • 17:15-17:30 “Günümüz Harman Tuğlalarının Performans Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Malzeme Analizleri”– Merve Ceylin ATİKOĞLU, Ayşe TAVUKÇUOĞLU
 • 17:30-17:45 Bildiri 4
 • 17:45-18:00 Soru-Cevap

3.GÜN | 8 Aralık 2018 Cumartesi

 • 08:30-09:00 KAYIT


8.OTURUM | ÇEVRESEL KONTROL

 • 09:00-09:15 “Antalya Bölgesinde Yeni Tasarlanacak Binalarda Güneş Panellerinin Kullanım Potansiyelinin İncelenmesi” – Setenay UÇAR, Nil KOKULU
 • 09:15- 09:30 “Yapı Ürünlerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinin Tuğla ile Örneklenmesi” – Neslihan AKIN, Gökçe TUNA TAYGUN
 • 09:30-09:45 “Yapı Cepheleri İçin Bütünleştirilmiş Havalandırma ve Enerji Üretim Sistemi Önerisi” – Mehmet Koray PEKERİÇLİ, Ali Murat TANYER
 • 09:45-10:00 “İç Mimarlık Eğitiminde Aydınlatma Bilgisinin Verilmesi ve Yeni Bir Yöntem Denemesi” – Serpil Fatma ERTÜRK, Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU
 • 10:00-10:15 “BREEAM ve LEED Sertifika Sistemlerinde İç Mekan ve Konfora İlişkin Değerlendirme Ölçütlerinin Sağlık Yapıları Özelinde Karşılaştırılması” – Sevil JAHED, Ayşen SANBUR
 • 10:15-10:30 Soru-Cevap
 • 10:30-10:45 Kahve Arası
 • 11:00-11:30 DAVETLİ KONUŞMACI
 • Arif KÜNAR | Ven Esco Bina Enerji Yönetim Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü
  “Sürdürülebilir-Enerji Etkin Binalar ve Yerleşimler”

 • 11:30-12:00 DAVETLİ KONUŞMACI
  Yeşim HATIRLI | Hatırlı Mimarlık Kurucu Ortağı


9.OTURUM | KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI

 • 12:00-12:15 “Koruma Amaçlı İmar Planı Olmayan Bölgelerde Projelendirme: Simena’da Bir Yapı” – Ayşegül NEBİOĞLU, Şeyda GÜVENÇ DURAN
 • 12:15-12:30 “Artvin – Ardanuç Kırsal Mimari Dokusu” – Gizem UYGUN ALTUNKAYA, Nihan ENGİN
 • 12:30-12:45 “Köy Odalarının Mekansal, Sosyal ve Kültürel İşlevi: Konya/Bozkır Dereköy Köy Odası” – Nisa YILMAZ ERKOVAN
 • 12:45-13:00 Soru-Cevap
 • 13:00-14:00 Öğle Yemeği
 • 14:15-14:45 DAVETLİ KONUŞMACI
  Prof.Dr. Celal Abdi GÜZER


10.OTURUM | ÇEVRESEL KONTROL: AKUSTİK

 • 14:45-15:00 “Şehir Dışı Üniversite Yerleşkelerinde Gürültü Denetiminin Değerlendirilmesi: Antalya Bilim Üniversitesi Örneği” – Begüm SÖYEK ABAY, Serpil Fatma ERTÜRK
 • 15:00-15:15 “Eğitim Mekanlarındaki Akustik Koşulların Normal İşiten ve İşitme Engelli Bireyler Üzerindeki Etkisinin Öznel Değerlendirmesi Üzerine Bir Alan Çalışması” – Zakariyya UZEYIRLI, Aslı ÖZÇEVİK BİLEN
 • 15:15-15:30 “Geleneksel Ahşap Çatkı Duvarların Ses İletim Özellikleri ve Mevcut Durumu İyileştirmeye Yönelik Öneriler” – Meltem ERDİL, Ayşe TAVUKÇUOĞLU, Mehmet ÇALIŞKAN
 • 15:30-15:45 “Okullarda Akustik Performans” – Nihan GÜREL ULUSAN
 • 15:45-16:00 Soru-Cevap
 • 16:00-16:15 Kahve Arası
 • 16:15-17:15 KAPANIŞ PANELİ
 • 17:15-17:30 KAPANIŞ KONUŞMALARI
  Doç.Dr.Ayşe TAVUKÇUOĞLU, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
  Tuğba ARSLAN KONAK, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 45.Dönem Yönetim Kurulu Üyesi
Etiketler

Bir yanıt yazın