4. Mediated City Konferansı

Architecture_MPS tarafından yürütülen, Mediated City ve Parade araştırma programları kapsamında yer alan 4. Mediated City Konferansı Altınbaş Üniversitesi ev sahipliğinde 12-13 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Konferansın alt başlığı “Moving Images Static Spaces” mimarları, film yapımcılarını, sinematografları, şehir plancıları, basını, medya uzmanlarını, animatörleri, video ve görsel sanatçıları, sosyologları, iç mimarları, gazetecileri, kültür kuramcılarını ve daha pek çok farklı disiplini bir araya gelmeye çağırmaktadır. Medya, mekan ve kent ekseninde çalışan araştırmacıları, uygulamacıları ve öğrencileri bilginin paylaşıldığı ortak bir etkileşim alanında bir araya getirmeyi hedefleyen konferans ve konferans kapsamında gerçekleşecek olan atölye çalışmaları Intellect Books, Kalebodur, Arkitera Mimarlık Merkezi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Studio X ve Tübitak 2223B programı kapsamında desteklenmektedir.

MIT Mimarlık Bölümü öğretim üyesi ve Computation Group direktörü Prof. Dr. Takehiko Nagakura ve Cambridge Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. François Penz davetli konuşmacılar olarak 12 Nisan Perşembe günü konferansta yer alacaklardır.

Etkinliğin odak noktası mimarlık, kent ortamları ve hareketli imge arasındaki ilişkidir. Bu ilişki mutasyona uğramış derin ve köklü bir ortak zemine dayanır. Bu ortak zeminin en önemli örneklerinden olan 20’nci yüzyılın “Kent Senfonileri” filmleri binaların, sokakların ve şehirlerin dinamik ve hareketli temsili üzerine kurulmuştur. Film şeridi üzerindeki bu mimariler, uzun yıllar boyunca ekran üzerinden öngörülen ve daha önce hiç sunulmadığı gibi sunulan haber bültenleri ve belgesellerin ortamı olmuşlardır. Bu karmaşık ilişki, günümüzde hala mekanların, mimarinin ve kentlerin arka plan ya da konu olarak uzun metrajlı film, belgesel, haber yayınları ve televizyon ortamlarında kullanılması ile devam etmektedir.

Ancak, günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile hareketli imge ve mimarinin ilişkisi farklı ortamlarda var olmaya başlamıştır. Cep telefonu ekranları, yerel medya; YouTube ‘haberler’ akışı; kulaklıklar ve haptik sensörler aracılığıyla keşfedilen sanal gerçeklik mekanları; oyun endüstrisinin fantastik mekanları; mimari projelerin uçan kameralar ile temsil edilmesi; ve bir bilgisayar ekranında hesaplamalı mimarinin gerçek zamanlı, dinamik, algoritmik oluşumu bunlardan sadece bir kaçıdır. Bu etkinlikte yukarıdaki karmaşık ilişkiler ağının geleneksel ve yeni ortamlarda var oluş senaryoları incelenecektir.

Etkinlikte irdelenecek potansiyel konular aşağıdakiler ile sınırlı olmasa da şunları içerir:

Şehirlerin filmlerdeki ve televizyondaki temsili, set tasarımı ve sinematografi, metropol belgeselleri, haberler ve sosyal medya, animasyon mekanlarının üretimi ve arttırılmış gerçeklik, oyun, mimarlık ve şehir, filmin mimarlık ve plancılar için bir tasarım aracı olarak kullanımı, görsel sanatlar ve kentin hareketli yüzeyleri, hareketli imgenin etkileşimli coğrafyası, film ve mimarlığın kurguları, sanal gerçeklik ve sanallıkla üretilmiş çevrelerin yönetilmesi ve dahası.

Konferans teması kapsamında 4 farklı uluslararası atölye çalışması 08-11 Nisan tarihleri arasında İstanbul Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi ve Stüdyo X’de gerçekleşecektir.

Konferans ve atölye çalışmalarının detaylarına www.altinbas.edu.tr/mediatedcity adresinden ulaşılabilir.

Konferansa dinleyici olarak katılım ücretsiz olup, herkesin katılımına açıktır.

Etiketler

Bir cevap yazın