“[ ]”

Defter sanatçının herhangi bir izlenme, zaman ve mekan kaygısı gütmeden düşünceleri ile malzemenin buluştuğu ilk nokta.

Pg Art Gallery, 15 Şubat – 14 Mart tarihleri arasında Funda Alkan, Ceyda Aykan, Kerem Ozan Bayraktar, Elsa Ers Brosh, Can Ertaş, Reysi Kamhi, Ayşecan Kurtay, Sinan Logie, Devran Mursaloğlu, Hale Güngör Oppenheimer, Yağız Özgen, Tunca Subaşı, Candaş Şişman ve Ayşe Wilson’ın defterlerinin yer aldığı “[ ]” sergisine ev sahipliği yapıyor. Ayraç işareti defterle aralama, açma ve detaya girme üzerinden bir ilişki kuruyor; sanatçının sanat piyasası ve sanat tarihi tarafından büyük ölçüde yönlendirilen, görünürdeki çizgisel tarihinin dışında kalanı, artık olanı ya da potansiyel olarak gerçekleşecek olanı aralıyor.

Defter sanatçının herhangi bir izlenme, zaman ve mekan kaygısı gütmeden düşünceleri ile malzemenin buluştuğu ilk nokta. Defteri birçok sanatçı için hem izlenimlerin hem de fikirlerin modellendiği gündelik bir kayıt cihazı olarak görmek mümkün. Seyahatler, atölye ortamı ve bireysel ilişkiler gibi bilgileri içererek kimi zaman oldukça mahrem olabilen defterler, sanatçının çalışmalarıyla gündelik yaşamı arasındaki bağların kurulmasına ve bilinçaltındaki anlamlı ya da anlamsız imgelemlerin görünür kılınmasına olanak tanıyor.

Sanatçıların tanınmış çalışmalarının çıkış noktalarının, gerçekleşmemiş projelerin ya da bir projenin zaman içinde nasıl evrildiğinin, metinler, eskizler ve kolajlar şeklinde izleme şansının elde edildiği sergi, sanatçıların defterler hakkındaki fikirlerini de metin olarak içererek, izleyiciye özel bir deneyim sunuyor.

“[ ]”, anlık bir karalamadan, ‘tamamlanmış’ projelere; el yapımı olanlarından dijitallerine uzanan farklı defter kullanımlarına da yönelik büyük bir çeşitlilik içererek, salt düşünsel olanı değil, malzemenin de yapıt ile ilişkisini irdeliyor.

“[ ]” sergisi 14 Mart’a kadar Pg Art Gallery’de ziyaret edilebilir.

Etiketler

Bir cevap yazın