3. Ulusal Tasarım Günleri Sempozyumu

29 - 30 Eylül 2018 tarihlerinde Trabzon’da üçüncüsü düzenlenecek olan, tasarım ve bellek temalı Ulusal Tasarım Günleri Sempozyumu’na bildiri özeti göndermek için son tarih 6 Ağustos 2018.

Sempozyumun tanıtım metninden:

Bellek, var oluşundan beri birey için önemli bir olgu (fenomen) olmuştur, zira tarih bellekten, bellek ise tarihten beslenir. Geçmişe dair tüm izler bireyin ve hatta toplumun belleğinde kendine yer bulabilir. “Tarih” kavramına zıt olarak “bellek” bireyleri bugüne bağlar, hatırlama ve unutma olgularına açıktır, bugünün gerçeklerine yansır. 

Bireylerin bir mekan içinde yaşadıkları deneyimler, bireyin belleğini oluşturur. Mekanı “yer” yapan her şey, bu deneyimlerin oluşmasına katkıda bulunur. Bu deneyimler, kent dokusundan tek bir objeye hatta bazen bir duyuya kadar farklı ölçeklerde var olabilir. Öyleyse doğanın bileşenleri gibi bireyin çevresinde yer alan tüm tasarım öğeleri de deneyimlerin ve buna bağlı olarak belleğin şekillenmesinde rol oynar.

Bu nedenle tasarım ve bellek olarak belirlenen sempozyum teması çerçevesinde konuya farklı uzmanlıklardan faydalanarak tasarım alanında yeni bir düşünsel boyut kazandırmak ve farklı ölçeklerde çalışan uzmanların konuya yaklaşımlarının bir arada değerlendirilebileceği bir platform oluşturmak amaçlanmıştır.

Sempozyum Takvimi

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 6 Ağustos 2018
Kabul Edilen Özetlerin İlan Tarihi: 20 Ağustos 2018
Bildiri Tam Metni Son Gönderim Tarihi: 17 Eylül 2018
Kongre Tarihi: 29 – 30 Eylül 2018

Sempozyum hakkında detaylı bilgi için Ulusal Tasarım Günleri web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın