3. Türkiye Estetik Kongresi

23-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak olan 3. Türkiye Estetik Kongresi, estetik disiplininin farklı alanlarında çalışmakta olan araştırmacıların katkılarını bekliyor.

SANART Estetik ve Görsel Kültür Derneği tarafından, Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü, Mimarlık Bölümü ile Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü’nün iş birliğiyle düzenlenen 3. Türkiye Estetik Kongresi, estetik disiplininin farklı alanlarında çalışmakta olan araştırmacıların katkılarını bekliyor. Kongre, 23-25 Mayıs 2019 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

SANART, Türkiye’de estetik çalışmalarını güçlendirmek, çeşitlendirmek ve desteklemek amacını gütmektedir. Bundan sonra her iki senede bir, farklı kurumlarla işbirliği içinde düzenlenmesi planlanan SANART Türkiye Estetik Kongrelerinde amaç, Türkiye’de ve yakın coğrafyalarda bu konuda çalışmakta olan farklı disiplinden araştırmacıları bir araya getirerek, bu araştırmacılar arasındaki ilişkileri ve bağlantıları güçlendirmek, alanda yapılan çalışmaları görünür kılmak, dolayısıyla disiplinin gelişmesine katkı sunmaktır.

3. Türkiye Estetik Kongresi için kabul edilen bildiri taslakları “Özetler Kitabı”nda, bu bildirilerden seçilecek olan tam metinler ise dijital olarak “Kongre Kitabı”nda yayınlanacaktır. Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongreye bildirinizle katılabileceğiniz gibi panel veya atölye çalışması önerileri de sunabilirsiniz. Başvuru için gerekli bilgileri kongre.sanart.org.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. Önerilen oturum başlıkları aşağıda sıralanmış olmakla birlikte kongre içeriği bu başlıklarla sınırlı tutulmayacaktır. Estetiğin her alanından başvurular değerlendirilmeye alınacaktır.

• Edebiyat ve estetik
• Kent, doğa ve taşra
• Mimarlık ve estetik
• Beden ve estetik
• Görsel kültür
• Film ve anlatı
• Müze, bellek ve arşiv
• Yeni teknolojiler
• Medya ve iletişim
• Popülizm, siyaset ve estetik
• Gündelik yaşam
• Müzik ve sahne sanatları
• Etik, estetik ve değerler

Etiketler

Bir cevap yazın