3. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu

3. KBAM Sempozyumu 6–7 Aralık 2012 tarihinde ODTÜ ve Gazi Üniversitesi işbirliğinde ODTÜ'de gerçekleştirilecek.

Kent bölgelerinin gelişiminin anlaşılmasındaki temel belirleyicilerin gözden geçirilmesi; kent bölgeleri, metropoliten alanlar ve büyükşehirlerde yeni planlama yaklaşımlarının değerlendirilmesi; ulusal, bölgesel ve yerel ölçeklerde politika geliştirmede kent-bölge yaklaşımlarının potansiyel katma değerinin değerlendirilmesi; değişik ölçeklerde ortaya çıkan farklı ilişkilerin haritalanması ile kentsel alanların ayak izlerinin belirlenmesi (örneğin kent-bölge coğrafyaları); farklı ülkelerde yaşanan kentsel-bölgesel politikalarda yaşanan reform süreçlerinden ve kurumsal yeniden yapılanmalardan çıkarılan derslerin tartışılması; kuramsal gelişmeler ve dünya örnekleri çerçevesinde Türkiye’de son dönem politikalarının tartışılması ile geleceğe dönük yeni perspektifler geliştirilmesi amaçlanan Sempozyum 6–7 Aralık 2012 tarihinde ODTÜ’de gerçekleştirecek.

Etiketler

Bir yanıt yazın