3. Kent Tartışmaları Paneli

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan Kent Tartışmaları Paneli 3-4 Aralık'ta Kayseri'de yapılacak.

Göç olgusu; coğrafi mekan değiştirme süreci olarak algılansa da sosyal, ekonomik, kentsel, kültürel ve siyasi boyutlarıyla toplum yapısını değiştiren nüfus hareketleridir. İnsanlar bu fiziki hareketle ciddi bir değişim yaşamakta ve toplumsal, kültürel ve ekonomik arka planın değişmesi ile göç eden topluluklar kadar göç edilen yerdekiler de etkilenmektedir.

Son yıllarda dünya genelinde yaşanan gelişmeler özellikle komşu ülkelerdeki ekonomik, sosyal ve siyasi karışıklıklar gibi çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden batı ülkelerine yönelik önemli bir göç dalgası gündeme gelmiştir. Artan kentleşme ile birlikte yaşanan kırdan kente göç olgusu ve beraberinde getirdiği ekonomik, sosyo-kültürel ve mekansal pratikler ile birlikte yeniden yaşanan dış göç konusu da son dönemde yeniden tartışılmaktadır.

Ülkemizdeki çoğu kentte olduğu gibi Kayseri kenti de son yıllarda çok yönlü göç hareketleri ile gündeme gelmektedir. Kayseri kentinde de göç ve göçmen meselesini muhacir, mübadil, gurbetçi, Almancı, yabancı gibi kimlik tanımları üzerinden yaşadığı pratikleri son dönemde mülteci ve sığınmacılar ile farklı bir yönde deneyimlemektedir. Beklenmedik bir biçimde artan göçün olumsuz etkileri kendisini hukuki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda hissettirmektedir.

Bu nedenle Kent Tartışmaları etkinlik serisinin üçüncüsünde ana tema göç olarak belirlenmiştir. Kent Tartışmaları ile yine konusunda uzman kişileri bir araya getirerek, kentlere dair bu kez göç özelinde yaşanan gelişmeleri bilimsel bir platformda, objektif bakış açısıyla, toplumun her kesimini gözeterek değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Etkinliğin panel ve yuvarlak masa toplantısı olmak üzere iki bölümden oluşması planlanmaktadır. İlk gün düzenlenecek paneldeki ilk oturumda göç olgusunun kavramsal düzeyde sosyal, ekonomik ve kültürel yönleri ile birlikte tartışılması hedeflenmektedir. İkinci oturumda ise kent – mekan ve göç ilişkisinin irdelenmesi hedeflenmektedir.

Etkinliğin ikinci gününde ise ilk oturumda Kayseri Kenti ve Göç başlığı altında sığınmacılar, mülteciler, düzensiz göçmenler, beyin göçü, işçi göçü, geri dönüşler gibi konular yanında göç etmeyenler ile ilgili araştırmalar ve göçle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak ele alınacaktır. Yuvarlak masa toplantısında ise katılımcı panelistler ile birlikte Kayseri kenti ve göç konusu konuya taraf kamu, sivil toplum örgütleri, yerel yönetim, akademisyenler vb. kentin aktörleri ile bir araya gelerek tartışılacaktır.

PROGRAM

3 Aralık 2015 Perşembe

10.00 – 10.15 AÇILIŞ

 • Eda Velibaşoğlu, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı
 • Mustafa Çelik, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı (katılımları dahilinde)
 • Orhan Düzgün, Kayseri Valisi (katılımları dahilinde)


10.15 – 11.00 Tematik Sunum

 • Ruşen Keleş, Ankara Üniversitesi

11.00 – 11.15 Kahve Arası

11.15 – 13.00 1. OTURUM: Göç – Kavramsal

 • Sema Erder, Marmara Üniversitesi
 • Ahmet İçduygu Koç Üniversitesi, MiReKoc Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yöneticisi
 • Didem Danış, Galatasaray Üniversitesi
 • Meral Açıkgöz, IOM – Uluslarararası Göç Örgütü

13.00 – 13.15 Soru-Cevap

13.15 – 14.00 Yemek Arası

14.00 – 15.30 2. OTURUM: Göç – Kent & Mekan

 • Tarık Şengül, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Şebnem Yalınay Çinici, Bilgi Üniversitesi
 • Kristen Biehl, Oxford Üniversitesi

15.30 – 16.00 Soru Cevap

4 Aralık 2015 Cuma

10.00 – 12.00 3. OTURUM Göç – Kayseri

 • Faruk Karaarslan, Erciyes Üniversitesi
 • Aybil Göker, Antropolog / Habitus Araştırma
 • Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi
 • Özay Deniz Keskin, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

12.00 – 13.30 Öğlen Arası

13.00 – 16.00 Yuvarlak Masa (kapalı oturum)

 • Moderatör: Semra Purkis, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Etiketler

Bir cevap yazın