27. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu

27. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, "Geleceğin Kentini Tasarlamak: Akıllı Kentler, Geleceğin Toplumu ve Kentsel Tasarım" başlığı ile 23-24 Mayıs 2019 tarihlerinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yapılacak.

Güncelleme: 27. Kentsel Tasarım Sempozyumu’nun bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih, gelen talepler üzerine bir hafta ertelenerek 4 Şubat 2019 olarak güncellenmiştir. 

Etkinliğin tanıtım metninden:

Kentsel sorunlara çözüm oluştururken özellikle sınırlı kaynakları daha verimli kullanmamızı sağlayacak akıllı kent teknolojilerinden, toplumsal katılımı bütünleştirici bir sürece çekmeye çalışan kapsayıcı yaklaşımlara; mekâna yönelik analiz çalışmalarından, yeni teknolojilerin uygulanmasına kadar geleceğin kentlerine ilişkin geçmişte geliştirilmiş pek çok vizyonu içinde bulunduğumuz yüzyılda yaşamaya başladık.

21. yüzyılın şehirleri göç, çevre sorunları, giderek artan toplumsal eşitsizlik öncelikli olmak üzere birçok farklı sorunla karşı karşıyadır; bu nedenle etkin, verimli ve akıllı çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Akıllı Şehircilik kavramı ile kentsel altyapının geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar bugün özellikle kısıtlı kaynaklarını yüksek verimlilik ile kullanması gereken Asya ülkelerinde benzersiz ölçekte kentsel projeleri ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte, Avrupa’nın tarihi şehirleri, kentlilerin yaşam kalitesini yükseltmek, kentsel mirası korumak, hizmet verimliliğini artırmak ve çevresel zararları azaltmak hedefiyle akıllı kentler haline gelme çabası içindedirler.

Akıllı kentler, insan yaşamını kentsel boyutta kolaylaştırıcı mühendislik uygulamalarından yola çıkarak gelişmekle birlikte, konunun çok boyutlu olarak ele alınması gerekmektedir. Dünya üzerinde giderek artan kentsel nüfusun sorunları katlanarak büyümektedir. Geleceğin kentsel yaşamı, sadece yeni teknolojilerin ve mühendislik çözümlerinin uygulanması açısından değil, geleceğin toplumunun ihtiyaçları ve çevresel adalet açısından da ele alınmak durumundadır. Bu açıdan, kentsel tasarımda disiplinler arası yaklaşımın geliştirilmesi, nadiren birbiri ile koordineli çalışan disiplinlerin bir araya gelerek geleceğe yenilikçi bir bakış açısıyla yön verme potansiyeli de önem kazanmaktadır.

Bu kapsamda, Sempozyum temaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Sempozyum şehir planlama, kentsel tasarım, mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, sosyoloji, felsefe, arkeoloji gibi ilgili tüm disiplinlere açıktır.

Konu Başlıkları

 • Akıllı kentler, akıllı şehircilik
 • Geleceğin toplumu ve değişen ihtiyaçlar
 • Kentsel tasarımda yeni teknolojiler
 • Kentsel miras ve akıllı teknolojiler
 • Çevresel adaletin sağlanmasında akıllı teknolojiler
 • Akıllı kentler, doğa ve insan ilişkisi
 • Kentsel altyapı tasarımında akıllı uygulamalar
 • Katılımda akıllı uygulamalar ve e-yönetişim
 • Mahalle ve yerel demokrasi
 • Akıllı kentler ve yurttaş olmak
 • Geçmişten geleceğe bakmak: ütopya ve distopya

Bildiri ve atölye başvuruları için sayfanın sağ tarafında yer alan “Dökümanlar” bölümünde yer alan metni inceleyebilirsiniz. Sempozyumun web sitesi için tıklayınız.

Etiketler

Bir cevap yazın