26.Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Çalıştayı

Kent merkezindeki kamusal mekanları yeniden keşfetmek...

Yüzlerce yıldır içinde bulundukları dönemin ve toplumun şartlarına bağlı olarak kentsel yaşamın oluşmasında ve sürdürülmesinde önemli roller üstlenen kamusal dış mekanlar son yıllarda özelleşme, yok olma ve terk edilme gibi tartışmalarla gündeme gelmektedir. Bununla birlikte dünyadaki pek çok kentin kimliği sahip olduğu kamusal dış mekanlarla ve bu mekanlarda gerçekleşen etkinliklerle biçimlenmektedir. Bu bağlamda kent kimliğinin, kentlilik kültürünün ve bilincinin yaratılması ve sürdürülmesi için insanların kamusal dış mekanların sağladığı özgürlük ve toplumsal uzlaşma alanlarına gereksinimleri bulunmaktadır.

“Kent Merkezini Yeniden Keşfetmek” teması ile 3-5 Nisan 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan 26. Uluslararası Yapı-Yaşam Kongresi kapsamında kent planlama- mimarlık- kentsel tasarım – peyzaj mimarlığı-kent sosyolojisi – kamu yönetimi- güzel sanatlar gibi farklı disiplinlerden panelistlerin ve tasarım öğrencilerinin paydaş olacağı bir çalıştay ile değişen yaşam pratiklerinin beraberinde getirdiği mekansal ve sosyal sorunlar kamusal mekanlar ölçeğinde tartışılacaktır. Çalıştayın amacı; Bursa kent merkezinde atıl durumda kalmış kamusal mekanları keşfederek bu mekanların kentsel yaşama kazandırılması için yenilikçi fikirlerin üretilmesi ve bunların somutlaştırılmasıdır.

Bu kapsamda kamusal mekanların üç farklı bağlamda ele alınması düşünülmüştür.

 • Kent – Kentli – yerel yönetim ilişkisi…TANITIM OFİSLERİ

Kentlilerin yaşadıkları kente dair farkındalıkları nasıl yükseltilebilir?

Tanıtım ofisleri kentsel proje tasarım sürecine katılımı arttırabilir mi?

Kentlilerin katılımı ile kentler için yeni tasarımlar üretilebilir mi?

Kentlilerin kente dair kararlara katılımının sağlanabilmesi için alternatif bir mekan üretilebilir mi?

 • Kent- kentli- doğa ilişkisi…KENT BAHÇELERİ…

Yapılı çevrede permakültür tasarımı nasıl gerçekleştirilebilir?

Permakültür toplumsal dialog için bir çıkış noktası olabilir mi?

 • Kent (li) – kentli ilişkisi…KENTLİ İÇİN SANAT, KENTTE SANAT : KAMUSAL SANAT PLATFORMLARI…

Kentlinin kent ile veya diğer kentlilerle ilişkisinin güçlendirilmesinde kamusal sanat birleştirici bir rol oynayabilir mi? İnteraktif sanatsal çalışmalar(sanatçılar-çocuklar-öğrenciler-ev hanımları-esnafvs.)yok olan sosyal ilişkileri güçlendirebilir mi? Kamusal mekanlarda yer alacak sanatsal objeler ve kent mobilyaları, farklı yeterliliklere sahip kentlilerin eylemleri için kullanılabilir mi?

Çalıştayın ilk aşamasında kentin farklı dinamikleri üzerine yapılmış çalışmaların paylaşıldığı seminerler dizisi ile konu kuramsal boyutta irdelenecektir. İkinci aşama, çalışma alanlarına yapılacak teknik geziler ile yaşanan sorunların tespit edilmesini içermektedir. Üçüncü aşamada öğrenci gruplarının farklı yaratıcı teknikler ile bu sorunlara yönelik çözümleri farklı tasarım ölçeklerinde ele almaları beklenmektedir.

Çalıştay, yapılan çalışmalarda elde edilen ürünlerin, ilgili aktörlerin ve kentlilerin katılacağı bir platformda sunularak tartışılması ile sonlanacaktır. Poster olarak teslim edilecek ürünlerin Yapı Yaşam Kongresi süresince sergilenmesi planlanmaktadır.

Çalıştay Takvimi

İlk duyuru 10 Şubat 2014 Pazartesi

Başvuru için son tarih 3 Mart 2014 Pazartesi

Başvuruların değerlendirilmesi ve açıklanması 10 Mart 2014 Pazartesi

Çalıştay 31 Mart- 02 Nisan 2014

Sergi 03 – 06 Nisan 2014

Açılış Konuşmaları

 • Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk (Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı)
 • Nizamettin Kaya (Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı)

Panelistler

 • Doç. Dr. Neslihan Sam (Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü)
 • Doç. Dr. Vedat Çalışkan (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü)
 • Yrd. Doç. Dr. Gül Sayan Atanur (Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 • Yrd. Doç. Dr. Sezin Türk Kaya (Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü)
 • Öğr. Gör. Dr. Emine Görgül (İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü)
 • Arş. Gör. Y. Sosyolog Sinan T. Gülhan (Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü)
 • Y. İnşaat Müh. Permakültür tasarımcısı Taner Aksel

Çalıştay Yürütücüleri

 • Doç. Dr. Tülin Vural Arslan (Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
 • Doç. Dr. Arzu Çahantimur (Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
 • Yrd. Doç. Dr. Selen Durak (Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
 • Yrd. Doç. Dr. Gül Sayan Atanur (Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
 • Öğr. Gör. Dr. Rengin Beceren Öztürk (Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
 • Öğr. Gör. Dr. Çiğdem Yücel (Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
 • Öğr. Gör. Dr. Emine Görgül (İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü)
 • Arş. Gör. Dr. Sibel Polat (Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
 • Y. İnşaat Müh. Permakültür tasarımcısı Taner Aksel

Katılım Koşulları

Çalıştay, üniversitelerin şehir ve bölge planlama, mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, peyzaj mimarlığı ve iç mimarlık bölümlerinden lisansüstü ve lisans (3. ve 4. sınıf) öğrencilerine açıktır.

Katılmak isteyen öğrencilerin takvimde belirtilen tarihe kadar kısa özgeçmişleriyle birlikte “WORKSHOP” başlığıyla [email protected] adresine başvurmaları gerekmektedir.

Kontenjan 50 kişiyle sınırlıdır. Konaklamaya ve sabah- akşam yemeklerine ait masraflar katılımcının kendisine aittir.

Çalışmalar için öğrencilerin dizüstü bilgisayarlarını, fotoğraf makinelerini ve eskiz defterlerini getirmeleri gerekmektedir.

Katılım ücreti istenmemektedir.

Çalışma Alanları

 • Bursa Şehreküstü Meydanı
 • Bursa Zafer Meydanı
 • Bursa Fidan Han Avlusu

Çalışma Mekanı

 • Panel-Ördekli Kültür Merkezi
 • Çalıştay-Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Mimarlar Odası Salonları
 • Çalıştay-Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
 • Çalıştay Jürisi-Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Mimarlar Odası Salonları
Etiketler

Bir cevap yazın