2014 Genç Mimar Ödülleri

Başvurular, 17 Ekim 2014 tarihi saat 18:00'a kadar uzatıldı.

Türkiye’de uygulama yapan ve mimarlık mesleği içinde gösterdiği çok yönlü çaba ve uygulama birikimi ile öne çıkan mimarları bünyesinde toplayan Serbest Mimarlık Dernekleri bağımsız ama işbirliği ve eşgüdüm içinde hareket eden kurumlar olarak Ankara, İstanbul ve İzmir’de örgütlenmiş ve diğer illerde örgütlenme hazırlığı içindeki kurumlardır.

Kentleşme ve mimarlık alanında başta mimarlık mesleğinin tanınması, saygınlığının korunması ve bu konuda eleştirel bir kültürün oluşması olmak üzere çok yönlü olarak etkinlik gösteren bu dernekler bu yıldan başlayarak ortak bir ödül programı içinde ülkemizde mimarlık yapan genç mimarların çalışmalarını derlemeyi ve tanıtmayı hedeflemektedir.

Türkiye’de mimarlık yapma yetkisine sahip ve 40 yaşını tamamlamamış tüm mimarlara açık olan bu yarışma mimarların bugüne kadar oluşturdukları birikim ve mimarlık ortamına yaptıkları tasarım katkısını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Başvuru için katılımcıların 5’i geçmemek ve en az bir tanesi uygulanmış olmak üzere projelerini ve kendileri ile mimarlık ortamı içinde varolma biçimlerini, mimari anlayışlarını açıklayan (max.500 kelime) maksimum 25 sayfalık bir powerpoint sunuşu ile anlatmaları beklenmektedir. 

Teslimler en geç 17 Ekim 2014 saat 18:00’a kadar belirtilen dropbox adresine yapılacaktır. Bu teslimler üzerinden jüri bir kısa liste oluşturacak ve bu kısa listede yer alan 10 mimarın açılacak sergi için pano hazırlamaları istenecektir. Bu panolar bu sene Türkiye’de Serbest Mimarlar Dernekleri ile işbirliği içinde düzenlecek olan Hindistan A+D ödülleri etkinliği sırasında sergilenecek, ayrıca kazanan mimar Hindistan seyahati ile ödüllendirilecektir.

Türkiye’de mimarlık yapma yetkisine sahip 40 yaş altı tüm genç mimarları bu etkinliğe katılmaya davet ediyoruz.

Sunuşlar için Dropbox linki: https://dbinbox.com/2014gencmimarodulleri

İletişim: [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın