2. Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu

Sempozyum, 11 Nisan 2013 tarihinde Okan Üniversitesi'nde yapılıyor.

Toplumun temel gereksinimlerini katılımcı bir süreçle saptayan, kentli ihtiyaçlarını gözeten, alternatif çözümleri barındıran yerel yönetim modeli ancak sistematik bir yaklaşımla gerçekleşebilir. Yeni yerel yönetim modelinde, yerel yönetimlerin teknik ve stratejik faaliyet alanları üzerinden sistem geliştirilebilir. Sistematik yaklaşımın kuramsal temelleri de yerel yönetim alanında yapılan akademik faaliyetler ile geliştirilebilir.

İlki, 16 Aralık 2010 tarihinde, üniversitemizin sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde düzenlenen “Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar” sempozyumu, yerel yönetim alanında yeni yaklaşımları farklı dinamikleri ile ele alarak tartışmaya açmıştır. Bu sempozyumda yer alan “Kentsel Dönüşüm”, güncel mevzuat boyutu ile yeni bir içerik kazanmış, adeta yeni bir kent planlama anlayışı haline getirilmiştir.

Farklı modellerle geliştirilen birçok kentsel dönüşüm projesi ile kentler şekillenmeye başlamıştır. Kentsel dönüşüm uygulamaları ile patlayıcı mühendisliğinin bu alandaki uygulamalara etkisi gündeme oturmuştur.

Öte yandan, yaşam alanlarına ve seçmen profillerine bağlı olarak farklı yaklaşımlarla ele alınan “Sosyal Belediyecilik ve Katılım” üzerine yapılan tartışmalar güncelliğini korumaktadır. Günümüzde halkın, gönüllü olarak yönetime katıldığı, belediyelerine daha fazla gittiği ve katılımcılığı içselleştirmeye başladığı gözlenmektedir. Belediye yöneticileri halkın desteği ve katılımı olmadan hiçbir projenin başarılı olmayacağının bilincine varmıştır. Sempozyumlar açısından da katılımcılık bir yaklaşım olarak ele alınabilir. Bu sempozyumda, sempozyuma gelenlerin aktif katılımcılık gösterebilmeleri için kendilerini ifade edebilecekleri, “Tematik Atölyeler”in oluşturulması planlanmıştır.

Büyükşehir Belediyelerine ilişkin 12 Kasım 2012 kabul tarihli 6360 sayılı yeni yasayla, “yerinde yönetim” kavramı yeniden sorgulanmaya başlanmıştır. Güncel kavramların ortaya çıkmasındaki temel hedef, yerel yönetimlerin yönetim alanındaki yetki ve etkinliğini arttırırken, çok boyutlu diğer amaçlarının yanında esas olarak halkın katılımını daha demokratik hale getirmektir. Bununla birlikte imar planlama yetkilerinin mevcut bulunan ve yeni kurulan Büyükşehirlerde yoğunluk kazanması, yerel düzeyde katılımcılığı nasıl etkileyecektir?

Bütün bu olgular, ilk sempozyumun önemini ve buna bağlı olarak ikinci bir sempozyumun gerekliliğini ortaya koymaktadır. Türkiye ve Avrupa’da gündemde olan yönetişim, katılım, sosyal belediyecilik, yerel dinamikler olarak tanımlanabilecek yeni yerel yönetim anlayışı kavramları bu yasal düzenlemelerden nasıl etkilenecek? Kentsel dönüşüm ve yerinden yönetim konularında teorik tartışmalardan, pratik uygulama alanlarına geçiş sürecinde, her iki konuda da mevzuatın yenilenmiş olması dikkat çekici bir konudur. Bu alanlardaki sürekli değişim ve yenilik süreçleri, yerel yönetim meslek alanının dinamizmini de göstermektedir. Bu zengin içerik, farklı meslek alanlarını, farklı uzmanlık ve platformlardaki insanları da bir araya getirecek niteliktedir.

11 Nisan 2013 Perşembe günü düzenlenecek olan 2’nci sempozyumda, yerinde yönetim, katılımcılık, sosyal belediyecilik ve kentsel dönüşüm konuları ile birlikte, ulaşım ve altyapı sorunları, çevre sorunları, kent estetiği gibi yerel yönetimlerin uğraş alanındaki teknik konulara yer verilecektir.

Program
9.00 – 9.30 Toplantı Kayıt

9.30 – 10.00 Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Şule KUT, Rektör

Bekir OKAN, Mütevelli Heyet Başkanı

Menderes TÜREL, AKP Antalya Milletvekili *

Kadir TOPBAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı *

Hüseyin Avni MUTLU, İstanbul Valisi *

Muammer GÜLER, TC İçişleri Bakanı *

10.45 – 12.00 Açılış Paneli

Moderatör: Prof.Dr. Mustafa KOÇAK

Panelistler:
Prof. Dr. Korel GÖYMEN , Sabancı Üniversitesi

“Avrupa Birliğinde Yerel Yönetimler: Eğilimler, Öncelikler, Temel Sorun Alanları “

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ, Ankara Üniversitesi

“Yerel ve Bölgesel Demokraside Son Gelişmeler”

Prof. Dr. Nihat FALAY , İstanbul Üniversitesi

“Yönetimde Reform ve Yerel Yönetim Anlayışı”

Doç. Dr. Murat Cemal YALÇINTAN Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

“Şehircilikte Mucize Çözüm: Kentsel Dönüşüm”

2. Paralel Oturumlar Yer: Güzel Sanatlar Fakültesi

13.00-14.30 Atölye 1. Kentsel Dönüşüm / Yerinde Dönüşüm, Mülkiyet Sorunları

Moderatör: Prof.Dr. Nihat Enver ÜLGER, Okan Üniversitesi

Ana Konuşmacı: Av. Selami ÖZTÜRK, Kadıköy Belediye Başkanı

Diğer Katılımcılar: İstekli Sempozyum Katılımcıları

13.00-14.30 Atölye 2. Yerinden Yönetim/Yerel Demokratik Platformlar, Katılımcılık

Moderatör: Yrd.Doç.Dr. Mehmet KABASAKAL, Okan Üniversitesi

Ana Konuşmacı: Prof.Dr. Mustafa ZENGİN, Maltepe Belediye Başkanı

Diğer Katılımcılar: İstekli Sempozyum Katılımcıları

13.00-14.30 Atölye 3. Metropollerde Ulaşım, Altyapı Sorunları ve Çözüm Önerileri

Moderatör: Prof. Dr. Güngör EVREN, Okan Üniversitesi

Ana Konuşmacı: Mustafa KARA, Üsküdar Belediye Başkanı

Diğer Katılımcılar: İstekli Sempozyum Katılımcıları

13.00-14.30 Atölye 4. Sosyal Belediyecilik, Sosyal Faaliyetler, E-Belediyecilik

Belediyelerde Örgüt Kültürü ve Örgütsel Davranış

Moderatörler: Prof.Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO, Okan Üniversitesi

Ana Konuşmacı: Mustafa SARIGÜL, Şişli Belediye Başkanı

Diğer Katılımcılar: İstekli Sempozyum Katılımcıları

13.00-14.30 Atölye 5. Mekansal Dönüşümlerin Çevre ve Kent Estetiğine Etkileri

Eko-Belediyecilik ve Kentsel Doku

Moderatör: Prof.Dr. Harun BATIRBAYGİL, Okan Üniversitesi

Ana Konuşmacı: Dr. Sadi YAZICI, Tuzla Belediye Başkanı,

Diğer Katılımcılar: İstekli Sempozyum Katılımcıları

14.30-14.45 Ara

Yer: Mevlana Konferans Salonu

14.45-15.45 3. Oturum: Forum

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mustafa KİBAROĞLU

Konuşmacılar: Atölye Moderatörleri, Tüm Katılımcılar

15.45-16.00 Kapanış: Prof. Dr. Ali KAHRİMAN, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Etiketler

Bir cevap yazın