1st International-Sustainable Smart Behavior (SSB) Conference

Maltepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Sustainable Smart Behavior (SSB) 2022 konferansı, 9-10 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak olup bildiri gönderimi için son tarih 30 Eylül 2022.

 

Etkinlik metni:

Sustainable Smart Behavior (SSB) 2022 konferansının amacı, hesaplama yöntemleri ve sürdürülebilir gelişmeler dâhil olmak üzere daha geniş mimari teknoloji ve mimari tasarım alanında çalışan bilimsel topluluğu bir araya getirmektir.

SSB konferansı, karşılıklı ilgi alanlarındaki fikir alışverişini kolaylaştıracak ve tamamlayıcı faaliyetlere sahip araştırma grupları arasında bağlantılar kurmak için bir platform görevi görecektir. Böylece, araştırmacı toplulukları, mimari teknoloji ve mimari tasarım problemlerinden kaynaklanan önemli uygulama alanlarına daha tanışmış olacaklardır. Ayrıca, mimari topluluğu, kombinatoryal optimizasyon problemlerinin üstesinden gelmede oldukça yardımcı olabilecek gelişmiş sayısal yöntemler ve yazılım araçlarına maruz kalacaktır. Konferansın belirli konuları ile ilgili oturumlar, güncel ilgi alanlarındaki tanınmış uzmanlar tarafından düzenlenen davetli mini sempozyumların yanı sıra katkıda bulunan bildirilerle tamamlanacak olan davetli konuşmacılar tarafından tanıtılacaktır.

Seçilen konferans Bildirileri, Sustainable Smart Behavior (SSB) Dergisi’nde yayınlanacaktır.

ISSN 2611-8637 (Baskı)
ISSN 2612-2340 (Çevrimiçi).


The Sustainable Smart Behavior (SSB) Conference is aimed to bring together the scientific community working in the broader field of Architectural technology and Architectural Design, including computational methods and sustainable developments. The SSB conference will facilitate the exchange of ideas in areas of mutual interest and serve as a platform for linking research groups with complementary activities. Thus, communities of researchers will become more familiar with important application areas arising from architectural technology and architectural design problems.

Also, the architecture community will be exposed to advanced numerical methods and software tools that can be of great help in tackling combinatorial optimization problems. Sessions on specific topics of the conference will be introduced by keynote lectures, which will be complemented by contributing papers as well as invited mini-symposia by renowned experts in current interests.

The selected conference Proceedings will be published in the Journal of Sustainable Smart Behavior (SSB).

ISSN 2611-8637 (Print)
ISSN 2612-2340 (Online).

Etiketler

Bir cevap yazın