15. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Alanya Belediyesi iş birliği ile bu yıl on beşincisi yapılacak olan Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu başvuruya açılmıştır.

Şartname

“Uluslararası Alanya Heykel Sempozyumu”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Alanya Belediyesi tarafından 2004 yılından bu yana gerçekleştirilmektedir. Sempozyumun organizasyonunu MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü ile Alanya Belediyesi yürütmektedir. Sempozyumun amacı Alanya’ya nitelikli çağdaş sanat yapıtları kazandırmaktır.

Genel Açıklamalar

1. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu, Alanya’da 1 – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
2. Sempozyuma katılacak sanatçılar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nün oluşturduğu ve Alanya Belediyesi’ni temsilen iki üyenin katıldığı jüri tarafından, sanatçıların gönderdikleri başvuru dosyaları esas alınarak saptanacaktır. Sempozyum sonunda her sanatçıya Alanya Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından onaylanmış bir katılım belgesi verilecektir.
3. Sempozyuma on sanatçı katılacaktır. Katılımcılardan biri, MSGSÜ Heykel Bölümü tarafından görevlendirilmiş bir öğretim elemanı olacaktır. Jüri gerekli gördüğü takdirde katılımcı sayısı on kişiden az olabilir. Sanatçıların beş yıl süresince ikinci kez katılımları kabul edilmeyecektir.
4. Yontu malzemesi olarak yaklaşık 2 m3 diyabaz verilecektir.
5. Sempozyumun teması “deniz canlıları” olarak belirlenmiştir.
6. Yapıtların mülkiyeti Alanya Belediyesi’ne aittir. Eserlerin müzeye konması veya geçici sergiler için taşınması Belediye’nin tasarrufundadır. Sanatçı, çalışma sürecinin ve eserlerinin görüntülenmesine izin verir. MSGSÜ ve Alanya Belediyesi, tanıtım amacıyla görüntüleri kullanma hakkına sahiptir.
7. Sanatçıların sempozyum süresince gerçekleştirdikleri yapıtlar, Alanya’da hazırlanmakta olan heykel parkına, park tamamlandığında Sempozyum Komitesi ve Alanya Belediyesi tarafından belirlenen yerlere yerleştirilecektir.
8. Sempozyuma katılan sanatçıların ulaşım, sabah, öğle ve akşam yemekleri ile birlikte konaklamaları Alanya Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
9. Sempozyuma katılan her sanatçıya (aynı odada kalmak şartıyla) sadece bir kişi asistanlık edebilir. Asistanın konaklama ve sabah, öğle ve akşam yemekleri karşılanacaktır, ulaşım masrafları kendilerine aittir, çalışmaları için de herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir.
10. Ulaşım, tüm sanatçılar için ekonomi sınıfı, gidiş-dönüş uçak bileti ve havaalanından karşılamayı kapsar. Her sanatçı uçak biletini kendisi temin edecektir, geldiğinde parası ödenecektir.
11. Kendisine tanınan sürede ve mekanda yapıtını gerçekleştiren her sanatçıya, genel harcamalar ve telif hakkı olarak toplam 2000 € (Yazıyla: iki bin Euro) ödenecektir. Bunun 1000 € (Yazıyla: bin Euro)’su Sempozyumun ilk haftası, geriye kalan 1000 € (Yazıyla: bin Euro)’su ise sempozyumun kapanış töreninde nakit olarak ödenecektir.
12. Sanatçıların sempozyum süresince sempozyumda bulunmaları gerekmektedir. Sanatçılar, çalışma saatleri içerisinde sempozyum alanında bulunmak ve sempozyum takvimine uymakla yükümlüdürler.

Başvuru

1. Sempozyuma katılacak sanatçıların seçimi konusunda esas alınacak dosyalar aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir:
• Başvuru formu
• Sanatçının katıldığı en önemli 10 etkinliği belirttiği bir A4 sayfayı aşmayan İngilizce veya Türkçe fotoğraflı özgeçmişi
• Sanatçının gerçekleştirdiği beş çalışmayı tanıtan .JPEG formatında görsel doküman
• Sanatçının sempozyumda gerçekleştireceği yapıtı değişik açılardan gösteren çizim, maket fotoğrafları, montaj şeması, varsa heykelde kullanılacak ek malzemeler. Sanatçı gerekli gördüğü takdirde yapıt hakkında İngilizce veya Türkçe kısa açıklama dosyada yer alabilir.
• İletişim için e-posta adresi
2. Yukarıdaki belgeleri içeren ve toplam 1.5 MB aşmayan başvuru dosyası en geç 7 Eylül 2018 Cuma gününe dek aşağıdaki adrese e-posta ile iletilmelidir. Sadece e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru adresi: lanyasemp@gmail.com
3. Başvuru dosyalarındaki belgeler, basın duyurusu ve daha sonra basılacak olan katalog ve benzeri yayınlarda kullanılabilecektir.

Çalışma Koşulları

1. Alanya Belediyesi her sanatçıya, sanatçının istediği ölçülerde kesilmiş toplam 2 m³’ü geçmeyen diyabaz blok veya bloklar verecektir. Ayrıca yapıtların montajı, kaidesi ve bunun için gerekli malzemeler –başvuru dosyasında belirtilmiş olması koşulu ile – Alanya Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
2. Tüm sanatçılar kendi makine ve el aletlerini getirmekle yükümlüdür.
3. Montaj haricindeki ek malzeme kullanımında teknik çözüm ve masraf sanatçıya aittir.
4. Sanatçılara sempozyum alanında 220V elektrik, uzatma kablosu ile havalı aletler için kompresör ve bunun uzatma hortumlarıyla gölgelik temin edilecektir.
5. Belediye, sanatçıların kendi makinelerinde kullanımı için Diyabaza uygun iki büyük üç küçük disk temin edecektir.
6. Çalışma alanında güvenliği sağlamak için gündüz ve gece güvenlik görevlileri bulundurulacaktır.
7. Sempozyum Jürisi tarafından seçilen ve katılmayı kabul sanatçılar (sempozyum başlangıç ve bitiş tarihleri arasında) olası kazalara karşı kendi özel sağlık sigortalarını yaptırmakla ve sempozyum komitesine ibraz etmekle yükümlüdürler.
8. Çalışma açık havada gerçekleştirilecektir. Sanatçıların ani yağmur ve sıcak gibi mevsime bağlı hava şartlarına hazırlıklı olmaları gerekmektedir.
9. Yapıtların herhangi bir nedenle sempozyum süresi içerisinde gerçekleştirilememesi durumunda (mücbir sebepler hariç), Alanya Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü’nün oluşturduğu Sempozyum Komitesi karar alma hakkına sahiptir. Bu kararlar sonucunda sanatçılarla yaşanabilecek bir anlaşmazlık durumunda yalnızca İstanbul Mahkemeleri yetkili kılınmıştır.

Sempozyum Takvimi

  • 26 Eylül 2017– Sempozyuma son başvuru tarihi
  • 5 Ekim 2017– Başvuran sanatçılara sonuçların e-posta yoluyla bildirilmesi
  • 15 Ekim 2017– Sempozyuma katılacak sanatçıların tercih ettikleri geliş-gidiş detaylarını bildirmeleri için son gün
  • 31 Ekim 2017– Sanatçıların Alanya’ya gelişi, konaklama mekânlarına yerleşmeleri
  • 1 Kasım 2017– Açılış töreni. Sempozyumun başlangıcı
  • 22 Kasım 2017 – 20 ilkokul öğrencisinin katılımı ile workshop
  • 30 Kasım 2017– Kapanış töreni. Sanatçıların katılım belgelerinin verilmesi, genel harcamalar ve telif hakkı ödemelerinin yapılması
  • 1 Aralık 2017 – Alanya’dan ayrılış

 

Sempozyuma katılmak üzere başvuran sanatçılar, sempozyum şartnamesini ve takvimini kabul etmiş sayılırlar.

Etiketler

Bir yanıt yazın