12. İstanbul Bienali

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Koç Holding’in sponsorluğunda 17 Eylül-13 Kasım 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 12. İstanbul Bienali’nin başlığı, bienalin küratörleri Adriano Pedrosa ve Jens Hoffmann tarafından açıklandı.

12. İstanbul Bienali’nin küratörlüğünü Programma Independente de Escola Sao Paulo’nun (PIESP) direktörü Adriano Pedrosa ve California College of Arts Wattis Institute for Contemporary Arts Direktörü Jens Hoffmann birlikte üstleniyor.

12. İstanbul Bienali’nin başlığı, yapısı ve çalışma süreci, 12. İstanbul Bienali küratörleri  Adriano Pedrosa ve Jens Hoffmann tarafından 20 Ekim Çarşamba günü Pera Palas Oteli’nde düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Basın toplantısına konuşmacı olarak Adriano Pedrosa ve Jens Hoffmann’ın yanı sıra İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer de katıldı. Bienal öncesindeki sürece ilişkin detayların aktarıldığı toplantıda gerçekleştirdikleri karşılıklı sohbet ve tartışmada Adriano Pedrosa ile Jens Hoffmann, dünya çapında düzenlenen bienallerin ve İstanbul Bienali’nin bugünkü durumunu değerlendirdiler. 12. İstanbul Bienali’nin başlığını “İsimsiz (12. İstanbul Bienali), 2011” olarak belirleyen küratörler, ayrıca İstanbul Bienali kapsamında 26-27 Kasım 2010 tarihlerinde düzenlenecek olan “İstanbul’u Hatırlamak” adlı konferans ve 
bienalin eğitim programlarıyla ilgili konularda ayrıntılı bilgi de verdiler.

12. İstanbul Bienali’nin küratörleri Adriano Pedrosa ve Jens Hoffmann, karşıt görünen iki bakış açısı olan, yalnızca biçimsel ve estetik kaygılarla yapılan sanat ile varoluşunun temeli toplumsal meselelere dayanan, siyasi duruşu ağır basan sanat arasında bir uzlaşma zemini sağlamaya çalışacaklarını belirtti.

Güncel sanat çevresi ve basından davetli konukların katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısının ardından küratörler Adriano Pedrosa ve Jens Hoffmann ile İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.

12. İstanbul Bienali’nin “İsimsiz (12. İstanbul Bienali), 2011” olarak belirlenen başlığı ve görsel kimliği, minimalist ve kavramsal yapıtlarıyla 20. yüzyıl güncel sanatının en önemli isimleri arasında sayılan Kübalı-Amerikalı sanatçı Felix Gonzalez-Torres’e göndermeler içeriyor. İşleri uluslararası arenada pek çok kişisel ve karma sergide yer alan Gonzalez-Torres, aynı zamanda küratörlüğünü Rosa Martinez’in üstlendiği 
5. İstanbul Bienali’ne de katılmıştı. Torres’in, siyasi konuları ele alırken biçimsel yenilikçiliği kullanarak oluşturduğu sanat dili, 12. İstanbul Bienali için yürütülen araştırmalara esin kaynağı oldu. 

Gonzalez-Torres’in varlığı, bienal başlığında da görüldüğü gibi, kendini birçok yerde belli belirsiz hissettirecek. “İsimsiz (12. İstanbul Bienali), 2011” başlığı, Gonzalez-Torres’in kendi yapıtlarını adlandırmakta kullandığı bir geleneği tekrarlarken aynı zamanda “İsimsiz” başlığını takip eden parantez içindeki yer ve zaman belirteçleriyle bilinçli bir şekilde, dil, temsil, isim ve başlıkların soyut ve şiirsel biçimlerde işlendiği bir iletişim düzeyine dikkat çekiyor.

Gonzalez-Torres, yapıtlarında siyasi açıdan en başarılı olan hareketlerin “siyasi” görünmeyenler, kişiselin siyasi, siyasinin de kişisel olduğunu gösteriyordu. Torres’in en iyi bilinen yapıtları arasında bulunan, takvim, yapboz, kâğıt yığınları, şeker kümeleri, tele dizilmiş ampuller, dilbilimsel portreler ve fotoğraflardan oluşan serilerinin tümü biçimsel özellikleriyle öne çıkıyor; ancak sanatçının 
tüm işlerinde estetik biçim ile açık uçlu içerik arasında sağlam bir denge bulunuyor.

Basın toplantısı katılımcılarına, uluslararası güncel sanat çevreleri tarafından kullanılan iletişim listesi e-flux’ta son iki yıl boyunca yayımlanan bienal duyurularını içeren bir poster dağıtıldı. 
12. İstanbul Bienali için özel olarak hazırlanan bu poster, dünyanın dört bir yanında düzenlenen bienallerin sayısının git gide artması ve bu bienallerin sanatsal, teorik, politik ve 
diğer amaçları ile ilgili tartışmalar açmayı hedefliyor.

17 Eylül-13 Kasım 2011 tarihleri arasında İKSV tarafından düzenlenecek olan 12. İstanbul Bienali, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Koç Holding sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Koç Holding, 2007-2016 yılları arasında gerçekleştirilecek beş İstanbul Bienali’nin de “Bienal Sponsorluğu”nu üstleniyor.

12. İSTANBUL BİENALİ PROJE BAŞVURULARI
12. İstanbul Bienali’ne katılmak isteyen sanatçıların portfolyolarını 31 Aralık 2010 tarihine kadar;

İstanbul Bienali
İstanbul Kültür Sanat Vakfı
Sadi Konuralp Cad. No:5 Şişhane 34433 İstanbul adresine veya
application.biennial@iksv.org e-posta adresine ulaştırmaları gerekiyor.

12. İstanbul Bienali’ne davet edilecek sanatçılar ve projeleri 2011 Haziran ayında kesinleşecek.

Etiketler

Bir cevap yazın