11. Ulusal Sanat Sempozyumu: Sanatın Değişkenleri Bağlamında Kentsel Adalet

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin düzenlediği 11. Ulusal Sanat Sempozyumu: Sanatın Değişkenleri Bağlamında Kentsel Adalet 6-8 Nisan tarihleri arasında Beytepe Kampüsü'nde. Sempozyuma bildiri ve poster ile katılım sağlanabiliyor.

Konu:

Kentsel adalet toplumdaki genel gelir dağılımı ve yoksulluk olgusuyla doğrudan ilgili bir konudur. Türkiye’de gelir dağılımı dengesizlikleri nedeniyle her sosyal katman sanat ürünlerine kolaylıkla erişememektedir. Bunun sonucu olarak, orta halli ve yoksul halk, yaşam sorunlarını haklı olarak sanat, kültür ve eğitimin önüne koymak zorundadırlar. Bu konunun bir başka görünümü de, yoksullar yanında, engelli, çocuk, kadın, yaşlı ve benzeri grupların sanat ve kültür ürünlerinden yararlanma paylarının düşüklüğü sorunudur.

Gelişme, bütünlük arz eden bir süreç olduğuna göre, Türkiye gibi ekonomik kalkınmasını batılı ülkeler düzeyine yükseltememiş olan ülkelerde kalkınma dışında kalan kültür ve sanat gibi alanlarda büyük başarılara imza atmanın zaman alıcı bir süreç olduğunu kabul etmek yanlış olmaz.

Sanatın toplum ve kültür ile olan ilişkileri sürekli yön değiştirmektedir. Güncel gelişmeler sanatta yeni tartışmalara neden olmaktadır. Bunlar arasında sanatçı kimliği, sanat eserinin kendi değeri, sergileme alanlarının değişimi ve en önemlisi sanatın toplumla ilişkileri sayılabilir.

1980’lerden günümüze kadar olan dönemde sanayileşmenin kültür ve sanat üzerine olan yoğun baskıları sonucunda sanatın kabul gördüğü koşullar sürekli spekülasyona neden olmuştur. Disiplinler arası etkileşim çerçevesinde, teknolojideki gelişmelerin yarattığı yeni gösterim olanakları, kimlik ve beden üzerinden yeni yönelimler, sanatın sınırları ve toplumsal iletişim gibi yeni tartışma alanları ortaya çıkarmıştır.

Amaç:

Ülkemizde sanat ve kültür konusunda genellikle çok olumlu gelişmeler olmakla birlikte, hala bir bütün olarak toplumun ve farklı toplumsal sınıfların sanat kültürü açısından beklenen duyarlılığa sahip olmadığı açıktır. O nedenle bu konunun, hem ülke çapında, hem de özellikle büyük kentler açısından nesnel bir değerlendirmeye konu yapılmasında yarar vardır. Özellikle sokaktaki vatandaşın, belediyelerde görev almış olanların ve devletin bu alanda temsilcilerinin sanata ilişkin bilgi, ilgi ve bilinç düzeylerinin yükseltilmesi gerekmektedir. Sempozyumun, bu anlamda Türk toplumuna ve kentlere katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Konu Başlıkları:

Sanat, Kültür, Toplum, Kent ve Kentlileşme
Sanatçının Kimliği
Sergileme Mekanlarının Değişimi ve Dönüşümü
Sanatın Eşitleyici ve Birleştirici Gücü
Sanat ve Kamusal Alan
Devletin Sanata ve Kültüre Bakışı
Yerel Yönetimlerinin Sanat ve Kültür Konularına Bakışı
Sanat ve Kültür Eğitimi: Kurumlar ve İlkeler
Halk Eğitiminin, Sanatın ve Kültürün Gelişmesine Katkısı
Sanat, Kültür ve Siyaset İlişkileri
Uluslararası Yükümlülüklerimiz Çerçevesinde Sanat ve Kültür Varlıkları
Kent Kültürü ve Kente Karşı Suç Kavramı
Çocuklar, Sanat ve Kent Kültürü

Başvuru:

Sempozyuma bildiri ve poster ile katılım sağlanabilir.

Takvim:

İlan : 20 Temmuz 2014
Bildiri ve poster son gönderim tarihi : 31 Ekim 2014
Bildiri değerlendirme sonuçları : 8 Aralık 2014
Sempozyum kayıt ücreti yatırma tarihi : 15-19 Aralık 2014
Sempozyum tarihi : 6-8 Nisan 2014

Yayın:

Sempozyumda sunulmak üzere kabul edilen ve yukarda belirtilen tarihe kadar tamamlanmış olarak teslim edilen bildiriler, Türkçe olarak yayınlanacak sempozyum bildiri kitabında yer alacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın