1.Uluslararası Peyzaj Ekolojisi Kongresi: Akdeniz Peyzajlarını Anlamak

Peyzaj Araştırmaları Derneği ile International Association for Landscape Ecology (IALE) ortaklığında gerçekleştirilen 1. Uluslararası Peyzaj Ekolojisi Kongresi "Akdeniz Peyzajlarını Anlamak" temasıyla düzenleniyor.

Society for Conservation Biology (SCB) tarafından da desteklenen kongreye Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden peyzaj mimarı, orman mühendisi, biyolog, ziraat mühendisi, şehir plancısı ve arkeologların katılımı bekleniyor.

Almo Farina (Urbino Universitesi, İtalya), Felix Kienast (WSL/ETHZ, İsviçre), Linda Olsvig Whittaker (Bar-Ilan Üniversitesi, İsrail), Hakan Alphan (Çukurova Üniversitesi, Türkiye) ve Teresa Pinto-Correia’nın (Évora Üniversitesi, Portekiz) davetli konuşmacı olarak yer alacaklar.

Akdeniz ülkelerinden katılımcılar arasında deneyim aktarımı, bilgi paylaşımı ve işbirliği platformunun gelişmesine katkıda bulunacak kongrede aşağıdaki başlıklarda bildiriler kabul edilecek:

 • Akdeniz bölgesinde alan kullanımı ve etkileri (Antropojenik peyzajlar)
 • Akdeniz peyzajlarının parçalanması
 • İklim değişikliği ve Akdeniz peyzajlarına ve insan topluluklarına olan etkileri
 • İklim değişikliği adaptasyonu ve peyzaj planlama
 • Peyzaj servisleri, çok fonksiyonlu peyzajlar
 • Akdeniz peyzajlarında koruma uygulamaları ve olasılıkları
 • Kırsal nüfusun azalması ve peyzaja olan etkileri
 • Akdeniz peyzajlarında turizmin etkisi
 • Akdeniz peyzajlarını şekillendiren bir faktör olarak hayvancılık ve pastoralizm
 • Kıyısal peyzajlar ve değişimleri
 • Akdeniz ormanları ve ormancılık; yangın ekolojisi, restorasyon, orman tarımı, koruma
 • Peyzaj koruma ve yönetiminde bilgi teknolojileri;Uzaktan algılama ve CBS
 • Peyzajların izlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Kır/kent etkileşimi
 • Kentsel peyzajlardaki ekolojik felaketler
 • Soundscape
 • Akdeniz peyzajlarında sürdürülebilirlik ve direnç
 • Peyzaj metrikleri ve modelleme
 • Sulak alanlar ve ekolojileri
 • Peyzaj arkeolojisi

Bildiri özetlerinin iletilmesi için son tarih: 15 Mayıs 2014

Etiketler

Bir cevap yazın