1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi

UPAD2014 8-11 Mayıs 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü ile Wellborn Hotel'de düzenlenecek.

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (KOU-MTF) kuruluşundan bu yana gerek bünyesindeki akademisyen-araştırmacı-tasarımcı-uygulamacı niteliği olan bilim insanı kaynakları, gerekse bugüne kadar oluşturduğu eğitim ve araştırma birikimi ile eğitim alanı olarak Kocaeli ve yakın çevresine araştırma-uygulama pratikleri açısından Doğu Marmara, Türkiye ve Uluslararası Akademi’ye katkı sağlama hedefinde. Bu bağlamda planlanan “1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi” bu konuda var olan bilim insanı birikimini uluslararası kapsam ve nitelikte bir etkinlik kapsamında buluşturmayı hedefliyor. Kongre ile en geniş anlamda Mimarlık-Tasarım-Planlama alanında faaliyet gösteren akademisyen, sivil toplum paydaşları, mesleki örgüt mensupları ve kamu idaresi yetkili ve görevlilerinin ortak bilgi-fikir-görüş paylaşımları için bir ortam oluşturularak, kentsel dönüşümün sosyal, ekonomik ve fiziksel yönlerinin; sanayi, göç, artan nüfus, afetler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan konut ve altyapı ihtiyacı, dönüşümün tarihi alanlara, turizme ve kentsel kimliğe etkisi gibi alt başlıklar ekseninde ele alınması sağlanacak.

Etiketler

Bir cevap yazın