1. Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi

1. Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi için İngiltere, Finlandiya, KKTC ve Türkiye’den mimarlar, şehir plancıları, akademisyenler ve belediye başkanları 11 – 12 Nisan'da Harbiye Askeri Müze'de buluşacak.

Çocukların, yaşadıkları şehirlerle ilgili eleştirilerini ve taleplerini dile getirecekleri kongrede, çocuk dostu şehirler yaratmak için atılması gereken adımlar tartışılırken, “Çocuk, kentsel dönüşümün neresinde?” sorusuna da cevap aranacak. Belediye başkanından akademisyenine tüm katılımcıların, “sek sek” oynayarak içeri alınacağı kongre boyunca çocuklar da geleneksel ve modern oyun alanlarında gönüllerince eğlenme imkanı bulacak.

İstanbul’da yaklaşık 4 milyon çocuk yaşıyor. Bu rakam, Anadolu’da birçok şehrin toplam nüfusundan fazla. Bu dev kentte çocuklar nasıl yaşıyor, nerede oynuyor, nerede okuyor? Şehirler, dezavantajlı gruplar için ne kadar uygun ve buna yönelik atılan adımlar ne boyutta? “Çocuk”, kentsel dönüşüm çalışmalarının neresinde?

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Şehir Planlama ve Tasarım Merkezi tüm bu sorulara cevap aramak için dünyadan ve Türkiye’den çok sayıda mimar, şehir plancısı ve belediye başkanının katılımıyla 1. Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi düzenliyor. Koordinatörlüğünü Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Yasemin Çakırer Özservet’in yapacağı kongre 11 – 12 Nisan tarihlerinde İstanbul Harbiye Askeri Müze’de gerçekleştirilecek.

Teması “Çocukların Şehri” olarak belirlenen kongrenin ilk gününde akademik çalışmalar masaya yatırılacak. Koordinatör Özservet’in ”Türkiye’de Çocuk ve Şehir İlişkisine Yönelik yapılmış Çalışmalar” başlıklı sunumu ile başlayacak kongrenin ilk oturum başkanlığını İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Korkut Tuna yapacak.

“Çocuk ve Şehir İlişkisine Genel Bakış” konulu oturumda “Çocuğun Dünyasında Sokak”, “Kentte Çocuk”, “Gelenekselden Günümüze Mekan Anlayışında Çocuk Oyun Alanlarının Kültürel Değişimi Üzerine Bir Değerlendirme”, “Yeni Bir Kentleşme Prensibi Olarak ‘Kentleşmede Çocuğa Görelilik’” başlıklı bildiriler sunulacak.

İngiltere ve Finlandiya’dan Uzmanlar da Kongrede

İkinci oturumun ana teması ise “Çocuk İçin Çocukla Birlikte”. Başkanlığını İTÜ öğretim üyesi Prof.Dr. Gülden Erkut’un yapacağı oturumda İngiltere ve Finlandiya’dan, çocuk dostu şehirler üzerine çalışmalar yapan mimar ve akademisyenler söz alacak.

Finlandiya’da çocuk ve gençlerin yönetime katılımı üzerine çalışmalar yürüten akademisyen Tomi Kiilakoski “Temsilcilere Saygı: Şehirlerde Katılımcı Olarak Çocuklar ve Gençler (Fin Gençlik Araştırma Ağı)” başlıklı bir sunum gerçekleştirecek.

Yine İngiltere’de Childrens Architecture Unit’de (Çocuk Mimari Birimi) görev almış ve  PLAYCE adlı uluslararası ve gençlere mimarlık eğitimi veren bir oluşumun başındaki isim olan University of Sheffield’dan Rosie Parnell “Gerçekliğe İlişkin Bir Soru: Çocuklar ve Mimarlar Tasarım İçin Alan Açıyor” temalı bildiri sunacak.  

“Eğitim Yapılarında Öğrenci Odaklı Tasarım Ve Katılımın Sağlanması Üzerine Bir Araştırma” başlıklı sunumun ardından, “Şehirde Kitap Okuyan Çocuklar Olmak” konulu bildiri sunulacak.

Kongrenin üçüncü ve son oturumunun başlığı ise; “Çocuk ve Şehir İlişkisinde Tasarım ve Psikolojik Boyutu”.  Başkanlığını İTÜ öğretim üyesi Doç.Dr. Hatice Ayataç’ın yapacağı oturumda “Şehirlerdeki Açık Oyun Alanlarının Ulaşım Ve Erişilebilirlik Durumlarının İncelenmesi, İzmir Konak İlçesi Örneği”, “Çocukların Geçiş Mekanlarını Algısı ve Tasarım”, “Çocuklara Dost Kentsel Dış Mekan ve Tasarımı” ile “Dezavantajlı Çocukların Şehir Algısı ve Eğitim Sorunları” konulu sunumlar gerçekleştirilecek. 

İhmal ve İstismara Uğramış Çocuklar için Yapılacaklar da Masada Olacak

Kongrenin ikinci gününde ise çocuk çalıştayları gerçekleştirilecek. Ana temasını “Çocuğun Şehirle Mekansal, Sosyal ve Yönetsel İlişkisi”nin oluşturacağı çalıştaylarda, çocuklar ve şehri planlayanlar; “Çocuk hakları ve yerel yönetime çocuğun katılımı”, “Çocuklar için daha yaşanabilir bir mahalle nasıl tasarlanabilir?” “Yerel yönetimlerin çocuğun eğitimine ve bilime, çocuğun sanatla ve kültürle ilişkisine katkısı”, “Dezavantajlı çocuklar, ihmal ve istismara uğramış çocuklar için yapılabilecekler”, “Çocukla iletişim ve yerel medyada çocuğun nasıl yer alacağı” gibi konuları tartışacak.

“Sek sek” Oynamadan Salona Girmek Yasak

Yerel yönetimlerin çocuk odaklı projelerini, kurulan stantlarda tanıtma imkanı da bulacakları kongrede salona girmenin tek şartı ise “sek sek” oynamak. Belediye başkanı da olsa akademisyen de olsa hiç kimse, girişe kurulan oyun alanında “sek sek” oynamadan içeri alınmayacak. Kongre süresince, çocuklar da geleneksel ve modern oyun alanlarında gönüllerince eğlenecek.

Kongreyle ilgili bilgi veren MBB Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe “UNICEF’e göre çocuk dostu şehir; çocuk haklarının korunduğu ve çocukların kendi potansiyellerini hayata yansıtabilecekleri ortamların sağlanması demek.  Amacımız bu tanımı gerçeğe dönüştürmek” dedi.

Kongrede çocukların yerel yöneticilerle ve uzmanlarla hayallerindeki şehir modelini yaratacaklarını ve bu modelin bütün yerel yönetimlere örnek olacağını ifade eden Altepe, şunları söyledi:

“Çocuklarımızın hakları var: İstedikleri şehirle ilgili görüşlerini ifade etme hakkı, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetleri alma hakkı, istismardan, şiddetten ve suiistimalden korunma hakkı, caddede tek başına güven içinde yürüme hakkı, arkadaşlarıyla buluşabilme ve oyun oynama hakkı, etnik köken, din, gelir, cinsiyet veya engellilik durumu ne olursa olsun, her hizmete erişime sahip olma ve şehrin eşit vatandaşı olma hakkı. Kongre, tüm bu hakların çocukların akademisyenler ve uzmanlarla tartışılacağı bir kongre olacak. Bu kongre her yıl daha da geliştirilerek yapılacak ve çıkacak sonuçlar tüm Türkiye’de yerel yönetimlerle paylaşılacak.” 

Etiketler

Bir cevap yazın