Katılımcı, Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

GENEL OLARAK TASARIM KRİTERLERİ

Çanakkale kent merkezinde bulunan yoğun yaya-trafik sirkülasyon alanlarının çok yakınında yer alan tasarım alanında yapılan gözlemler sonucunda elde edilen verilerde mevcut binanın atıl halde kalmasının sebebi, çok güçlü yeşil alan ile bina arasında bir kentsel arayüzün olmaması olarak tespit edilmiştir.

Bu sorunun neticesi olarak algı-iletişim-etkileşim bağlamında kentliler ile mevcut bina arasında zamanla görsel-fiziksel-duygusal olarak iletişim çok zayıflamıştır.

Tasarım genel hatlarıyla bu sorunun çözümü üzerinde şekillenmiştir. Çözüm önerisi olarak mevcut bina önündeki yeşil alanın kentsel arayüz olarak tekrar değerlendirilip binanın, kentliler tarafından daha iyi algılanarak ve sahiplenerek güçlü duygusal bağlar kurup daha hareketli hale getirilmesi düşünülmüştür.

Tasarım alanının üç tarafının sağır cephelerle çevrili olması tasarımı etkileyen önemli unsurlardan biridir. Binanın kent tarafından ulaşılabilir tek cephesinin olması bu cephenin önemini daha da arttırmıştır

Kentliyi binaya çekecek bir kapı tasarımı yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Kapı görevi görmesi için kültür merkezi dış cephede köşede konumlandırılmıştır.

Hem yapısal olarak hem de kaplama malzemesi olarak ön plana çıkacak şekilde kendisini kentliye hissettirmesi hedeflenmiştir.

Zemin kattaki ticari birimler geleneksel sokak kültürünün devamı olarak tasarlanmıştır.

Mevcut binada ve benzeri binalarda yapılan analizlerde kolay erişimi olmayan zemin kat üstündeki ticari birimlerin genelde atıl halde kaldığı tespit edilmiştir.

Bu duruma çözüm olarak birinci katın meydandan direkt erişimini sağlayabilecek ferah bir ana merdiven ile canlı tutulması hedeflenmiştir

Binamızın yapısal tasarımında modern mimari ögeleri betonarme cam ve çelik ögeleri kullanılmıştır, malzeme seçiminde Çanakkale’nin modern dinamik gelişen yüzünü yansıtabilmek için kendine özgün yerel mimari ögeler tercih edilmiştir

Cephe tasarımında Çanakkale’nin dünya markası haline gelmiş olan seramik tercih edilerek özgün bir dille ekonomik ve estetik dış cephe tasarımları yapılması öngörülmüştür

Yine binanın, yakın çevrede yer alan tören alanı ve meydandan daha net bir şekilde algılanabilmesi ve insanların binaya davet edilebilmesi için tasarımda plan ve kesit düzleminde kütlesel bazı hareketler yapılmıştır, bu hareketler renk ve malzeme detayları ile desteklenerek güçlü kılınmıştır.

Binanın kapısı niteliğinde düşünülen kültür merkezi cephesinin, her yıl yapılacak olan seramik cephe tasarım yarışmaları ile kentsel ve ulusal ölçekte insanların binayı sahiplenmesine imkan sağlaması ve Çanakkale ile özdeşleşen seramik sektörünün kentteki yüzü olması düşünülmüştür.

Seramik sektörünün modern, yenilikçi, dinamik, değişken yapısının kente entegre edilmesi bu sayede sağlanacaktır. Binamız bu sayede sürekli gündemde kalacak ve kentlinin belleğinde kaybettiği yerini tekrar geri kazanacaktır. Cephenin değişkenliği takılır sökülür klipsli sistemlerle sağlanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir