Bitlis Merkez Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması

Projelerin son teslim tarihi 21 Ekim 2008.

Bitlis Merkez Hükümet Konağı Binası mimari projelerinin elde edilmesi işi, Kamu İhale Kurumu tarafından 24 Aralık 2002 tarih ve 24973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları içinde, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır. Bu yarışmaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi mimarlar katılabilir. 

Jüri
Danışman Jüri Üyeleri
– M. Naci Günel (Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Teknik Hizmetler Şubesi Müdürü V., Mimar) 
– Perihan Başer (Adalet Bakanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, İnşaat Mühendisi)
– Ayşe Müge Gümüş (Adalet Bakanlığı, Teknik İşler Dairesi Başkanlığı, Proje Etüt Şubesi Müdürlüğü, Mimar)
– Osman Esengün (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı, İnşaat Mühendisi) 
– Yahya Güçlü (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Makine Mühendisi) 

Asli Jüri Üyeleri
– Mustafa Aytöre (Mimar, A.D.M.M.A. – Jüri Başkanı)
– Mete Öz (Mimar, G.Ü.M.M.F.) 
– Faruk Eşim (Mimar, A.D.M.M.A.) 
– Bilge Küçük (Mimar, A.D.M.M.A.) 
– Atilla Erenler (İnşaat Mühendisi, O.D.T.Ü.) 

Yedek Jüri Üyeleri
– Mehmet Emin Çevik (Mimar, G.Ü.M.M.F.) 
– Sonay Sınağ (Mimar, Y.Ü.) 
– İhsan Orhan (İnşaat Y. Mühendisi, K.T.Ü.) 

Raportörler
– Sonay Aktaş (Mimar, G.Ü.M.M.F.) 
– Hüseyin Evcan, Mimar (İ.T.Ü.) 
– Onur Oruç, Y.Mimar (Y.T.Ü.) 

Ödüller
Birinci Ödül (Net):
 30.000 YTL 
İkinci Ödül (Net): 25.000 YTL 
Üçüncü Ödül (Net): 20.000 YTL 

Mansiyonlar (Üç adet, her birine): 7.500 YTL 

Yarışma Takvimi
29 Temmuz 2008:
 Yarışmanın ilanı
19 Ağustos 2008: Soru-cevap süresinin bitimi
21 Ağustos 2008: Jürinin cevaplar için toplanması
21 Ekim 2008, 09:00 – 17:00: Son teslim tarihi
31 Ekim 2008: Değerlendirme çalışmaları için jürinin toplanması
14 Kasım 2008, 18:00: Kolokyum ve sergi (Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Resim Eğitim Bölümü Sergi Salonu)

Yarışma şartnamesi ve eklerini almak için elden veya posta ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Merkez Saymanlık Müdürlüğü’ne 50 YTL yatırıldığını gösteren ve yarışmacının adını ihtiva eden makbuz ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Bitlis Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü’ne (Vekaletler Caddesi No:1 Bakanlıklar – Ankara) müracaat edilecektir. 

Yarışmaya katılan bütün projeler, sonucun ilanından sonra Ankara’da 1 hafta süre ile sergilenecektir. Projelerin sergilendiği salonda 14 Kasım 2008 Cuma günü, saat 18:00’de kolokyum yapılacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın