“Büyük Bir Yapıdan Ziyade Düşey, Yerle Bütünleşen Bir Form Oldu”