+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
Katılımcı, Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

Katılımcı, Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

2 Ekim 2018, 16:48
  defa okundu.

MİMARİ PROJE RAPORU

Genel Yaklaşım

Proje alanı Konya-Selçuklu ilçesi, Ankara Caddesi üzerindeki 2772/54 ada-parsel numaralı alandır. Alanın yakın çevresi analiz edildiğinde endüstri-sanayi yapıları ve beraberinde getirdiği yeşil alan tahribatı ilk göze çarpan unsurdur. Tam da bu noktada yakın çevresindeki yüksek betonlaşma oranı ve yitirilmiş yeşil alanlar, tasarım alanına sahip olduğu yeşil dokusu ile nitelikli bir kamusal alan ve yeşil odak olma potansiyeli yükler.

Sürdürülebilir bir tasarımın sadece enerjiyi optimize eden bir yaklaşımın ötesinde olduğu bilinciyle ilk olarak tasarım alanının sahip olduğu bu potansiyele nasıl yaklaşılacağı üzerinde durulmuştur.

Bu bağlamda mevcut yeşil doku tasarım fikrinin bir peyzaj ögesi olarak değil, tasarım fikri mevcut yeşili besleyen kamusal donatılar olarak ele alınmıştır.

Bu yaklaşım prensibi ile yeşil dokunun kendisini maksimum düzeyde koruması ve tasarım fikrini kendi içerisinde doğal olarak eritmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda proje fonksiyonları ile yeşil arasında birçok ara yüz ve erişilebilirliği artıran doğal boşluklar kazanmak da bu fikrin en büyük avantajlarından olmuştur.

Yeşil dokunun referansıyla tasarım alanına dağılan birimlerin +0.00 kotunda kazandığı ara yüzler açık-yarı açık mekan önerileri ile desteklenmiş ve yeşil alan ile bütünleştirilmiştir.

±0.00 kotunda yaratılan kamusal yaşantının farklı kotlara taşınması ve proje bütünlüğünü sağlamak amacıyla eksi kotta bütün birimleri birbirine bağlayan kamusal bir alan yaratılmıştır. ±0.00 kotunda yeşile dağılan birimler -4.00 kotunda buluşturulmuş ve kolektif bir ortam vaat edilmiştir.

Yeşilin yönlendirdiği bu yerleşim fikri projeyi yakın çevresi ile bir bütün haline getirmiş ve dokuya uyumunu sağlamıştır.

Aynı zamanda iç mekan fonksiyonları göz önünde bulundurularak belirlenen yerlerde Sille Taşı kullanılarak hem yöresel mimariye atıfta bulunmak hem de yerel malzeme kullanımına teşvik etmek istenmiştir.

Yeşil Yapı Yaklaşımı

Sürdürülebilirlik, doğal çevrenin korunumu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gün geçtikçe daha da önemsenen bir konu olmuştur. Proje tasarlama sürecinin en başında yönlenme, mekan organizasyonu ve güneş ışığı kontrol sistemleri gibi konularda, mekanik sistemlerin sağlayacağı ikincil etkiler düşünülmeksizin, güneş enerjisinden optimum faydayı hedeflemiştir. Güneş kontrolünde cephe formu, doluluk – boşluk oranı, cephe hareketleri ve güneş kırıcılar önemli rol oynamaktadır. Bina cephelerinde optimum düzeyde ısı yalıtımı yapılacaktır. Cam cephelerde kaplamasız ısı yalıtımlı cama göre pencerede ısı kaybını %40 oranında azaltan low-e cam seçilmiştir. Bu camlar renksiz görüntüsüyle ışık girişini azaltmadan güneş kontrolü ve pencere önlerinde oluşan sıcak – soğuk farklarını engelleyerek yayılmış bir rahatlık sağlamaktadır. Soğutma yüklerini düşürerek enerji tasarrufu sağlamak ve gölgeleme yaparak konforlu çalışma ortamları oluşturmak amacıyla cam giydirme cephe önünde güneş kırıcılar kullanıldı.

Ofisler mümkün olduğunca açık büro anlayışıyla, net hacimlerin modüler olarak bölünmesiyle de esnek ve dönüşebilir nitelikte tasarlanmıştır. Açık ofis düzenlemesi, çok sayıda odadan oluşan çalışma mekanlarına göre az sayıda ve total hacimlerden oluştuğu için ısıtılma ve aydınlatılma kolaylığı açısından birçok fayda sağlamaktadır. Bu bölümlerde bulunan açılabilen pencereler sayesinde mikro klima etkisi ile çalışma ortamlarının niteliğinin arttırılması hedeflenmiştir.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü çatısına yerleştirilen yarı geçirgen fotovoltaik paneller, bina için elektrik üretmek ve güneş ışınlarının içeri kontrollü bir şekilde girmesini sağlamaktadır. Güneş ışınlarını kontrol Ara katlarda bulunan bitkiler CO2 gazı absorbe etmeye faydalı olmak ve aynı zamanda ses yutucu olarak akustik konfora yardımcı olmak amacıyla doğal ışığı direkt alması sağlanacak biçimde yerleştirilmiştir.

Güneş yönelimi gözetilerek açılan yapı iç boşlukları ile doğal aydınlatma güçlendirilmiş, yapı iç boşlukları -4.00 kotundaki bu kamusal boşluk ile bütünleştirilerek doğal havalandırmanın sürekliliği sağlanmıştır.

Projeye iki tip arıtma sistemi entegre edilmiştir. Depolanan ve arıtılan yağmur suları rezervuarlarda kullanılırken proje genelindeki oluşan gri sular geri dönüştürülerek yeşil dokunun sulanmasında kullanılacaktır. İhtiyaç duyulan enerji Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yapısına yerleştirilen fotovoltaik panellerden karşılanacaktır.

Mevcut yeşil dokunun korunumu, düzenlenen kesintisiz bisiklet yolu, bisiklet parkları, erişilebilirliği kısıtlamayan kütle organizasyonu ve önerdiği yeşil açık alan kullanımları ile sürdürülebilir öneriler desteklenmiştir.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
Künye
Proje Yeri: Konya
Proje Tipi: Kamu Yönetim Binası
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Tasarım Ekibi: Erhan Gündoğdu
İlgili Projeler