+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
Katılımcı (2.Kategori) (Gökhan Tudan Mimarlık), Cami Tasarımı Fikir Yarışması

Katılımcı (2.Kategori) (Gökhan Tudan Mimarlık), Cami Tasarımı Fikir Yarışması

15 Mayıs 2019, 14:53
  defa okundu.

PROJE RAPORU

1-ARSA VERİLERİ

Şartname ekinde verilen imar planı paftası incelendiğinde yarışmaya konu olan parselin kuzey yönünde; meydan, orta yoğunlukta konut ve ticaret fonksiyonlu parseller, güney yönünde ise park, kültürel tesis alanı, meydan ile çevrelendiği ve boşluklu bir kent dokusunun oluştuğu görülmektedir. Bu durum, caminin tasarımında kent içindeki konumu ve algılanması açısından olumlu bir veri olarak gözükmektedir.

Cami alanının dört tarafı ana artere yakın tali arterlerle çevrilmiş olup bu durum yapıya araç ve yaya ulaşımı açısından kolaylık sağlamaktadır.

Parsel 10.585m2 alana sahiptir. Topoğrafik olarak alanda 966 kotu hakim olup düz bir arazi yapısı özelliği göstermektedir. (Vaziyet planı tasarımında alandaki ufak kot farkları göz ardı edilip zemin düz olarak kabul edilmiştir.)

2-VAZİYET PLANI TASARIMI

Vaziyet planı tasarımında öncelikle parsele araç ve yaya yaklaşımının nasıl olması gerektiği hususu değerlendirilmiş olup aşağıdaki şemalarda gösterildiği şekilde parselin doğu ve batı ucunda simetrik olarak iki adet otopark alanı oluşturularak (44 araç) yapıya araçla ulaşımın bu noktalardan yapılması düşünülmüştür. Diğer alanda ise cami kütlesi – müştemilatı ile yapıyı çevreleyen bir meydan oluşturulmuştur. Parsele yaya yaklaşımının kuzey yönündeki meydan, güney yönündeki düzenlenmiş yeşil alanlardan ve parseli çevreleyen yollardan olacağı öngörülmektedir. Proje alanın kuzey yönünde bulunan meydan da tasarım unsurları arasına katılarak açık alan kullanımında bütünlük sağlanması ve projenin kentsel etki alanının arttırılması hedeflenmiştir.

3-CAMİ KONSEPT TASARIMI

İbadet mahali merkezi kare plan şeklinde tasarlanmıştır. Caminin ana formu ise simetrik üçgen yüzeylerin merkezde + 25.25 kotunda birleştirilmesiyle elde edilen ana kabuktan, +16.45 kotunda biten ara kabuktan ve +7.45 kotunda ise bu iki örtüyü taşıyan alt bazadan oluşmaktadır.

4-İHTİYAÇ PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Cami; ibadet kısmı (ana kütle), yardımcı mahaller (erkekler kısmı), yardımcı mahaller (kadınlar kısmı) olmak üzere birbirleriyle bağlantılı üç yapı grubundan ve minarelerden (2 adet) oluşmaktadır.

Camiye (ana kütle) kuzey yönünden girilmektedir. Bu cephede ayrıca bodrum kattaki otoparka ait yangın çıkışları bulunmaktadır. Batı yönünden erkelere ait hizmet birimlerine doğu yönünden ise kadınlara ait hizmet birimlerine ulaşılmaktadır. Bu şekilde camiye beş ayrı noktadan girilebilmektedir. Hizmet birimleri parçalı kütleler şeklinde konumlandırılmıştır. Bu şekilde aralarında sirkülasyon alanları (avlu-sokak) oluşturularak hizmet birimlerinin hem meydan tarafından hem de cami içerisinden rahat bir şekilde çok yönlü kullanılması sağlanmıştır. Avlu ve sokağın üstü dekoratif bir gölgelikle kapatılmış olup, bu şekilde hizmet birimleri ana kütleye esnek bir şekilde bağlanmıştır.

İbadet mahaline son cemaat mahalinden geçilerek girilmektedir. Son cemaat mahali hem erkeler kısmına hem de kadınlar kısmına ait merdiven ve asansör hollerine açılmakta buradan da hizmet birimlerine ve avluya geçilmektedir. İtikaf odaları, imam ve müezzin odaları ibadet mahali içerisinde düzenlenmiştir. Bu odaların girişleri ahşap dekoratif separatörler kullanılarak namaz alanından ayrılmıştır.

İbadet mahalinde, yangın yönetmeliğine uygun olarak minber tarafında iki adet itikaf ve imam odaları tarafında iki adet olmak üzere dört adet yangın çıkışı düzenlenmiştir. (yönetmelik gereği istenilen 750cm kaçış genişliği)

Kadın kullanıcılar hem iç avludan hem de kapalı otoparktan mahfil katına ulaşabilmektedir. Mahfil katı içerisinde iki adet çocuk oyun odası düzenlenmiştir.

Bayram ve Cuma namazlarında ana ibadet mahalinin yetersiz kalması durumunda mahfil katının bir kısmının erkeler tarafından kullanabilmesi amacıyla erkekler kısmında ki asansör ve yangın merdiveni bu kata da bağlanmıştır. Yapıda;

-3,00 kotunda (bodrum kat); kapalı otopark (850m2-24araç), teknik hacimler (240m2), erkek kullanıcının son cemaat mahali ile kadın kullanıcının kadınlar mahfili ile bağlantısını sağlayan asansör ve yangın merdivenleri bulunmaktadır.

+0.45 kotunda; ana kütle (34.00mt x 34.00mt), son cemaat mahalli-ayakkabılık (170m2), erkekler ve kadınlar kısmının kapalı otopark ile bağlantısını sağlayan asansörler ve yangın kaçış merdivenleri, itikaf odaları (12.5m2-3adet), imam odası (12.5m2), müezzin odası (12.5m2) ve ana ibadet mahali (817m2-900kişi) bulunmaktadır.

+4.95 kotunda ise kadınlar mahfili (220m2-200kişi), çocuk oyun odası (15m2-2adet) bulunmaktadır.

Ana kütlenin batı kısmında (+0.45 kotunda) erkek kullanıcılara ait wc - abdest - engelli wc - aile wc' yi kapsayan ıslak hacimler (135m2), çay ocağı (50m2), çay ocağı ile bağlantılı kütüphane (57m2), kitap satış-depo (45m2), erkek rehberlik (12m2), pano odası (5m2), yetişkinlere ait kur'an kursu (140m2), cenaze namazlarının da kılınmasına imkan veren iç avludan (285m2-350kişi) oluşmaktadır.

Ana kütlenin doğu kısmında (+0.45 kotunda) kadın kullanıcılara ait wc- abdest - engelli wc - aile wc-bebek bakım mahallerini kapsayan ıslak hacimler (72m2) , 4-6 yaş kur'an kursu (150m2), imam lojmanı (100m2) , müezzin lojmanı (100m2) , kadın rehberlik (15m2) ,dükkanlar (3 adet-20m2), destek odası (20m2), teknik hacim (12.5m2) , pano odası (5m2), jeneratör-pano odası (18m2) , kadınlara ait sergilerin yapılmasına ve kur'an kursun da eğitim alan çocukların oyun alanı olarak kullanabilecekleri bir iç avludan (225m2) oluşmaktadır.

Yapı toplam inşaat alanı 4125m2 dir.

5-STATİK DEĞERLENDİRME

Yapı tümüyle betonarme olarak tasarlanmıştır. Ana kütle 550cmx870cm akslardan oluşan bodrum kat üzerine oturmaktadır. Ana kabuk düşey kirişli betonarme üçgen yüzeylerin merkezde birleşmesiyle ara kabuk ise betonarme perde yüzeylerin ana kabukla birleşmesiyle oluşmuş olup her iki örtüde zemindeki betonarme perdelere oturmaktadır.

6-MALZEME- SÜSLEME

Yapının dış cephesinin tamamının bej-krem renkli doğal taş malzeme ile kaplanması ön görülmüştür. İç mekanda ise açık ve pastel renkler tercih edilmiştir, duvar ve tavanda ise küfi tarzda hat süslemelerine yer verilmiştir.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
Künye
Proje Tipi: Cami / Mescit
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Tasarım Ekibi: Gökhan Tudan
İlgili Projeler