+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.

İstanbul I. Konut Kurultayı

5 Ocak 2018, 12:30
  defa okundu.

İstanbul özelinde konut politikaları, barınma ve kentleşme konularının tartışılarak ileriye yönelik stratejilerin belirlenmesi amacıyla; İstanbul I. Konut Kurultayı, 10-11 Mayıs tarihlerinde, Osmanlı Arşivleri Kongre Merkezi – Kağıthane'de gerçekleşecek.

İstanbul I. Konut Kurultayı

İstanbul'da gerçekleştirilen HABITAT II (1996-İstanbul) toplantısının ana temalarından biri temel insan gereksinimleri arasında yer alan "iyi konut" dan hareketle "herkes için yeterli barınma" olarak belirlenmiş ancak yeni bir yüzyıla girerken bu hususun sadece "herkes için yeterli konut" sloganı ile yeterince tanımlanamayacağı, toplantının sonunda oluşturulan deklarasyonda "sürdürülebilir insan yerleşimlerinin geliştirilmesi" ile beraber düşünülmesi gerektiği vurgulanmıştır. HABITAT III (2016-Quito) deklarasyonu ise "yeni kentsel gündem" ve "yeni kentsel gündemin merkezinde yeterli konut ve barınma" konuları ile öne çıkmaktadır.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının 2030 yılı için kabul ettiği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içerisinde 11.si "Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları" başlığı ile tanımlanmaktadır. Bu kapsamda, herkes için güvenli ve uygun fiyatlı konutlara erişim, kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşmenin geliştirilmesi, katılımcı, entegre ve sürdürülebilir insan yerleşmelerinin planlanması, kişi başına düşen olumsuz çevresel etkinin ve afet riskinin azaltılması ve sürdürülebilir ve dayanıklı binaların inşa edilmesi alt hedefleri tanımlanmaktadır.

İstanbul, ülke nüfusunun yaklaşık %20 sinin barındığı, konut ve kentleşme sorunlarının günümüzde en fazla yaşandığı kenttir ve bu durumun giderek büyüyeceğinin işaretleri belirginleşmeye başlamıştır. Doğu-batı yönünde il sınırlarına dayanan ve hatta sınırları aşan kentsel yerleşik alan; bu sağlıksız yayılmasını kuzeye, İstanbul'un yaşam kaynağı olan orman alanlarına doğru devam ettirmektedir.

Kentin büyümesini yönlendiren en önemli kentsel işlevlerden biri konut alanlarıdır. 1950-80 döneminde konut alanlarıyla ilgili sorunlar gecekondu ve kaçak yapı üzerinden okunurken, 1980 sonrasında ve özellikle 2000'den sonra neo-liberal politika, konutun üretiminden mekânsal biçimlenmesine kadar tüm süreçleri etkilemiştir. Günümüzde yeni konut alanları parçacıl projelerle oluşturulan "kapalı siteler" şeklinde kentin kırsal alanlarına doğru yayılmaktadır; kentin tarihi konut dokusu "yenileme", mevcut konut alanları ise "afete dayalı dönüşüm" yasası ile yeniden inşa edilme sürecine girmiştir. Kentin nüfusu gerek ülke içinden, gerekse ülke dışından aldığı göçlerle artmakta ve eskisinden daha kozmopolit bir yapıya bürünmektedir.

Yeni Kentsel Gündem ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bağlamında, İstanbul özelinde, konut politikaları, barınma sorunu ve kentleşme konularının tartışılarak ileriye yönelik stratejilerin belirlenmesi amacıyla; İstanbul I. Konut Kurultayı, 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde, Osmanlı Arşivleri Kongre Merkezi – Kağıthane'de gerçekleştirilecektir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve İstanbul Valiliği'nin ortaklaşa düzenlediği Kurultay'ın ana teması "Güvenli Yaşam Alanları ve Erişilebilir Konut" olarak belirlenmiştir. Kurultay, katılımcıların bildirilerini sunacağı paralel oturumlar, poster sunumları ve yuvarlak masa toplantıları şeklinde gerçekleştirilecektir. Yuvarlak masa toplantıları; Genç Girişimciler Atölyesi, Konut Üretiminde Sivil Girişimciler Paneli, Konut Sektörünü oluşturan aktörlerin katılacağı oturumlar olarak planlanmaktadır.

"Güvenli Yaşam Alanları ve Erişilebilir Konut" olarak belirlenen Kurultay ana teması dört alt başlık altında tartışmaya açılmaktadır;

  • Konut Üretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Politikalar Arayışında Mevcut Uygulamalar
  • Yaşam kalitesi: Herkes için Güvenli Yaşam Alanları Planlamak
  • Herkes için Erişilebilir Konut
  • Konutta Yenilikçi Tasarımlar


Bu kapsamda çalışmalar yapan tüm araştırmacıları İstanbul I. Konut Kurultay'ı çerçevesinde deneyim ve birikimlerini paylaşma ve tartışmaya davet ediyoruz.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
ETKİNLİK BİTTİ
Künye
Başlangıç: 10 Mayıs 2018 09:00
Bitiş: 11 Mayıs 2018 18:00
Kent: İstanbul
Yaklaşan Bugün
İlgili Etkinlikler