Katılımcı, The Design of The Surrounding Area of The Ancient Theatre A’ In Larissa, Greece

Katılımcı, The Design of The Surrounding Area of The Ancient Theatre A’ In Larissa, Greece

Proje Raporu

1.BAĞLAMI ANLAMAK

Larissa (/ləˈrɪsə/; Greek: Λάρισα, Lárisa, [ˈlarisa]), Yunanistan’daki Thessaly Bölgesi’nin başkenti ve en büyük şehridir. Larissa, Volos Limanı, Selanik ve Atina kentleriyle kara ve demiryolu ile bağlantılıdır. Larissa bugün, Yunanistan’ın önemli bir ticaret, ulaşım, kültür, eğitim, tarım ve sanayi merkezidir. Larissa, Pinios Nehri boyunca uzanmaktadır.

Bu projede, kentin merkezi coğrafi konumu, tarıma dayalı ekonomisi ve zengin tarihinin sunduğu potansiyeller temel alınarak farklı ölçeklerde öneriler geliştirilmiştir.

2.LARİSSA’NIN KENT KİMLİĞİNİ TANIMLAMAK

Larissa kentinin ana karakteri, kentin sahip olduğu fiziki coğrafya ve Pinios Nehri’yle kurduğu ilişki üzerinden tanımlanmaktadır. Nehir ve çevresinde uzanan vadi, tarih boyunca kentin gelişimi için coğrafi bir temel sunmuştur.

Kenti oluşturan coğrafyanın iç içe geçtiği, kentin var oluşunda kilit rol oynayan ekonomik faaliyet, tarımdır. Selanik gibi yerel ve büyük pazarlara da hizmet etmeyi sağlayan tarımsal üretim, kentin kimliğini de ortaya koyan en önemli faaliyetlerden biri olarak kendini gösterir.

Coğrafya ve üzerinde gerçekleşen tarımsal üretim süreci, Larissa kentinin benzersiz kimliğinin temellerini oluşturur.

Kent kimliğini göz önünde bulundurduğumuzda, bu projede önerilen tasarım yaklaşımları bize şunları sunmaktadır:

–///Aktivite: Tarımsal aktivite ve kent merkezini ilişkilendirecek program
–///Bağlantı: Kentsel çekirdeğin içindeki ve dışındaki açık alan sistemini, bölgesel ve bütüncül bir açık alan sistemi yaklaşımı üzerinden ele almak ve bu çerçevede tüm açık alanların birbirine entegrasyonunu sağlamak
–///Tarih/Kültür: Kentsel mekanın sahip olduğu önemi ve tarihsel anlamı yeniden tanımlamak ve yorumlamak

3.PLAN

Bu projenin Larissa için sunduğu başlıca önemli önerileri şunlardır:

3.1 Kent çekirdeği ve Pinios Nehri arasındaki bağlantıyı güçlendirmek

Pinios Nehri, kentin ana açık alanlarına olduğu gibi, daha geniş bölgesel açık alan altyapısını ele aldığımızda da kentsel açık alan ve çeper arasında kritik bir bağlantı sağlamaktadır. Çalışma alanının batısında, nehir boyunca uzanan caddenin hiyerarşisinin düşürülmesi, kent çekirdeğinin Pinios Nehri ile kurduğu bağlantının güçlendirilmesini sağlayacaktır.

Bu yaklaşım, trafiği projeye konu olan alanın çeperine yönlendirerek, kentin tarihsel çekirdeğini oluşturan alanın içinden geçen trafikten kurtulmayı, böylelikle alana yalnızca düşük hacimli trafiğin girmesini sağlamaktadır. Pinios Nehri ve kent merkezi arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi amaçlayan yaklaşımı daha da desteklemek için, alanın kuzey batısına bir ekolojik yaya köprüsü/bağlantısı önerilmektedir.

3.2. Lineer Bir Aks Tanımlamak

Söz konusu önerilen aks, kentin tarihsel olarak mevcut olmuş önemli bağlantılarından biridir. Bununla beraber, A’ Tiyatrosu’nun kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılmasıyla beraber, aksın FortressHill bölümü bağlantısı kopmuştur.

Plan, bu aksın üzerinden, A’ Tiyatrosu’nun daha geniş bir kültürel programla olan bağlantısını sağlamayı amaçlamaktadır.

Aks, detay alan için önerilen peyzaj tasarımında kilit bir rol oynamaktadır. A’ Tiyatrosu’nu, söz konusu aksın güçlendirdiği bağlantıyla beraber, kendi programı ve kentsel hayatı destekleyecek önerilen programlar temelinde diğer aktivitelerle, büyük ölçekteki kentsel mekanlarla güçlü bir bağlantı kurarak, bütüncül kentsel mekanın bir parçası olarak yer alacaktır.

3.3 Geniş Çalışma Alanı İçindeki Kamusal Alanı Yeniden Ele Almak

Bu çerçevede geliştirilen yaklaşım, sadece Pinios Nehri’yle ilişkiyi güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda kentsel alanda yer alan tüm açık alanların birbiriyle ilişkisini hem geniş ölçekte ele almayı, hem de bu alanların kent çeperinde gerçekleşen tarımsal aktiviteyle ilişkisini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle, Larissa kent kültürünün büyük bir parçasını oluşturan tarımsal faaliyet kentsel mekanda yeni anlamlar kazanacaktır.

3.4 Öneri Yeni Mimari Mekanlar

Kentsel çekirdeğin gündelik hayattaki ağırlığını artırmak adına, Venezolou Caddesi üzerinde ve FortressHill üzerinde, çok programlı bir kamusal yapı ve kamusal örtü (canopy) önerilmektedir. Bu iki yapı, A’ Tiyatrosu’nun kullanımını ve kentsel günlük hayata olan katılımını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Venezolou Caddesi üzerinde yer alan Yeni Çok Fonksiyonlu Kamusal Yapı, A’ Tiyatrosu’nda gerçekleşecek çeşitli etkinliklerde bir arka plan olarak kullanılacak yeni bir kentsel donatıya olacaktır. Bu yapı aynı zamanda çeşitli kamusal programlara ev sahipliği yapmaktadır ve yapının giriş kotunda bulunan büyük açık alanlar tarımsal programın bir devamı olarak, haftanın belirli günlerinde kurulabilecek bir açık hava pazarı veya çeşitli dış mekan aktiviteleri için potansiyelleri olan yeni bir kamusal mekan oluşturmaktadır.

İkinci öneri yapı ise, FortressHill üzerinde yer alan Kentsel Örtü ‘Canopy’dir. Bu hafif yapı, FortressHill üzerindeki farklı noktaları birbirine bağlar. Aynı zamanda, bir takım etkinlikler için çeşitli imkanlar sunan kapalı/yarı açık mekanlara sahiptir.

3.5. Mekan ve Yer

Nehre erişimi yeniden tanımlayarak, Pinios Nehri’ne doğrudan bir bağlantı sağlanmaktadır. Bu sadece doğrudan bir bağlantı değil, aynı zamanda mevcut kentsel alana bölgesel bir açık alan akışı da sunmaktır.

A’ Tiyatrosu’nun çeperindeki uzantı platform, yalnızca amfi tiyatro ile ilişkili kültürel programı kente bağlamakla kalmaz, aynı zamanda bölgesel tarım programının bir parçası olarak, bu tarımsal kültür faaliyetlerinin kentteki yansımaları için, kentsel çekirdekte farklı zamanlarda gerçekleşebilecek etkinliklere de (açık hava pazarı, çeşitli tarım festivalleri vs.) kamusal bir mekan oluşturur.

3.6. Kentsel Etkinlikler

Proje kapsamında önerilen tasarım fikirleri, Larissa’nın kültürel ve tarımsal mirasını güçlendirebilecek açık hava etkinlikleri potansiyellerini daha da güçlendirmektedir. Larissa’nın kentsel kamusal mekanının yıl boyunca gerçekleşebilecek kamusal etkinlikler perspektifinden yönetildiği bir program oluşturulmalıdır.

Bu program, kentte gerçekleşen mevcut kamusal etkinlikleri destekleyeceği gibi, kentsel mekanın günlük hayat içerisinde çeşitli programlarla, kentliye her zaman aktif bir kullanım sunmasına, yeni karşılaşmalar ve deneyimler vaat etmesine yol açacaktır.

Kentsel mekanda, yılın farklı zamanlarında gerçekleşebilecek kimi etkinlikler şunlar olabilir:

15 Ağustos AssumptionDay (kent meydanlarında gerçekleşecek, tüm kentlilerin katıldığı kamusal yemekler), Hasat Festivali, Tohum Festivali, Uluslararası Kısa Film Festivali ‘PiontasEthos’ (gösterimler, sanat-fotoğraf sergileri, masterclasslar, toplantı ve buluşmalar)…

Etiketler

Bir cevap yazın