Katılımcı, Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması

MİMARİ PROJE RAPORU

Antik çağdan bu yana yerleşikliğini koruyan Tarsus; tarihi 8000 yıl öncesine dayanan, barındırdığı farklı kültürlere ait mimari eserlerin ve izlerin kısmen zarar görmüş olsa da okunabildiği çok katmanlı (sedimanter) bir kenttir. Tüm bu farklı kültürler incelendiğinde, suya verilen değer ve suyun şekillendirdiği Tarsus karşımıza çıkar. Suyun yaşamsal vazgeçilmezliğinin, ticaret, mimari gibi unsurları yönlendirmesi sebebiyle Tarsus su kentidir diyebiliriz. Berdan Çayı, Tarsus’un hafızasında derin bir yere sahiptir. Aynı zamanda kentte doğal bir eşik oluşturmuştur. Nüfus artışından kaynaklı yerleşim alanı ihtiyacı bu durumu kesintiye uğratmıştır. Şehir Berdan Çayının kuzey-doğu yakasında büyümeye devam etmektedir. Berdan Çayı; (Tarsus) şehir merkezini çeviren surların dışında kalan tarım alanları kadar kent merkezine de yaşam vermekteydi. Bu nedenle açılan Zarbaz Arkı günümüzde Şelale Bulvarı olarak anılan ve kent merkezi ile yarışma alanı arasındaki kuvvetli bağı oluşturmaktadır. Kent merkezinden gelen Şelale Bulvarı, araç sirkülasyonundan bir noktada ayrılarak, şelale üzerine yönlenen yaya aksıyla Berdan Çayı üzerindeki adalara ve oradan yarışma alanına ulaşır. Köprü üzerine sadece “Ulaşım” fonksiyonu dışında “Seyir Terasları” da tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra Şelale Bulvarı üzerinden “Alle”ler ile yarışma alanına geçiş sağlanmaktadır. Bu doğal ilişkinin kesintiye uğramasına neden olan 25135 sokak yayalaştırılarak hem kent merkezi ile doğrudan bir bağ kurulması sağlanmış, hem de yeni bir kültürel kent gezi rotası oluşturulmuştur. Yarışma alanına farklı noktalardan farklı kotlara geçişler sağlanmış, böylece tasarım alanının tümü bir kentsel aktivite odağı olduğundan daha çok yaya dolaşımını teşvik eden, kentliyi alanın her noktasına ulaştıran bir tasarım oluşturmuştur.

ULAŞIM VERİLERİ IŞIĞINDA TASARIM 

0.00 kotunda, Mimar Sinan Bulvarı üzerinden toplu ulaşımla yarışma alanına ulaşım sağlanması amacıyla duraklar oluşturulmuştur, ayrıca tur otobüslerinin bekleme alanı tasarlanmıştır. 0.00 kotu meydanı ile restoran, yüzme havuzu ve açık hava konser, gösteri mekanlarına ulaşım sağlanmaktadır. Yarışma alanı içerisinde tasarlanan kiralama noktalarından temin edilebilecek bisikletler, yarışma alanında tasarlanan bisiklet yolu ve Berdan Çayı boyunca Baraj Gölü Piknik Alanı’na kadar uzanan bisiklet yolu rotası üzerinde kullanılabilecektir.

İKLİM VERİLERİ IŞIĞINDA TASARIM

Tarsus genelinde DSİ verileri ışığında kurak ve yarı kurak iklimine sahip olması nedeniyle ve yıllık güneşlenme miktarı göz önüne alındığında hem proje ihtiyaç programında bulunan binaların bağlantılarının sağlanması, hem de yarı açık mekanlarda bitkilendirme ile sağlanacak iklimlendirme etkisine ek olarak güneş kırıcılar tasarlanmıştır. Özellikle iklim değişikliği sebebiyle suyun önemi söz konusuyken; tasarımda su, yönlendirici bir iz ve yerleşimi şekillendiren bir unsur olmanın yanı sıra bir iklimlendirme aracı olarak da ele alınmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın