Katılımcı, Borusan Neşe Fabrikası Mimari Proje Yarışması Yarışma Projesi

Mimari Açıklama Raporu

Borusan’ın ülke çapında sayın Asım Kocabıyık anısına gerçekleştirmek istediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında “Annemin İşi Benim Geleceğim” temel düşüncesiyle çeşitli yörelerde Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki ebeveynlerin iş ve sosyal yaşama huzurla katılımına olanak verecek bir sosyal kurum modeli tasarlama işini üç temel unsur çerçevesinde kurguladık.

İlk modelin yapılacağı Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Petrol Mahallesi 9. Cadde üzerinde ürettiğimiz tasarımın birinci temel amacı yapıya girişi güçlü bir şekilde vurgulayacak, OSB yaşantısıyla zengin bir arakesit  oluşturacak, insanları yapıya yönlendiren, davet edici, doğrusal, yarı açık duvar ve saçak örtü elemanları ile farklı kullanımların bir arada kullanıcıya sunulduğu çok amaçlı bir açık alan yaratmak olmuştur. Bu doğrusal sokağın komşu parsel çeperinde geçici ve kalıcı her türlü sanatsal (resim, heykel, fotoğraf, grup projeleri vb.) ürünlerin sergilendiği bir kültür duvarı düşünülmüştür. Parkın içine kadar aktiviteleri ulaştıran Açık Hava Tiyatrosu’nun yer aldığı üst bölge, farklı etkinliklerin yanı sıra ebeveyn katılımlı yemekli buluşmalara da ev sahipliği yapacak önemli bir sahne ve odak noktası olacaktır. Açık Oyun Alanları’nın sahneyle oluşturduğu ara kesitte yer alan duvar alt boşlukları kitap okuma alışkanlıklarını pekiştirecek birer açık hava kütüphanesi olarak detaylandırılacaktır. Bütün bu özgür, sıcak, keyifli ve zengin açık alan kullanımı ile henüz yapı kitlesine girilmeden sosyal iletişime geçilebilen pozitif mekanlar, ebeveynlerin ve küçük misafirlerin, binaya kendi yorumlarını katmaya teşvik edecektir.

Tasarımımızın  arsaya yerleşimi konusundaki ikinci temel unsur, yapı kitlesinin  arsanın merkezindeki kararlı yerleşimi sayesinde, hem farklı topografik verilere uyumu kolaylaştırılmış, hem de yapının çevresinden eşdeğer algılanabilecek piramit ile bir  yuvanın çatısı altında güvenli bir yaşam ortamı imgesi yaratılmaya çalışılmıştır.

Kurgulanan yapı kitlesinin  üçüncü temel unsuru olarak Türkiye’nin değişik yörelerindeki OSB’lerindeki  farklı arsalara ve farklı kapasitelere olanak sağlayacak şekilde konumlandırılması beklentisini karşılarken

– Tasarımımızın dış kabuk formunu ve iç mekan dolaşım ağını koruyacak şekilde  modüler grup odalarını eksiltip, eklenebilir esnekliğe sahip olması,

– Modüler grup odalarının bakacağı yönü masumiyet ve hareketlilik çağrışımları yapan doğu ,güney veya güneydoğu cephelerine göre konumlandırılabilme esnekliği olması.

Tasarım Şeması

İnce, uzun bir U şeklinde iç mekan dolaşım ağını saran servis ve yönetim birimlerinin,  kare planlı ve merkezde yerleşen çok amaçlı salonun sağ, sol ve arka etrafında ikişerli modüller halinde konumlandırılmış grup oyun odalarından ibarettir. Modüler planlanan grup odaları bahçenin geniş kullanım alanlarına açılan güneydoğu kısmında,  yapının yönetim ve servis birimlerinden bağımsız, sürdürülebilir avlularla kümelendirilmiştir. Böylece ebeveyn ve yöneticilerin kullandığı ortak alanla çocukların kullandığı özel alanlar her projede ayrılabilir şekilde ilişkilendirilebilme imkanı bulur. Tasarlanan bina ve yarattığı peyzaj kent düzeni içinde insanları cesaretlendirici ve sürükleyici camlar, kolonlar, arkadlar, avlular ve ağaçlarla yönlendirecek, durduracak, bazen de çekim alanı yaratacak elemanlardır. Oluşturulan bu şema geleneksel birikimlerin çağdaş bir yorumlama ve işlenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Çekirdek grupları (Merdivenler, WC ve kat ofisleri) çok amaçlı salon ve yönetim ofislerine hizmet edecek biçimde giriş holünün her iki yanında çözümlenmiştir. Alt katta yer alan, kuralları bilen çocukların yani 3-6 yaş grup odalarının, fuaye ve salon mekanlarının yoğun kullanıldığı günlerde rahat edebilmeleri açısından alçak, ince ve yer yer gözetleme camları içeren, şık bir bölücü elemanla ortak mekan, iç dolaşım ağından denetimli bir şekilde ayırılmıştır. Sessiz bölge olan üst katta 0-2 yaş grup odaları vardır. Annelerin süt emzirme saatlerinde fabrikalardan toplu olarak gelip kullanabilecekleri, grup bebek odalarının mahremiyetini zedelemeyecek şekilde bağımsız ve geniş iki ayrı emzirme odası düşünülmüştür. Aynı zamanda bu odalar ebeveyn katılımlı ortak oyun odaları olarak da kullanılacaktır. Çünkü grup odalarına aniden bir yabancının girmesinden ürkebilecek miniklerin ebeveynleriyle ayrı bir odada buluşması diğer çocukların huzurlu ortamının devamını sağlayacaktır. Ortak konuları bebek ve çocuk gelişimi olan ebeveynlerin araştırma yapabilecekleri sessiz bir kütüphane mekanı gün içinde az kullanılan iki adet öğretmenler odasının ortasında planlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın