Katılımcı, AMORF Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması 2022

Katılımcı, AMORF Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması 2022

PROJE RAPORU

Yerin metrelerce altında farklı minerallerin yüksek basınç ve ısı altında bir araya gelmesiyle oluşan doğal taşlar, insanlık tarihi ile her zaman doğrudan ilişki içerisinde olmuş; alet yapımında, çeşitli mineral terapi uygulamalarında, ilkel ve gelişmiş mimari yapıların inşasında gücü, zarafeti ve hatta kişilerin toplum içerisindeki konumunu belirten malzemeler olarak karşımıza çıkmıştır. Gerek oluşum gerekse insanlık tarihi boyunca süregelen devinimi sebebiyle “zamansız” sıfatını doğal taşlar kadar hak eden çok az malzeme bulunmaktadır.

İşte bu zamansızlığı hiyerarşik bağlamından koparıp; kamusal ve ulaşılabilir kılmak, doğal taşın çıkarıldığı bölgede yerli ve yabancı turistlere tanıtılmasını sağlamak, uygulama alanları gittikçe azalan taş ustalarının ve heykeltraşların çalışmalarını/eserlerini bir işlev dahilinde görünür ve yaşanabilir kılmak gayesiyle AURA projesini ortaya çıkarmaya çalıştık.

Temelinde endüstriyel ve tekdüzeleşen kent mobilyalarını, yerelin ayrılmaz bir bütünü olması ve ortak kimliği taşıması gerektiği düşüncesiyle ortaya attığımız bu fikir; nihayetinde yörenin kendi doğal taş rezervleriyle oluşturulmuş, kentli için farklı fonksiyonlara teşne, bazı inanışlara göre çeşitli rahatsızlıklara iyi gelen ve unutulmaya yüz tutma yolunda olan taş ustalığını/bazen ise bir sanatçının yorumunu kamusal alanlarda açık sergi alanı ögesi niteliği kazandırma hedefine ulaşmıştır.

Böylelikle oldukça deneyimlenebilir alanlarda, doğal taşların bu büyülü dünyasına doğru bir yolculuğa çıkmak, kentlinin dünyası ile bütünleşmek, oluşturduğumuz tasarım ile yeni çekim merkezleri yaratmak ve her kamusal alanda gözlemlediğimiz fakat kentin dokusu ile çoğunlukla uyuşmayan beton, plastik, ahşap, metal gibi malzemelerden imal edilmiş kent mobilyalarıyla rekabet edebilecek bir ürün çıkarmaya çalıştık.


Natural stones, which are formed by the combination of different minerals under high pressure and heat, meters below the ground, have always been in direct contact with the history of humanity; In tool making, in various mineral therapy applications, in the construction of primitive and advanced architectural structures, it has emerged as materials that indicate power, elegance and even the position of people in society. There are very few materials that deserve the title of “timeless” as much as natural stones, due to both its formation and its ongoing motion throughout human history.

Here is this timelessness, breaking it from its hierarchical context; We tried to reveal the AURA project in order to make it public and accessible, to promote the natural stone to local and foreign tourists in the region where it is extracted, to make the works of stone masters and sculptors whose application areas are decreasing, visible and livable within a function.

This idea, which we put forward with the idea that industrial and uniform urban furniture should be an inseparable whole of the local and carry a common identity; In the end, it reached the goal of making the stone mastery/sometimes an artist’s interpretation an open exhibition space element in public spaces, which was created with the region’s own natural stone reserves, which is suitable for different functions for the citizens, according to some beliefs is good for various ailments and is on the way to oblivion.

This, taking a journey towards this magical world of natural stones in highly experiential areas, integrating with the world of the citizens, creating new centers of attraction with the design we have created, and a city made of materials such as concrete, plastic, wood, metal, which we observe in every public space but often do not match with the texture of the city. We tried to produce a product that could compete with its furniture.

Etiketler

Bir cevap yazın