1. Ödül, “3+48 SAAT” Öğrenci Fikir Yarışması

1. Ödül, “3+48 SAAT” Öğrenci Fikir Yarışması

Proje Raporu

‘‘ADAPTO’’

Endüstrileşme hareketleri ile hızla büyüyen kentler, insanların toplu yaşamlarını giderek zorlaştırmaktadır. Hatalı kentsel tasarımlar herkes için ciddi verim kaybına yol açmakta, geçici ve kalıcı engel taşıyan insanların yaşamlarını sınırlandırmaktadır. Hayata katılımın sınırlarını en aza indirgemek kent içerisinde yaşayan ve kenti kurgulayan her birey için görev niteliğindedir. Fiziksel erişilebilirlik; sosyal ve kültürel çevreye erişimi, dolayısıyla bu çevre içinde yer alan haklardan eşit bir şekilde yararlanmayı, toplumsal yaşama aktif bir şekilde katılmayı ifade etmektedir. Bu sebeple mekanlarda; eşitlik, sezgisel ve basit kullanım, esneklik, algılanabilirlik, düşük fiziksel çaba ve boyutsal uygunluk ilkeleri göz önünde bulundurularak tasarım yapılmalıdır.

Tasarım alanı olarak seçilen kampüs, aynı zamanda küçük şehirler olarak nitelendirilmektedir. Bu mekanlarda erişimi sınırlandıran temel sorunlar ele alınmaktadır. Erişilebilirlik amacı ile tasarlanan rampaların kimi zaman olması gerektiğinden yüksek kotlarda başlaması, kampüs içi ulaşımı sağlayan araçlar ve zemin arasındaki kot farkları, bankamatiklere erişim amacı ile kullanılan basamaklar ve yapı girişlerindeki subasman yükseklikleri erişimi sınırlandıran etmenlerdendir. Bununla birlikte kampüs içerisinde tasarlanan kentsel mobilyalar, tüm bireyler için eşit kullanım olanakları sağlamamaktadır. Fiziksel ve boyutsal farklılıkların bulunduğu evrende standart üretimler, kullanım verimliliğini düşürmektedir. Bu bağlamda kentsel bir ek olarak tasarlanan Adapto, ihtiyaç duyulan mekanlara parazit olmakta ve kullanım durumuna göre adaptasyon sağlamaktadır. 3d baskı ile üretilen ve optimizasyonu yüksek olan ek; ekonomik, erişilebilir, basit ve çaba gerektirmeyen çözümler sunmaktadır. Aynı zamanda mekâna parazit renklerde üretilmesi tercih edilen Adapto, kullanıcılar tarafından kolaylıkla algılanabilmektedir. Kullanım esnasında uygulanan baskı, piston aracılığı ile havanın sıkışmasına sebep olur. Böylece Adapto, kullanıcının hareketleri ile bütünleşir. Uygulanan baskı ortadan kalktığında, piston yükselir ve mekanizma eski haline döner. Böylece standartlara uygun olarak üretilen Adapto; farklı noktalarda aynı prensip ile çalışabilmektedir. Bu durum bireysel ve kamusal kullanıma uygunluk sağlamaktadır.

Yaşam alanlarında bulunan ve kullanıcıları sınırlandıran engelleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Ancak bu engellerin bireyler üzerinde yarattığı etkileri en aza indirmek mümkün olabilir. Bu imkanı sağlamak amacı ile tasarlanan Adapto, erişim engellerinin etkilerini azaltarak tüm bireylerin sahip olduğu eşit kullanım haklarını korumaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın