Zoom Mimarlık Ekip Arkadaşı Arıyor


Sorumluluklar

 • Günlük olarak proje liderine ve en nihayetinde şirket ortaklarına sözlü veya yazılı raporlama yapmak,

 • Tasarım projesini anlama yetisine sahip olmak,

 • 2B ya da 3B çizimleri, modelleri, görselleri ve tasarımla ilgili diğer dokümanları hazırlamak, geliştirmek ve düzenlemek,

 • Proje lideri tarafından talep edildiğinde, tasarım ve proje geliştirme ile ilgili belirli alanlarda sorumluluk almak,

 • Çalışma metotları, çizimler, modeller, görseller ve tasarıma ait diğer belgelerin arşivlenmesi gibi projelendirme standartlarının sürdürülmesi ve dokümantasyonunun yapılmasında sorumluluk almak,

 • Gerektiğinde, bir başka tasarım ekibi ve/veya proje ile ilgili organizasyon ve firma üyeleriyle birlikte hareket etmek,

 • Gerektiğinde, arsa görme, şantiye ziyareti ve proje toplantılarına proje lideri ile birlikte katılmak,

 • ZOOM/TPU prosedürleri ve standartları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak ve eksiksiz olarak riayet etmek,

 • Gerektiğinde, farklı proje ve görevlere katkıda bulunmak, destek vermek.

Aranan Özellikler ve Nitelikler


Gerekli:

 • Yukarıda sıralanan sorumlulukları üstlenebileceğini göstermek,

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

 • En az 2 yıl profesyonel tecrübeye sahip olmak,

 • Yasal olarak Türkiye’de çalışmaya bir manisi bulunmamak,

 • İyi bir tasarım bakış açısına sahip olduğunu kanıtlamak -örn. Dikkat çeken bir portfolyo sunmak,

 • Autocad ve/veya 3Ds Max (V-Ray), Revit, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Photoshop programlarını ileri düzeyde ve hızlı kullanabiliyor olmak,

 • Tasarım kararlarını anlayabilme, formüle edebilme ve müzakere edilmesi için sunabilme becerilerine sahip olmak,

 • Bir tasarım projesinin geliştirilmesi ve dokümantasyonu için çeşitli medya kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olmak,

 • Teslim tarihlerine uyacak şekilde ve baskı altında iyi çalışabilme becerisine sahip olmak,

 • Yeni çalışma yöntemlerine karşı esnek ve açık fikirli olmak, üretken ve disiplinli olmak, “hayat boyu öğrenme” ilkesini benimsemek,

 • Organizasyonel becerilere sahip olmak,

 • Zengin tasarım kültürüne sahip olmak ve güncel trendleri takip etmek, detay bilgisi, malzeme bilgisi, yapı metodolojisi konularında bilgi sahibi olmak,

 • Hassas ve bazen de gizlilik içeren bilgileri yönetebilme becerisine sahip olmak,

 • Kişisel motivasyonunun yüksek olması ve sorumluluk alabilmek,

 • Gündelik görevlerde girişken ve proaktif yaklaşım gösterebilmek,

 • Yönlendirmelere ya da talimatlara inisiyatif alarak karşılık verebilme becerisine sahip olmak,

 • Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak, kendi başına veya aktif bir ekibin parçası olarak çalışabilmek,

 • Ofis içinde ve dışında, tüm kademeler arasında iyi ilişkiler kurabilmek,

 • İleri seviyede yazılı ve sözlü İngilizce bilmek,

 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak.

Tercihen:

 • Proje enformasyonu ve yönetimini koordine edebilmede ve entegrasyonunda mimarın rolünü anlama yetisine sahip olmak,

 • Ekipteki mimar/iç mimar seviyesindeki çalışanların yönetimine destek olabilmek,

 • Bir tasarım projesinin tam zamanında ve bütçeye uygun olarak ilerleyişindeki finansal tabloyu anlama yetisine sahip olmak,

 • Navisworks, Illustrator, InDesign, Rhino, SketchUp programlarından bazılarını kullanabilmek,

 • Sigara kullanmamak,

 • İngilizceye ek olarak ikinci bir yabancı dil bilme.

Bu tanımlar pozisyonla ilgili esas teşkil eden faaliyetleri ifade etmektedir. Ancak görevlerin tümünü kapsamaya yönelik değildir. Zaman zaman gerektiği gibi, bölüm ya da ekip içinde, görev vurgularındaki değişikliklere ek olarak başka görevler talep edilebilir. Bunun fark edilmesi ve bu esnek yaklaşımın işe adapte edilmesi gereksinimi oluşur. İş tanımları düzenli olarak gözden geçirilecek ve gerekli düzenlemeler organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda revize edilerek oluşturulacaktır. Herhangi bir büyük değişiklik ilgili makamla görüşülecektir.

Özgeçmiş ve portfolyoların PDF formatında ve 10 MB’ı aşmayacak şekilde [email protected] adresine gönderilmesi rica olunur. Lütfen başvurduğunuz pozisyonu referans numarası ile belirtiniz. Portfolyosuz başvurular dikkate alınmayacaktır.