Talayman Akustik Takım Arkadaşları Arıyor


Talayman Akustik Müh. Ltd. Şti. akustik tasarım, akustik projelendirme, akustik danışmanlık, akustik ve elektro akustik modelleme, akustik ölçümler, çevresel gürültü ölçüm ve haritalama, akustik laboratuvar tasarım ve imalatı, uygulama kontrolörlüğü, yapı ruhsatı için gerekli akustik rapor ve denetim ölçüm hizmetleri sunan, geniş bir coğrafyada etkinlik gösterip yurtdışına hizmet ihracı gerçekleştiren bir akustik mühendisliği firmasıdır. Talayman Akustik ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini uygulayan Türkiye’deki ilk akustik mühendisliği firmasıdır. Kurumsal organizasyon yapısı doğrultusunda akustik alanında uzman mimar ve mühendisleri, bilgi birikimi, yurtiçi ve yurtdışı tecrübesi ve müşteri odaklı yaklaşımı ile kaliteyi garantilemektedir.

Yapı sektörüne yönelik sunulan akustik hizmetlerde Akustik Uzmanı pozisyonunda görevlendirilmek üzere analitik düşünen, proaktif, motive ve gelişime açık takım arkadaşları aramaktayız. Bu pozisyon birçok projenin eşzamanlı yürütülürken proje ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanırken teknik hassasiyeti, verimliliği ve kalitesi yüksek çıktıların üretilmesini gerektirmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında sürekli iyileştirme hedefiyle güncel yönetmelik ve standartlar, bilgi, teknoloji, malzeme ve pratiklerin araştırılması ve teknik kabiliyetlerin geliştirilmesi beklenmektedir.

İş Tanımı:

 • Yapı akustiği (gürültü ve titreşim denetimi, hacim akustiği) ve endüstriyel akustik alanlarında planlama, tasarım, hesaplama, projelendirme yapılması ve raporlanması,

 • Akustik hesaplama ve simülasyon yazılımlarının kullanımı (EASE, CATT, Odeon, CadnaA, AcoubatBIM, Insul, Zorba, vb.),

 • CAD ortamda teknik çizim ve modelleme yapılması,

 • Akustik ölçüm ekipmanlarının kullanımı, standartlara göre ölçüm yapılması ve raporlanması,

 • Şehir içi veya şehir dışı proje toplantılarına katılım, şantiyelerde kontrollerin yapılması ve raporlanması,

 • Yerli ve yabancı işverenler, proje sahipleri, proje yöneticileri, proje müellifleri, danışmanlar, yükleniciler ve üreticilerle etkin koordinasyon sağlanması,

 • Edinilen proje bilgileri (çizim, model, rapor, şartname, yönetmelik, vb.) ve hedeflerinin özümsenerek bilgilerin akustik bağlamda değerlendirilmesi ve alternatifli çözümler üreterek teknik yönlendirme yapılması, 

 • Proje Lideri olarak hizmetin başlangıç aşamasından son aşamasına kadar tüm süreçlere ait sorumlulukların eksiksiz yerine getirilmesi, akustik hizmet kapsamının tamamının karşılanmasının sağlanması,

 • Malzeme ve detay araştırmaları yapılması, veri tabanının geliştirilmesi, akustik malzeme teknik şartnamelerinin hazırlanması,

 • Yönetmelik ve standartların yanı sıra güncel teknik, malzeme ve pratiklerin takip edilmesi ve projelere yansıtılması,

 • Teklif taleplerinin detaylandırılması, tekliflerin hazırlanması ve takibi,

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve proje yönetimi ilkeleri uyarınca çalışılması,

 • Tam zamanlı ve hibrit çalışma düzenine uygun şekilde çalışılması.

Aranan Nitelikler:

 • Mühendislik veya Mimarlık fakültesi mezunu,

 • Tercihen Akustik ya da yapı Fiziği alanında yüksek lisans yapmış,

 • Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik uyarınca D1 Bina Akustiği Uzmanı sertifikasına sahip,

 • En az 2-5 yıl arasında iş tecrübesine sahip,

 • İki boyutlu teknik çizim ve üç boyutlu akustik model oluşturabilecek yetkinlikte çizim programlarına hakim ve ofis programlarını kullanabilen,

 • Tercihen akustik uzman yazılımlarına hakim ya da öğrenmeye istekli (EASE, CATT, Odeon, CadnaA, AcoubatBIM, Insul, Zorba vb.),

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çatısı altında çalışabilecek,

 • İyi derecede Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip,

 • Müşteri memnuniyeti doğrultusunda müşteriler ile iyi ilişkiler kurabilecek,

 • Öğrenmeye istekli, dinamik, motive, pro-aktif ve takım çalışmasına uygun,

 • Eşzamanlı olarak birçok projeyle etkileşimde bulunup yönetirken aynı zamanda teknik doğruluğu, verimliliği ve kalitesi yüksek iş teslimleri yapabilecek,

 • Ofis dışında yerinde sunulacak hizmetler ve İstanbul içi veya dışı seyahat engeli olmayan,

 • Ofisten ve uzaktan çalışmayı içeren hibrit çalışma sistemine uyum sağlayabilecek,

 • Ehliyeti olan ve erkek adayların askerliğini tamamlamış olması tercih sebebi olacaktır.

İlgilenen adayların [email protected] adresine başvurularını bekliyoruz.