Design Energize Takım Arkadaşları Arıyor


İstanbul’da önde gelen mimarlık mühendislik danışmanlık ofisimiz, uluslararası, dinamik ekibimize katılacak 3d modelleme uzmanı arıyor.

İş sorumlulukları:

  1. 3D animasyon, modelleme yapabilme ve render alabilme.

  2. Projenin 3D modelleme çalışmasının tamamlanması esnasında işbirliği yapabilme.

İş gereksinimleri:

  1. 3D modelleme ve yazılım konusuna hakim, PHOTOSHOP, AUTOCAD ve diğer ilgili yazılımlarda renk uyumundan iyi anlayan.

  2. Sahnedeki aydınlatmaya, kullanılan malzemeye ve lens ayarlarına aşina, dış görünüm ve optimizasyon becerilerine; Gece modu klipleri oluşturma konusuna yetkin.

  3. Çeşitli ilgili uygulama yazılımlarına (Sketchup, Revit, Lumion, vb.) işletim teknolojisine, zengin modelleme üretimine ve olgun işleme deneyimine sahip.

CV+Portfolio: info@denergize.net (Portfolyosuz başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır).

Design Energize, Katar’daki DSG’nin yan kuruluşudur, www.dsg.qa


Design Energize Looking For 3d modeler.

Leading consultancy office in İstanbul is looking for 3d modeler to join our international, dynamic architectural team.

Job Responsibilities:

  1. Able to be familiar with completing 3D animation modeling and rendering modeling;

  2. Cooperate with the completion of the 3D modeling work of the project;

job requirements:

  1. Proficient in 3D modeling software, PHOTOSHOP, AUTOCAD and other related software for image and video rendering, with good color feeling.

  2. Familiar with lighting, material and lens settings in the scene, proficient in exterior rendering and optimization skills; Proficient in night mode clips rendering.

  3. Possess a variety of related application software (Sketchup, Revit, Lumion, etc.) operating technology, rich modeling production and mature rendering experience;

CV+Portfolio: info@denergize.net (Applications without portfolio will not be reviewed.)

Design Energize is the Subsidiary company to DSG in Qatar, www.dsg.qa