AarHuss Mimarlık Ekip Arkadaşı Arıyor


TASARIM ve UYGULAMA YÖNETİCİSİ

İş Tanımı

• Organizasyonun iç tasarım standartlarını ve politikaları oluşturmak
• Tasarım stratejisindeki yükseltmeleri ve değişiklikleri yönetmek ve kontrol etmek
• Diğer departmanlarla birlikte çalışarak iç tasarım stratejisini organizasyonel vizyona uygun hale getirmek.
• Genel iş programına göre üretim hedeflerini, kısa ve uzun vadeli planları oluşturmak ve buna göre malzeme, makine, insan gücü ve kalite kontrol planlamasını yapmak,
• Tasarım ve uygulama ile ilgili belirlenen standartlarda ve iş tariflerine uygun olarak; kalite, maliyet ve termin gibi temel beklentilere uyumu sağlamak ve gerekli raporlamaları yapmak,
• Fiyatlandırma, güvenlik, kalite ve teslimat güvencesi için tasarım spesifikasyonlarını oluşturmak.
• Tasarım ve uygulama ekiplerini yönlendirmek, iş programına uyumu takip etmek
• Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli çalışmaları yerine getirmek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak
• Tasarım ve uygulama süreçleriyle ilgili bütçeleri hazırlamak, kontrol etmek ve yönetime raporlamak
• İş planlamasını (zaman, bütçe, işgücü vb) yapmak, alt ekipleri koordine etmek ve takibini yapmak
• Proje ilerlemesini izlemek ve gerektiğinde alınması gereken önlemleri alarak projenin zamanında tamamlanmasını sağlamak
• Riskleri ve fırsatları analiz etmek
• Taşeron ve alt yükleniciler, denetim firması, müşavir firma ile ilişkilerin kurulması ve işin kriterlerine uygun olarak dış kaynak kullanımını planlamak ve ekipler arası koordinasyonu sağlamak

Aranan Nitelikler ve Yetkinlikler
• Üniversitelerin Mimarlık veya İç Mimarlık Bölümlerinden mezun (Yüksek lisans tercih sebebidir),
• İç Mimari proje tasarım ve uygulama proje paketi hazırlama konusunda en az 7 yıl tasarım ve uygulama (saha) deneyimli (Minimum 3 yıl yöneticilik yapmış)
• Microsoft Office (İleri Seviye Excel, Word, Powerpoint), AutoCad, 3DMax, 3Dviz, Arcon, PhotoShop programlarını iyi derecede kullanabilen
• Stratejik düşünme, planlama, organizasyon, delegasyon, inisiyatif kullanma, sorumluluk alma ve ekibi motive etme gibi konularda liderlik yetkinlikleri gelişmiş,
• Yenilikçi, takım çalışmasına açık, iletişim, ikna becerileri, problem çözme becerileri yüksek İlgilenen adayların [email protected] adresine CV ve portfolyo göndermeleri rica olunur.

www.aarhuss.com