Yarının Bahçe Kentleri

Şehir planlama üzerine yazılmış temel metinlerden biri olan “Yarının Bahçe Kentleri”, Volkan Atmaca’nın çevirisi ile Daimon Yayınları’ndan çıktı.

Şehircilik disiplininin önde gelen akademisyenleri arasında yer alan Ruşen Keleş’in ön söz metninden:

İlk kez yayımlandığında, başlığı Yarın: Gerçek Toprak Reformuna Giden Barışçı Yol olan Bahçe-Kentler kitabında, Howard’ın ortaya atmış olduğu düşünce, kitabın yayımlandığı tarihe göre çok ileri bir adım niteliğindeydi. Aşırı kentleşmenin ekonomik ve toplumsal sakıncalarını gidermek, nüfusun ülke yüzeyinde daha dengeli bir biçimde dağılımını sağlamak amacıyla ortaya atılan Bahçe-Kent kavramıne kentlerde, ne de kırsal alanlarda var olmayan ideal yaşam ortamı özelliklerinin her ikisine de sahip yerleşim yerlerini yaratmayı amaçlıyordu. Bahçe-Kent düşüncesinin ardında yatan varsayım, hem kentsel, hem de kırsal yaşam ortamlarının sakıncalarını gideren, aynı zamanda erdemlerini bir araya getiren bir yaşam biçiminin,ancak köylerle kentlerin, bir anlamda, “evlendirilmesiyle” sağlanabileceği düşüncesiydi.

Etiketler

Bir cevap yazın